Object

Title: Cztery staropolskie wersje Senecjańskiej pieśni „Quis vos exagitat furor”

Creator:

Rusnak, Radosław

Date issued/created:

2011

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 4 (2011)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Eng. summary

References:

1. W. M. Calder III, The Authenticity of Seneca, „Theystes” 336–338. „Mnemosyne” 42 (1989), s. 102. ; 2. A. Cattin, La Géographie dans les tragédies de Sénèque. „Latomus” t. 22 (1963), f. 4, s. 693–694. ; 3. Catullus Tibullus, Pervigilium Veneris. Transl. F. W. Cornish, J. P. Postgate, J. W. Mackail. Ed. G. P. Goold. London 1962. ; 4. Th. F. Curley, The Nature of Senecan Drama. Roma 1986. ; 5. P. J. Davis, The Chorus in Seneca’s tragedies. Hildesheim – Zürich – New York 1993. ; 6. P. J. Davis, The Chorus in Seneca’s „Thyestes”. „Classical Quarterly” 39 (1989), s. 421–422. ; 7. R. Degl’ Innocenti Pierini, „Aurea mediocritas”. La morale oraziana nei cori delle tragedie di Seneca. „Quaderni di cultura e di tradizione classica” 10 (1992), s. 159. ; 8. J. Dworzaczkowa, Bracia czescy w Wielkopolsce w XVI i XVII wieku. Warszawa 1997. ; 9. A. M. Dziama, Jan Gawiński. Studium literackie. Kraków 1905. ; 10. T. Eustachiewicz, Dzieje sentencyj Seneki w porenesansowej literaturze polskiej. „Pamiętnik Literacki” R. 22/23 (1925/26), s. 373-391. ; 11. T. Eustachiewicz, Seneka w Polsce. „Eos” 1913, f. 2, s. 227. ; 12. T. Grabowski, Literatura luterska w Polsce wieku XVI. Poznań 1920. ; 13. J. S. Gruchała, S. Grzeszczuk, wstęp w zb.: Staropolska poezja ziemiańska. Antologia. Oprac. ... Warszawa 1988. ; 14. H. Juszczyński, Dykcjonarzu poetów polskich. T.2. Kraków 1820. ; 15. A. Krzewińska, Jan Rybiński, poeta i nauczyciel języka polskiego. W zb.: Wybitni ludzie dawnego Torunia. Red. M. Biskup. Warszawa 1982. ; 16. R. Krzywy, Aksjologia humanistyczna w poezji polskojęzycznej XVI i XVII wieku. W zb.: Etos humanistyczny. Red. naukowa P. Urbański. Warszawa 2010, s. 111–114. ; 17. L. Kukulski, Corrigenda do „Utworów zebranych” Jana Andrzeja Morsztyna. „Pamiętnik Literacki” 1974, z. 2, s.201-208. ; 18. E. Lasocińska, „Cnota sama z mądrością jest naszym żywotem”. Stoickie pojęcie cnoty w poezji polskiej XVII wieku. Warszawa 2003. ; 19. Listy Jana Andrzeja Morstina. Oprac. S. Ochmann-Staniszewska. Wrocław 2002. ; 20. P. Mantovanelli, La metafora del „Tieste”: il nodo sadomasochistico nella tragedia senecana del potere tirannico. Verona 1965. ; 21. R. Marino, Osservazioni sul coro in Seneca tragico: Il „Thyestes”. „Quaderni di cultura e di tradizione classica” 10 (1992). ; 22. R. Marino, Sui vv. 336–338 del Tieste” di Seneca. „Studi classici e orientali” 44 (1994). ; 23. J. E. Minasowicz, Zbiory rytmów polskich. T. 5, cz. 3. Warszawa 1756. ; 24. J. A. Morsztyn, Lutnia. W: Utwory zebrane. Oprac. L. Kukulski, Warszawa 1971, s. 41. ; 25. D. Naborowski, Pieśni. W: Poezje. Oprac. J. Dürr-Durski. Warszawa 1961. ; 26. R. G. Nisbet, The Dating of Seneca’ s Tragedies with Special Reference to „Thyestes”. „Papers of the Leeds International Latin Seminar” t. 6 (1990). ; 27. Z. Nowak, Rybiński Jan. Hasło w: Polski słownik biograficzny. T. 33. Wrocław 1991–1992. ; 28. Z. Nowak, A. Świderska, Jana Rybińskiego „Gęśli różnorymych księga I”. „Rocznik Gdański” 15/16 (1956/57). ; 29. Z. Nowak, A. Świderska, wstęp w: J. Rybiński, Wiersze polskie. Oprac. Z. Nowak, A. Świderska. Gdańsk 1968, s. XC–XCI. ; 30. W. Ogrodziński, Polskie przekłady Horacego. Kraków 1935. ; 31. J. Pelc, Jan Kochanowski w tradycjach literatury polskiej (od XVI do połowy XVIII w.). Warszawa 1965. ; 32. J. Pelc, Sarmatyzm a barok. W zb.: Problemy literatury staropolskiej. Seria 1. Red. ... Wrocław 1972, s. 148–151. ; 33. G. Petrone, Metafore del potere nelle „Troiane” di Seneca. W zb.: Atti dei convegni „Il mondo scenico di Plauto” e „Seneca e i volti del potere”. Bocca di Magra, 26–27 ottobre 1992; 10–11 dicembre 1993. Genova 1995. ; 34. G. Picone, La fabula e il regno. Studi sul „Thyestes” di Seneca. Palermo 1984. ; 35. G. Picone, Il significato politico di alcuni anacronismi nel „Thyestes” di Seneca. „Pan” 1987, s. 61–63. ; 36. A. Przyboś, L. Kukulski, Morsztyn Jan Andrzej. Hasło w: Polski słownik biograficzny. T. 21. Wrocław 1976. ; 37. A. M. Raffo, W sprawie powstania „Amintasa” Jana Andrzeja Morsztyna. „Przegląd Humanistyczny” 1989, nr 7, s. 170. ; 38. R. Rusnak, Seneca noster. Cz. 1: Studium o dawnych przekładach tragedii Seneki Młodszego. Warszawa 2009. ; 39. J. Rybiński, Gęśli różnorymych księga I. Toruń 1593. ; 40. J. Rybiński, Gęśli różnorymych księga I. Oprac. A. Bujakowski. Toruń 1969. ; 41. L. A. Seneka, O bezczynności. W: Pisma filozoficzne. Przeł. L. Joachimowicz. T. 1. Warszawa 1965. ; 42. L. A. Seneca, Thyestes. W: Tragediae. I. F. Gronovius recensuit. Lugdum Batavorum 1661. ; 43. Słownik łacińsko-polski, Red. M. Plezia. T. 4. Warszawa 1974. ; 44. Smutne starożytności teatrum, to jest tragedie Seneki rzymskiego. Przeł. J. A. Bardziński. Toruń 1696. ; 45. P. Stępień, Poeta barokowy wobec przemijania i śmierci. Warszawa 1996. ; 46. J. Śliziński, Z działalności literackiej braci czeskich w Polsce. Wrocław 1959. ; 47. K. Targosz, Uczony dwór Ludwiki Marii Gonzagi. Wrocław 1975. ; 48. W. Tarn, Cywilizacja hellenistyczna. Przeł. C. Kunderewicz. Warszawa 1957. ; 49. W. Walecki, Horacjański epod „Beatus ille” w literaturze staropolskiej. (Szkic zagadnienia). „Meander” 1972, nr 7/8. ; 50. T. Wasilewski, Pac Krzysztof Zygmunt. Hasło w: Polski słownik biograficzny. T. 24. Wrocław 1979. ; 51. W. Woźnowski, Bajka w literaturze polskiego oświecenia. Kraków 1974. ; 52. J. Ziętarska, Sztuka przekładu w poglądach literackich polskiego oświecenia. Wrocław 1969.

Issue:

4

Start page:

59

End page:

79

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:63665 ; 0031-0514

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Object collections:

Last modified:

Aug 27, 2020

In our library since:

Nov 21, 2017

Number of object content hits:

60

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/80697

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Objects

Similar
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information