Object

Title: Ekspresja milczenia w "Trenach" Jana Kochanowskiego

Creator:

Banaś-Korniak, Teresa

Date issued/created:

2011

Resource type:

Text

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 4 (2011)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

Type of object:

Journal/Article

References:

1. Ajschylos, Tragedie. Przeł. i oprac. S. Srebrny. Wyd. 2 stereotypowe. Warszawa 1954.
2. J. Axer, Smok i słowiczki. Wokół wersów 9–14 „Trenu I” Jana Kochanowskiego. „Pamiętnik Literacki” 1979, z. 1, s. 187-191.
3. A. Borowski, Cierpieć po ludzku, czyli jeszcze o „Trenach”. W zb.: Lektury polonistyczne. Jan Kochanowski. Red. A. Gorzkowski. Kraków 2001.
4. W. Borowy, „Nescio quid blandum”. W: Studia i rozprawy. T. 1. Przygotowali do druku: T. Mikulski, S . Sandler, J. Ziomek. Wrocław 1952.
5. Chrestomatia staropolska. Teksty do roku 1543. [Wybór i oprac.] W. Wydra, W. R. Rzepka. Wyd. 3. Wrocław 2004.
6. M. Cytowska, Nad „Trenami” Jana Kochanowskiego. Od motta do genezy poematu. „Pamiętnik Literacki” 1979, z. 1, s. 181-186.
7. Eurypides, Alkestis. W: Tragedie. Przeł. i oprac. J. Łanowski. Warszawa 1967.
8. S. Grzeszczuk, podając też własną interpretację (Kochanowski i inni. Studia, charakterystyki, interpretacje. Katowice 1981.
9. H. D. F. Kitto, Tragedia grecka. Studium literackie. Przeł. J. Margański. Bydgoszcz 1997.
10. J. Kochanowski, Alcestis męża od śmierci zastąpiła. W: Dzieła polskie. T. 3. Wstęp, przypisy J. Krzyżanowski. Wyd. 2, zupełne. Warszawa 1953.
11. J. Kochanowski, Treny. Oprac. J. Pelc. Wyd. 16 popr. (dodr.). Wrocław 1999. BN I 1.
12. J. Malicki, Poezja i retoryka. „Treny”. W: Legat wieku rycerskiego. Studia staropolskie dawne i nowe. Katowice 2006.
13. M. de Montaigne, Próby. Przeł., wstęp T. Żeleński (Boy). Ks. 2. Warszawa 1957.
14. Objaśnienia. W: J. Kochanowski, Dzieła wszystkie. Wyd. Sejmowe. T. 2: Treny. Oprac. M. R. Mayenowa, L. Woronczakowa, J. Axer, M. Cytowska. Wrocław 1983, s. 142. BPP, B 24.
15. J. Pelc, Jan Kochanowski. Szczyt renesansu w literaturze polskiej. Warszawa 1987.
16. J. Pelc, Jan Kochanowski. „Tren X”. W zb.: Liryka polska. Interpretacje. Red. J. Prokop, J. Sławiński. Gdańsk 2001.
17. D. P. A. Pirie, Wymiar tragiczny w „Trenach” Jana Kochanowskiego. W zb.: Jan Kochanowski. Interpretacje. Red. J. Błoński. Kraków 1989.
18. Praeteritio. Hasło w: M. Głowiński, T. Kostkiewiczowa, A. Okopień-Sławińska, J. Sławiński, Słownik terminów literackich. Wyd. 3, poszerz. i popr., (dodr.). Wrocław 2000, s. 428.
19. M. K. Sarbiewski, O figurach myśli. W: Wykłady poetyki. áPraecepta poeticañ. Przeł. i oprac. S. Skimina. Wrocław 1958.`
20. T. Sinko, Wzory „Trenów” Jana Kochanowskiego. „Eos” 1917.
21. S. Skwarczyńska, Z dziejów inkarnacji poetyckich toposu „Ubi sunt...?”. „Prace Polonistyczne” 1976, s. 39–40.
22. S. Windakiewicz, Poezja życia rodzinnego. W: Jan Kochanowski. Kraków 1930.
23. S. Zabłocki, Antyczne epicedium i elegia żałobna. Geneza i rozwój. Wrocław 1965.
24. S. Zabłocki, Polsko-łacińskie epicedium renesansowe na tle europejskim. Wrocław 1968.
25. K. Ziemba, Jan Kochanowski jako poeta egzystencji. Prolegomena do interpretacji „Trenów”. Warszawa 1994.

Issue:

4

Start page:

141

End page:

150

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:63669 ; 0031-0514

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Oct 2, 2020

In our library since:

Nov 21, 2017

Number of object content hits:

752

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/80701

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information