Object

Title: „Skarga umierającego” w bernardyńskim rękopisie Biblioteki Diecezjalnej w Sandomierzu

Creator:

Trościński, Grzegorz

Date issued/created:

2011

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 4 (2011)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

References:

1. A. Brückner, Drobne zabytki języka polskiego XV wieku. Pieśni, modlitwy, glosy. „Rozprawy Akademii Umiejętności. Wydział Filologiczny” t. 25 (1897), s. 245–248. ; 2. J. S. Bystroń, Pieśni ludu polskiego. Kraków 1924. ; 3. S. Dobrzycki, Polska poezja średniowieczna. „Przegląd Powszechny” t. 68 (1900), s. 96–97. ; 4. S. Dobrzycki, Studia nad średniowiecznym piśmiennictwem polskim. „Rozprawy Akademii Umiejętności. Wydział Filologiczny” t. 33 (1901), s. 106–114. ; 5. Z. Gloger, Pieśni przy chrzcinach i pogrzebie na Podlasiu nadnarwiańskim. „Wisła” 13 (1889), s. 609. ; 6. S. S. Jagodyński, Pieśń o wieku człowieczym. W zb: Pieśni katolickie nowo reformowane z polskich na łacińskie, a z łacińskich na polskie przełożone, niektóre też nowo złożone. [b.m.r.], s. 167–169. ; 7. Klage eines Sterbenden. W: W. Nehring, Altpolnische Sprachdenkmäler. Systematische Űbersicht, Würdigung und Texte. Ein Beitrag zur slavischen Philologie. Berlin 1886, s. 293–295. ; 8. O. Kolberg, Dzieła wszystkie. T. 23: Kaliskie. Wrocław 1964. ; 9. R. Mazurkiewicz, O melodiach kancjonałów Jana Seklucjana z 1547 i 1559 roku. Kraków 1967. ; 10. T. Michałowska, „Dusza z ciała wyleciała”. W: Mediaevalia i inne. Warszawa 1998. ; 11. T. Michałowska, „Dusza z ciała wyleciała”. Próba interpretacji. „Pamiętnik Literacki” 1989, z. 2, s. 3-26. ; 12. W. Nehring, Beiträge zum Studium altpolnischer Sprachdenkmäler. „Archiv für slavische Philologie” 15 (1893), s. 540–544. ; 13. A. Nowicka-Jeżowa, Pieśni czasu śmierci. Studium z historii duchowości XVI–XVII wieku. Lublin 1992. ; 14. A. Nowicka-Jeżowa, Sarmaci i śmierć. O staropolskiej poezji żałobnej. Warszawa 1992. ; 15. A. J. Nowowiejski, Płock. Monografia historyczna. Płock 1931. ; 16. Polska liryka mieszczańska: pieśni, tańce, padwany. Oprac. K. Badecki. Lwów 1936. ; 17. Polska poezja świecka XV wieku. Oprac. M. Włodarski. Wrocław 1997. BN I 60. ; 18. M. Prejs, Poezja późnego baroku. Główne kierunki przemian. Warszawa 1989. ; 19. Skarga umierającego, czyli żale konającego. W: S. Rospond, Zabytki języka polskiego na Śląsku. Wrocław–Katowice 1948, s. 78–82. ; 20. S. M. Szacherska, Mikołaj z Mirzyńca. W: Polski słownik biograficzny. T. 21. Wrocław 1976. ; 21. Średniowieczna poezja polska świecka. Wyd. i oprac. S. Vrtel-Wierczyński. Wyd. 3. Wrocław 1952. BN I 60. ; 22. C. K. Święcki, Kultura literacka Płocka w średniowieczu. Warszawa–Siedlce 2006, s. 151–168. ; 23. G. Trościński, Kancjonał radomskich bernardynów ze zbiorów Biblioteki Diecezjalnej w Sandomierzu. Z dziejów zasobu pieśni religijnych polskich franciszkanów obserwantów. W zb.: Piśmiennictwo zakonne w dobie staropolskiej. Red. M. Kuran. Łódź 2013. ; 24. A. Vetulani, Średniowieczne rękopisy płockiej Biblioteki Katedralnej. „Roczniki Biblioteczne” 7 (1963), s. 427. ; 25. S. Vrtel-Wierczyński, Średniowieczna poezja polska świecka. Kraków 1923. ; 26. S. Vrtel-Wierczyński, Wybór tekstów staropolskich. Lwów 1930. ; 27. S. Vrtel-Wierczyński, Wybór tekstów staropolskich. Czasy najdawniejsze do roku 1543. Wyd. 5. Warszawa 1977. ; 28. J. Woronczak, „Skarga umierającego”. Najstarsze przekazy i obce wzory. „Pamiętnik Literacki” R. 39, 1950, s. 151-170. Przedruk w: J. Woronczak, Studia o literaturze średniowiecza i renesansu. Wrocław 1994. ; 29. J. Woronczak, „Skarga umierającego”. Ze studiów nad rękopisem nr 2 Biblioteki Kapitulnej we Wrocławiu. „Sobótka” 3 (1948). ; 30. W. Wydra, Bernardyńska sylwa poetycka z końca XVIII wieku. W zb.: W kręgu dawnej poezji. Warszawa 1983. ; 31. W. Wydra, Dwa XVIII-wieczne przekazy „Skargi umierającego”. „Studia Polonistyczne” 14–15 (1986–1987). ; 32. W. Wydra, Z badań nad „Skargą umierającego” i „Dialogiem mistrza Polikarpa ze Śmiercią”. „Studia Polonistyczne” 7 (1980). Przedruk w: W. Wydra, Polskie pieśni średniowieczne. Studia o tekstach. Warszawa 2003. ; 33. W. Wydra, W. R. Rzepka, Chrestomatia staropolska. Teksty do roku 1543. Wrocław 1995. ; 34. K. Wyka, „Dusza z ciała wyleciała”. W: Wędrując po tematach. T. 2. Kraków 1971. ; 35. J. Rozwadowski, „De morte prologu” i „Żale konającego”. „Materiały i Prace Komisji Językowej Akademii Umiejętności w Krakowie” 1 (1904). Przedruk w: A. A. Kryński, M. Kryński, Zabytki języka staropolskiego z wieku XIV-go, XV-go i początku XVI-go. Warszawa 1925.

Issue:

4

Start page:

151

End page:

163

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:63670 ; oai:rcin.org.pl:63670 ; 0031-0514

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Object collections:

Last modified:

Dec 11, 2018

In our library since:

Nov 21, 2017

Number of object content hits:

376

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/80702

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information