Obiekt

Tytuł: „Sen srebrny Salomei”, czyli parada hybryd

Twórca:

Skórczewski, Dariusz

Data wydania/powstania:

2011

Typ zasobu:

Artykuł naukowy oryginalny

Inny tytuł:

Pamiętnik Literacki Z. 1 (2011)

Wydawca:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

Streszcz. ang. ; Zadanie finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Działalność upowszechniająca naukę 2016-2018: "Pamiętnik Literacki" – zwiększenie potencjału naukowego, poziomu umiędzynarodowienia i stopnia oddziaływania pisma przez efektywne upowszechnianie w Internecie

Bibliografia:

1. B. Ashcroft, G. Griffiths, H. Tiffin, Post-Colonial Studies. The Key Koncepts. London – New York 2000. ; 2. G. Babiński, Etniczność. W zb.: Encyklopedia socjologii. Red. W. Kwaśniewicz. T. 1. Warszawa 1998. ; 3. D. Beauvois, Mit kresów wschodnich, czyli jak mu położyć kres. W zb.: Polskie mity polityczne XIX i XX wieku. Red. W. Wrzesiński. Wrocław 1994. ; 4. D. Beauvois, Trójkąt ukraiński. Szlachta, carat i lud na Wołyniu, Podolu i Kijowszczyźnie 1793–1914. Przeł. K. Rutkowski. Lublin 2005. ; 5. H. K. Bhabha, The Location of Culture. London – New York 1994. ; 6. H. Bhabha, The Other Question: Difference, Discrimination, and the Discourse of Colonialism. W zb.: Black British Cultural Studies: A Reader. Ed. H. Baker [i in.]. Chicago 1996. ; 7. A. Bikont, Tożsamość społeczna – teorie, hipotezy, znaki zapytania. W zb.: Studia nad postrzeganiem relacji JA – INNI: tożsamość, indywiduacja, przynależność. Red. M. Jarymowicz. Wrocław 1988. ; 8. P. Boski, M. Jarymowicz, H. Malewska-Peyre, Tożsamość a odmienność kulturowa. Warszawa 1992. ; 9. E.-W. Böckenförde, Naród – tożsamość w swych różnych postaciach. Przeł. P. Kaczorowski. W zb.: Tożsamość w czasach zmiany. Rozmowy w Castel Gandolfo. Oprac., przedm. K. Michalski. Kraków 1995. ; 10. A. Cabral, National Liberation and Culture. W zb.: Colonial Discourse and Postcolonial Theory. A Reader. Ed. P. Williams, L. Chrisman. New York 1994. ; 11. P. Chatterjee, Nationalist Thought and the Colonial World: A Derivative Discourse. London 1986. ; 12. H. Czopyk, Etnopsychologiczne cechy Ukraińców w twórczości Juliusza Słowackiego. Przeł. M. Czetyrha. W zb.: Poetyka przemiany człowieka i świata w twórczości Juliusza Słowackiego. Red. M. Śliwiński. Olsztyn 1997. ; 13. E. Czykwin, Stygmat społeczny. Warszawa 2007. ; 14. F. Fanon, Wyklęty lud ziemi. Przeł. H. Tygielska. Warszawa 1985. ; 15. G. Grabowicz, Mit Ukrainy w „Śnie srebrnym Salomei”. Przeł. E. Jamrozik. „Pamiętnik Literacki” 1987, z. 2, s. 23-60. ; 16. S. Hall, Tożsamość kulturowa a diaspora. Przeł. K. Majer. „Literatura na Świecie” 2008, nr 1/2, s. 170. ; 17. S. P. Huntington, Kim jesteśmy? Wyzwania dla amerykańskiej tożsamości narodowej. Przeł. B. Pietrzyk. Kraków 2007. ; 18. A. Jan Mohamed, The Economy of Manichean Allegory: The Function of Racial Difference in Colonialist Literature. „Colonialist Literature” t. 21 (1988), nr 5, s. 84. ; 19. M. Janion, M. Żmigrodzka, Romantyzm i historia. Wyd. 2. Gdańsk 2001. ; 20. Juliusz Słowacki – wielokulturowe źródła twórczości. Red. A. Bajcar. Warszawa 1999. ; 21. J. Kieniewicz, Ekspansja, kolonializm, cywilizacja. Warszawa 2008. ; 22. J. Kleiner, Juliusz Słowacki. Dzieje twórczości. Wstęp, oprac. J. Starnawski. T. 4. Kraków 1999. ; 23. J. Kott, Szekspir współczesny. Kraków 1990. ; 24. A. Kowalczykowa, Słowacki. Warszawa 1999. ; 25. A. Kowalczykowa, Słowacki współczesny. W zb.: Juliusz Słowacki – wielokulturowe źródła twórczości. Red. A. Bajcar. Warszawa 1999. ; 26. S. Kozak, Juliusz Słowacki i Taras Szewczenko. W zb.: Juliusz Słowacki – wielokulturowe źródła twórczości. Red. A. Bajcar. Warszawa 1999. ; 27. J. Koźmian, Dwa bałwochwalstwa w Polsce niebezpieczne. W: Dwa bałwochwalstwa. Wybór pism. Wybór, wstęp, przypisy B. Szlachta, E. Hajdasz. Kraków 2007. ; 28. M. Kwapiszewski, Kozak. Hajdamaczyzna. W: Słownik literatury polskiej XIX wieku. Red. J. Bachórz, A. Kowalczykowa. Wrocław 1995. ; 29. M. Kwapiszewski, „Stepowy ty król!” Kozak w twórczości Juliusza Słowackiego. W zb.: Słowacki i Ukraina. Red. M. Woźniakiewicz-Dziadosz. Lublin 2003. ; 30. P. Leonard , Nationality Between Poststructuralism and Postcolonial Theory. A New Cosmopolitanism. New York 2005. ; 31. T. Łepkowski, Poglądy na jedno- i wieloetniczność narodu polskiego w pierwszej połowie XIX wieku. W zb.: Swojskość i cudzoziemszczyzna w dziejach kultury polskiej. Red. J. Łapińska. Warszawa 1973. ; 32. S. Makowski, „Hajdamacy” Tarasa Szewczenki i „Sen srebrny Salomei” Juliusza Słowackiego. „Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze” 1999, z. 8/9, s. 176. ; 33. S. Makowski, Narodziny poety „szkoły ukraińskiej”. W zb.: Juliusz Słowacki – wielokulturowe źródła twórczości, Red. A. Bajcar. Warszawa 1999. ; 34. S. Makowski, Wernyhora. Przepowiednie i legenda. Warszawa 1995. ; 35. M. Mochnacki, Artykuł, do którego był powodem „Zamek kaniowski” Goszczyńskiego. W: Rozprawy literackie. Oprac. M. Strzyżewski. Wrocław 2004. ; 36. M. Mochnacki, Powstanie narodu polskiego w roku 1830 i 1831. Oprac., przedm. S. Kieniewicz. T. 1. Warszawa 1984. ; 37. B. Moore-Gilbert, Postcolonial Theory. Contexts, Practices, Politics. London 1997. ; 38. E. Nachlik, Słowacki ukraiński. W zb.: Słowacki współczesny. Red. M. Troszyński. Warszawa 1999. ; 39. J. Pawlak, Paula Ricoeura koncepcja tożsamości narracyjnej. W zb.: Tożsamość człowieka. Red. A. Gałdowa. Kraków 2000. ; 40. C. C. Rulhière, Historie de l’anarchie de Pologne. Paris 1807. Wersja polska: Tłomaczenie z francuskiego Historyi bezrządu Polski. Dzieło pośmiertne Rulhièra. Przeł. S. Staszic, F. K. Dmochowski [i in.]. Warszawa 1808. ; 41. J. M. Rymkiewicz, Ludzie dwoiści. W zb.: Problemy polskiego romantyzmu. Seria 3. Red. M. Żmigrodzka. Wrocław 1981. ; 42. E. Said, Kultura i imperializm. Przeł. M. Wyrwas-Wiśniewska. Kraków 2009. ; 43. E. W. Said, Orientalizm. Przeł. W. Kalinowski. Wstęp Z. Żygulski, jr. Warszawa 1991. ; 44. D. Sapa, Między polską wyspą a ukraińskim morzem. Kresy południowo-wschodnie w polskiej prozie 1918–1988. Kraków 1998. ; 45. K. Skuszanka, Z notatek do inscenizacji „Snu srebrnego Salomei”. W zb.: Prace o literaturze ofiarowane Zygmuntowi Szweykowskiemu. Red. J. Maciejewski. Wrocław 1966. ; 46. J. Słowacki, Sen srebrny Salomei. Romans dramatyczny w pięciu aktach. Oprac. A. Kowalczykowa. Wyd. 2, zmien. Wrocław 1992. BN I 57. ; 47. T. Snyder, Rekonstrukcja narodów. Polska, Ukraina, Litwa, Białoruś 1569–1999. Przeł. M. Pietrzak-Merta. Sejny 2006. ; 48. J. Święch, Kresy i centrum. W zb.: O dialogu kultur wspólnot kresowych. Red. S. Uliasz. Rzeszów 1998. ; 49. M. B. Topolska, Przemiany zachodnioeuropejskiego pogranicza kulturowego pomiędzy Bugiem a Dźwiną i Dnieprem.(Polsko-litewsko-białorusko-ukraińskie losy od XV do początku XX wieku). Zielona Góra 2009. ; 50. M. Zadencka, Obrazy suwerenności. O wyobraźni politycznej w literaturze polskiej XIX i XX wieku. Warszawa 2007. ; 51. F. Ziejka, W kręgu mitów polskich. Kraków 1977.

Zeszyt:

1

Strona pocz.:

47

Strona końc.:

75

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:63598 ; 0031-0514

Źródło:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol ; eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp ograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Dofinansowane ze środków:

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ; Działalność upowszechniająca naukę (DUN)

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

2020-08-27

Data dodania obiektu:

2017-11-15

Liczba wyświetleń treści obiektu:

685

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://rcin.org.pl/publication/80726

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji