RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Mallarmé – Norwid komparatystycznie. Rec.: P. Śniedziewski, Mallarmé – Norwid. Milczenie i poetycki modernizm we Francji oraz w Polsce

Creator:

Kuziak, Michał ORCID

Date issued/created:

2011

Resource type:

Text

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 1 (2011)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

Type of object:

Journal/Article

References:

1. M. Adamiec, Oni i Norwid. Problemy odbioru twórczości Cypriana Norwida w latach 1840–1883. Wrocław 1991.
2. W. Benjamin, Ursprung des deutschen Trauerspiels. Frankfurt am Main 1972.
3. H. Friedrich, Struktura nowoczesnej liryki. Przeł. i wstępem opatrzyła E. Feliksiak. Warszawa 1978.
4. M. Głowiński, Ciemne alegorie Norwida; Wokół „Powieści” Norwida; Norwida wiersze i przypowieści. W: Intertekstualność, groteska, parabola. Szkice ogólne i interpretacje. Kraków 2000. Prace wybrane Michała Głowińskiego. Red. R. Nycz. T. 5.
5. J. W. Gomulicki, Norwid – poeta europejski. „Nowa Kultura” 1958, nr 21/22.
6. M. Korolko, Retoryka w twórczości Cypriana Kamila Norwida. „Przegląd Humanistyczny” 1987, nr 3.
7. J. Kristeva, La Révolution du langage poétique. Paris 1974.
8. M. Kuziak, Norwidowskie „przedstawienie” w „Vade-mecum”. W zb.: Liryka Cypriana Norwida. Red. P. Chlebowski, W. Toruń. Lublin 2004.
9. A. van Nieukerken, Ironiczny konceptyzm. Nowoczesna polska poezja metafizyczna w kontekście anglosaskiego modernizmu. Kraków 1998.
10. A. van Nieukerken, Perspektywiczność sacrum. Szkice o Norwidowskim romantyzmie. Warszawa 2007.
11. R. Nycz, Język modernizmu. Prolegomena historycznoliterackie. Wrocław 1997.
12. R. Nycz, Literatura jako trop rzeczywistości. Poetyka epifanii w nowoczesnej literaturze polskiej. Kraków 2001.
13. S. Rzepczyński, Norwid a nowoczesność. W zb.: Romantyzm a nowoczesność. Red. M. Kuziak. Kraków 2009.
14. W. Rzońca, Norwid a romantyzm polski. Warszawa 2005.
15. W. Rzońca, Norwid poeta pisma. Warszawa 1995.
16. W. Rzońca, O Norwidzie retorycznym. „Przegląd Humanistyczny” 1989, nr 5.
17. J. Scherer, Grammaire de Mallarmé. Paris 1977.
18. M. Straszewska, O milczeniu i ciszy u Norwida. „Przegląd Humanistyczny” 1964, nr 4.
19. P Śniedziewski, Mallarmé - Norwid. Milczenie i poetycki modernizm we Francji oraz w Polsce. Poznań 2008.
20. Ch. Taylor, Źródła podmiotowości. Narodziny tożsamości nowoczesnej. Przeł. M. Gruszczyński [i in.]. Oprac. T. Gadacz. Wstęp A. Bielik-Robson. Warszawa 2001.
21. M. żurowski, Hopkins, Mallarmé i Norwid. „Poezja” 1983, nr 4/5.
22. M. Żurowski, Norwid i Gautier. W zb.: Nowe studia o Norwidzie. Red. J. W. Gomulicki, J. Z. Jakubowski. Warszawa 1961.
23. M. żurowski, Norwid i symboliści. „Przegląd Humanistyczny” 1964, nr 4.

Issue:

1

Start page:

255

End page:

262

Detailed Resource Type:

Review

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:63591 ; 0031-0514

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Sep 9, 2021

In our library since:

Nov 15, 2017

Number of object content hits:

230

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/80744

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information