Obiekt

Tytuł: 3D visualization as a method of a research hypotheses presentation – the case of the medieval palace in Milicz

Twórca:

Markiewicz, Małgorzata ; Kolenda, Justyna

Data wydania/powstania:

2015

Typ zasobu:

Tekst

Inny tytuł:

Przegląd Archeologiczny T. 63 (2015)

Współtwórca:

Szałamacha Tadesz - Tł.

Wydawca:

Instytut Archeolgoii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk ; Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku i Wczesnego Średniowiecza

Miejsce wydania:

Wrocław

Opis:

il. ; 31 cm

Typ obiektu:

Książka/Rozdział

Abstrakt:

The bishop’s palace in Milicz was probably built in the late thirteenth or early fourteenth century. It was a brick building referring to the type of layout of princely buildings known in Silesia. Erection of the building in Milicz was connected with the creation of the Church castellany in this area. Visualisation of the oldest phase of the bishop’s palace in Milicz is part of the project: Regni custodiam et clavem – Santok and clavis regni Poloniae – Milicz as an example of two border towns, implemented by the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences and financed from the funds of the National Program for the Development of Humanities for the years 2011-2017. Virtual reconstructions were based on the analysis and interpretation of source materials, in accordance with the guidelines contained in the London Charter. The purpose of the visualization is to introduce residents of Milicz and tourists to history of the building and, in the long run, to take steps by local authorities towards preservation and revitalization of the bishop’s palace

Bibliografia:

Barceló J.A., Forte M., Sanders D. (eds.) 2000. Virtual Reality in Archaeology. Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology. BAR International Series 843. Oxford.
Benker G. 1987. In alten Küchen. München.
Bentkowska-Kafel A. Wprowadzenie do zagadnień Karty londyńskiej. http://www.londoncharter.org/fileadmin/templates/main/docs/bentkowska_karta_londynska.pdf [access: 21.06.2015].
Bentkowska-Kafel A. 2008. Historyczna wiarygodność zabytku wirtualnego. Uwagi na marginesie postulatów Karty londyńskiej. (In:) A. Seidel-Grzesińska, K. Stanicka-Brzezicka (eds.), Nowoczesne metody gromadzenia i udostępniania wiedzy o zabytkach. Wrocław, 44-45.
Bimler K. 1942. Die Schlesischen massiven Wehrbauten. Bd. 3. Breslau.
Dąbrowska M. 2008. Ogrzewanie wnętrz mieszkalnych w średniowieczu i czasach nowożytnych. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej 3-4, 305-324.
Chorowska M. 2003. Rezydencje średniowieczne na Śląsku. Zamki, pałace, wieże mieszkalne. Wrocław.
Chorowska M. 2004. Z badań nad funkcją i wyposażeniem średniowiecznych siedzib feudalnych na Śląsku, Archeaologia Historica Polona 14, 135-154.
Chorowska M. 2008. Zamek czy pałac? Ruina zamku w Miliczu na tle średniowiecznych siedzib biskupów w Europie. (In:) J. Kolenda (ed.), Milicz. Clavis Regni Poloniae. Gród na pograniczu. Wrocław, 129-140.
Chorowska M., Kudła A. 2005. Architektura i historia średniowiecznego zamku w Miliczu. (In:) M. Chorowska et al. (eds.), Nie tylko zamki. Szkice ofiarowane profesorowi Jerzemu Rozpędowskiemu w 75 rocznicę urodzin. Wrocław, 83-96.
Chorowska M., Dudziak T., Jaworski K., Kwaśniewski A. 2009. Zamki i dwory obronne w Sudetach. Księstwo Jaworskie II. Wrocław.
Forte M. 1997. Wprowadzenie. (In:) M. Forte, A. Siliotti (eds.), Archeologia. Komputerowa rekonstrukcja zaginionej rzeczywistości. Warszawa, 9.
Gottschalk J. 1930. Beiträge zur Rechts-, Siedlungs-, und Wirtschaftsgeschichte des Kreises Militsch bis zum Jahre 1648 („Darstellungen und Quellen zur schlesischen Geschichte”, hrsg. vom Verein für Geschichte Schlesiens, Bd. 31.). Breslau.
Guerquin B. 1957. Zamki śląskie. Warszawa.
Guerquin B. 1974. Zamki w Polsce. Warszawa.
Karta Londyńska. Zasady dotyczące komputerowych metod wizualizacji dziedzictwa kulturowego, http://www.londoncharter.org/fileadmin/templates/main/docs/london_charter_2_1_pl.pdf (acces: 01.07.2015).
Kolenda J. 2008. Wczesnośredniowieczny Milicz w świetle wykopalisk. (In:) J. Kolenda (ed.), Milicz. Clavis Regni Poloniae. Gród na pograniczu. Wrocław, 9-63.
Kudła A. 1988. Kontynuacja badań na zamku w Miliczu. Wrocław. The typescript in archives of Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków in Wrocław.
Leciejewicz L. 2008. Wprowadzenie do problematyki sympozjum. (In:) J. Kolenda (ed.), Milicz. Clavis Regni Poloniae. Gród na pograniczu. Wrocław, 5-6.
Markiewicz M. 2014. Archeologia wirtualna – zagrożenie czy przyszłość. Rekonstrukcja 3D w archeologii. (In:) A. Seidel-Grzesińska, K. Stanicka-Brzezińska (eds.), Obraz i metoda. Wrocław, 190-197.
Młynarska M. 1960. Burgum milickie. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej 8 (4), 447-475.
Paroń A. 2008. Ugoda w sprawie kasztelanii milickiej (26 VI 1249). (In:) J. Kolenda (ed.), Milicz. Clavis Regni Poloniae. Gród na pograniczu. Wrocław, 97-127.
Piekalski J. 2004. Wczesne domy mieszczan w Europie Środkowej, Wrocław.
Plich J. 1978. Zabytki architektury Dolnego Śląska. Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk.
Pospieszna B. 2002. Ogrzewanie w Zamku Malborskim w dawnych wiekach. Malborskie szkice z historii kultury materialnej 1, Malbork.
Rozpędowski J. 1961. Palatium w Legnicy. Kwartalnik Architektury i Urbanistyki 6 (3), 177-202.
Rozpędowski J. 1965. Początki zamków w Polsce w świetle badań warowni legnickiej. Kwartalnik Architektury i Urbanistyki 10 (3-4), 149-179.
Rozpędowski J., Kudła A. 1987. Badania archeologiczno-architektoniczne zamku w Miliczu. Wrocław. The typescript in archives of Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków in Wrocław.
Siewczyński B. 2004. Zabytki architektoniczne Ostrowa Lednickiego w rekonstrukcji komputerowej. Lednica-Poznań.

Czasopismo/Seria/cykl:

Przegląd Archeologiczny

Tom:

63

Strona pocz.:

209

Strona końc.:

230

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:61642 ; 0079-7138

Źródło:

IAiE PAN, sygn. P III 272 ; IAiE PAN, sygn. P III 149 ; IAiE PAN, sygn. P III 353 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

eng

Język streszczenia:

pol

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Archeologii i Etnologii PAN

Dofinansowane ze środków:

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Dostęp:

Otwarty

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji