RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: „Teoria bez danych jest pusta, ale dane bez teorii są ślepe” (Ch. Wright Mills). Odpowiedź na recenzję Michała Parczewskiego Daleko od przełomu opublikowaną w Slavia Antiqua LV (2014), s. 237-253

Creator:

Ciesielska, Adriana

Date issued/created:

2015

Resource type:

Text

Subtitle:

Przegląd Archeologiczny T. 63 (2015)

Publisher:

Instytut Archeolgoii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk ; Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku i Wczesnego Średniowiecza

Place of publishing:

Wrocław

Description:

31 cm

Type of object:

Journal/Article

References:

Banaszkiewicz J. 2013. Takie sobie średniowieczne bajeczki. Kraków.
Ciesielska A. 2002. Elementy teorii społecznej w archeologii. Koncepcje grup, instytucji i struktur społecznych. Poznań.
Gediga B. 2011. Problem ochrony zabytków archeologicznych w Polsce. (W:) B. Szmygin (red.), System ochrony zabytków w Polsce – Analiza, diagnozy, opinie. Lublin-Warszawa, 163-170.
Grążawski K. 2012. Odpowiedź na recenzję Michała Parczewskiego, Kazimierz Grążawski, Ziemia lubawska na pograniczu słowiańsko-pruskim w VI -XIII wieku. Studium nad rozwojem osadnictwa. Przegląd Archeologiczny, t. 58 (2010). Przegląd Archeologiczny 60, 141-142.
Modzelewski K. 2004. Barbarzyńska Europa. Warszawa.
Parczewski M. 2010. Recenzja: Kazimierz Grążawski, Ziemia lubawska na pograniczu słowiańsko-pruskim w VI-XIII wieku. Studium osadnicze. Przegląd Archeologiczny 58,
Parczewski M. 2014. Daleko od przełomu. Slavia Antiqua LV, 237-253.
Topolski J. 1978. Rozumienie historii. Warszawa.
Topolski J. 1984. Metodologia historii. Warszawa.
Topolski J. 1998. Wprowadzenie do historii. Poznań.
Topolski J. 2008. Jak się pisze i rozumie historię. Tajemnice narracji historycznej. Poznań.

Relation:

Przegląd Archeologiczny

Volume:

63

Start page:

231

End page:

241

Detailed Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:61636 ; 0079-7138

Source:

IAiE PAN, call no. P III 149 ; IAiE PAN, call no. P III 353 ; click here to follow the link ; IAiE PAN, call no. P III 272

Language:

pol

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education

Access:

Open

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information