Obiekt

Tytuł: „Europa w okresie od VIII w. p.n.e. do I w. n.e.”, Biskupin 01.-04.07.2014

Twórca:

Gralak, Tomasz

Data wydania/powstania:

2015

Typ zasobu:

Tekst

Inny tytuł:

Przegląd Archeologiczny T. 63 (2015)

Wydawca:

Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku i Wczesnego Średniowiecza ; Instytut Archeolgoii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Wrocław

Opis:

31 cm

Typ obiektu:

Czasopismo/Artykuł

Bibliografia:

Bugaj E., Kopiasz J. 2006. Próba interpretacji zabudowy osady z wczesnej epoki żelaza na stanowisku Milejowice 19, pow. wrocławski. (W:) B. Gediga, W. Piotrowski (red.), Architektura i budownictwo epoki brązu i wczesnych okresów epoki żelaza w Europie Środkowej. Problemy rekonstrukcji. Biskupin-Wrocław, 175-207.
Gediga B. 2009. Refleksje o problematyce badań nad dziejami społeczeństw tarnobrzeskiej kultury łużyckiej. (W:) S. Czopek, K. Trybała-Zawiślak (red.), Tarnobrzeska kultura łużycka – źródła i interpretacje. Rzeszów, 119-137.
Gediga B. 2010. Śląsk – regionalna prowincja kultury halsztackiej. (W:) B. Gediga, W. Piotrowski (red.), Rola głównych centrów kulturowych w kształtowaniu oblicza kulturowego Europy Środkowej we wczesnych okresach epoki żelaza. Biskupin-Wrocław, 187-218.
Jaspers K. 1988. Vom Ursprung und Ziel der Geschichte. München-Zürich.
Mikłaszewska-Balcer R. 1991. Datowanie osiedla obronnego kultury łużyckiej w Biskupinie. (W:) J. Jaskanis (red.), Prahistoryczny gród w Biskupinie. Problematyka osiedli obronnych na początku epoki żelaza. Warszawa, 107-112.
Ważny T. 2001. Dendrochronologia obiektów zabytkowych w Polsce. Gdańsk.

Czasopismo/Seria/cykl:

Przegląd Archeologiczny

Tom:

63

Strona pocz.:

243

Strona końc.:

247

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:61641 ; 0079-7138

Źródło:

IAiE PAN, sygn. P III 272 ; IAiE PAN, sygn. P III 149 ; IAiE PAN, sygn. P III 353 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Archeologii i Etnologii PAN

Dofinansowane ze środków:

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Dostęp:

Otwarty

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji