Obiekt

Tytuł: Maria Kuncewiczowa i „Leśnik” w kręgu paryskiej „Kultury”

Twórca:

Szałagan, Alicja (1950– )

Data wydania/powstania:

2010

Typ zasobu:

Tekst

Inny tytuł:

Pamiętnik Literacki Z. 1 (2010)

Wydawca:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

Streszcz. ang. ; Zadanie finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Działalność upowszechniająca naukę 2016-2018: "Pamiętnik Literacki" – zwiększenie potencjału naukowego, poziomu umiędzynarodowienia i stopnia oddziaływania pisma przez efektywne upowszechnianie w Internecie

Typ obiektu:

Czasopismo/Artykuł

Bibliografia:

1. S. Bal[iński], Nowa powieść Marii Kuncewiczowej. „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” 1950, nr 265.
2. J. Bielatowicz, Pen-klubowa Passionaria. „Życie” (Londyn) 1951, nr 5.
3. R. Church, The Polish Scene. „John O ’ London’s Weekly” 1954, nr z 12 II.
4. J. Giedroyc, Autobiografia na cztery ręce. Oprac. i posłowie K. Pomian. Warszawa 1994.
5. J. Giedroyc, A. Bobkowski, Listy. 1946-1961. Wybór, oprac., wstęp A. Zieliński. Warszawa 1997.
6. J. Giedryc, A. Janta-Połczyński, Korespondencja 1947-1974. Oprac., przedmowa, przypisy P. Kądziela. Warszawa 2009.
7. J. Giedroyc, K. A. Jeleński, Listy. 1950-1987. Wybór, wstęp W. Karpiński. Warszawa 1995.
8. J. Giedroyc, Cz. Miłosz, Listy. 1952-1963. Oprac. i wstęp M. Kornat. Warszawa 2008.
9. J. Giedroyc, J. Mieroszewski, Listy. 1949-1956. Cz. 1. Wybór i wstęp K. Pomian. Warszawa 1999.
10. J. Giedroyc, J. Stempowski, Listy. 1946. Cz. 1. Wybór i wstęp A. S. Kowalczyk. Warszawa 1998.
11. J. Giedroyc, M. Wańkowicz, Listy 1945-1963. Wybór i wstęp A. Ziółkowska-Behm. Przyp . A. Ziółkowska-Behm, J. Krawczyk. Warszawa 2000.
12. W. Gombrowicz, Trans-Atlantyk. „Kultura” 1951, nr 5, s. 19-41.
13. W. Gombrowicz, Trans-Atlantyk c. d. „Kultura” 1951, nr 6, s. 47-61.
14. W. Gombrowicz, Walka o sławę. Cz. 1. Kraków 1996.
15. R. Habielski, Życie społeczne i kulturalne emigracji. (Druga wielka emigracja 1945­1990). T. 3. Warszawa 1999.
16. G. Herling-Grudziński, Gabinet figur woskowych. „Wiadomości” (Londyn) 1951, nr 1.
17. (j) [K. Jeleński], Notatki wydawnicze. „Kultura” (Paryż) 1954, nr 3, s. 149-152.
18. (K. W.), Powieści w „Kulturze”. „Jutro Polski” 1953, nr z 15 III.
19. P. Kamiński, Tysiąc i jedna opera. T. 1. Kraków 2008.
20. M. Kuncewicz, The Conspiracy of the Absent. A Novel. Transl. M. Michael, H. Stevens. London 1950, New York [1950].
21. M. Kuncewiczowa, Bruliony prozaiczki. (4). „Przegląd Kulturalny” 1959, nr 21, s. 7.
22. M. Kuncewiczowa, Les Clefs. Przekł. R. Bayard. Paris 1946.
23. M. Kuncewiczowa, Cudzoziemka. Warszawa 1948.
24. M. Kuncewiczowa, Czy wskrzesić Polską Akademię Literatury? [odpowiedź na ankietę]. „Odrodzeniu” 1947, nr 13, s. 5.
25. M. Kuncewiczowa, Fantomy. Warszawa 1972.
26. M. Kuncewiczowa, The Forester. Transl. from the Polish by H. C. Stevens. London 1954.
27. M. Kuncewiczowa, Klucze. Londyn 1943.
28. M. Kuncewiczowa, Klucze. Warszawa 1948.
29. M. Kuncewiczowa, [Listy] do Witolda Gombrowicza (3 z 1950). "Zeszyty Literackie" 1989 nr 27 s. 123.
30. M. Kuncewiczowa, Literatura emigracyjna a kraj. [Odpowiedź na ankietę]. „Kultura” 1956, nr 12, s. 61.
31. M. Kuncewiczowa, Natura. Warszawa 1975.
32. M. Kuncewiczowa, Serenada. „Wiadomości” (Londyn) 1947, nr 9/10, s. 1.
33. M. Kuncewiczowa, Témoignages de Storm Jameson. „Preuves” 1954, nr 46.
34. M. Kuncewiczowa, Zmowa nieobecnych. Londyn 1946.
35. Londyńczyk [J. Mieroszewski], Kronika angielska. Wolność intelektualna. „Kultura” (Paryż) 1951, nr 4, s. 96.
36. J. Mackiewicz, Przyjaciel Flor. „Kultura” 1953, nr 2/3, s. 78-138.
37. J. Z. Majewski, List do Redakcji. "Kultura" 1952, nr 11, s. 157-158.
38. J. Mieroszewski, Podsumowanie ankiety. Uchwała "Terlecki-Kisielewski". „Kultura” 1957, nr 1, s. 87-90.
39. Z. Nowakowski, Nigdy przez kuchnię! „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” 1951, nr 17.
40. Z. Nowakowski, Wolność intelektualna. „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” 1951, nr 24.
41. M. Ptasińska-Wójcik, Z dziejów biblioteki „Kultury” 1946-1966. Warszawa 2006.
42. A. Szałagan, „Ciężar obecności”. Dopełnienia autobiograficznych wątków twórczości Marii Kuncewiczowej w listach do męża (1944-1958). „Pamiętnik Literacki” 2006, z. 4, s. 95-116.
43. A. Szałagan, Maria Kuncewiczowa. Monografia dokumentacyjna. 1895-1989. Warszawa 1995.

Zeszyt:

1

Strona pocz.:

37

Strona końc.:

54

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł naukowy oryginalny

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:63298 ; 0031-0514

Źródło:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, sygn. P.I.30 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol ; eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Dofinansowane ze środków:

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ; Działalność upowszechniająca naukę (DUN)

Dostęp:

Otwarty

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

2020-10-02

Data dodania obiektu:

2017-10-17

Liczba wyświetleń treści obiektu:

460

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://rcin.org.pl/publication/80959

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji