Object

Title: Od „Szukania słowa” do „Wołania do Yeti”. Biografia literacka Wisławy Szymborskiej 1945–1957

Creator:

Zarzycka, Anna

Date issued/created:

2010

Resource type:

Text

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 1 (2010)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng. ; Annex : Juwenalia poetki (bibliografia) s. 217-219.

References:

1. S. Balbus, Szkic do portretu. "Dekada Literacka" 1996, nr 10 s. 10-11. ; 2. S. W. Balicki, Czy w Krakowie pustka? „Dziennik Literacki” 1947, nr 1, z 7-13 III. ; 3. M. Baranowska, „Tak lekko było nic o tym nie wiedzieć...” Szymborska i świat. Wrocław 1996. ; 4. L. M. Bartelski, Na studium w Nieborowie. „Nowiny Literackie” 1948, nr 7, z 15 II, s. 2. ; 5. A. Bikont, J. Szczęsna, Wisławy Szymborskiej pamiątkowe rupiecie, przyjaciele i sny. Wyd. 3, zmien. i uzup. Warszawa 2003. ; 6. J. Bocheński, Cenny debiut poetycki. „Trybuna Wolności” 1953, nr 20, z 20-26 V. ; 7. Czwartek literacki Wisławy Szymborskiej. „Głos Wielkopolski” 1955, nr 230, z 27 IX, s. 6. ; 8. Debiuty poetyckie 1944-1960. Wiersze, autointerpretacje, opinie krytyczne. Wybór i oprac. J. Kajtoch, J. Skórnicki. Warszawa 1972. ; 9. T. Drewnowski, Literatura polska 1944-1989. Próba scalenia. Obiegi-wzorce-style. Wyd. 2, popr. i uzup. Kraków 2004. ; 10. Drugi krakowski almanach młodych. Wstęp. S. Stabro. Wybór A. Kaliszewski. Kraków 1980. ; 11. L. Flaszen, Poezja agitacji osobistej. „Życie Literackie” 1953, nr 13, z 29 III, s. 4. ; 12. E. Głębicka, „Inaczej”. Hasło w: Grupy literackie w Polsce 1945-1989. Wyd. 2, poszerz. Warszawa 2000, s. 63-66. ; 13. L. Herdegen, Dwa tomiki poezji. „Świat” 1953, nr 27, z 5 XII. ; 14. L. Herdegen, Myśli i wiersze. „Życie Literackie” 1954, nr 35, z 5 X, s. 4. ; 15. L. Herdegen, Uwagi o wierszach Wisławy Szymborskiej. „Dziennik Polski” 1953, nr 61, z 12 III, s. 3-4. ; 16. L. Herdegen, Wiersze współczesne. „Gazeta Krakowska” 1954, nr 253, z 23-24 X. ; 17. L. Herdegen, Z krakowskiej Sekcji Poezji. „Życie Literackie” 1952, nr 9, z 27 IV, s. 15. ; 18. Z. Jastrzębski, Poezja dnia dzisiejszego. „Tygodnik Powszechny” 1953, nr 28, z 22 XI, s. 9. ; 19. O. Jędrzejczyk, Poezja naszych czasów. „Echo Tygodnia” 1953, nr 7, z 21 II. ; 20. Krakowski Almanach Młodych. Zebrał oraz słowem wstępnym poprzedził A. Włodek. Kraków 1964. ; 21. J. Kwiatkowski, Ton świeży i czysty. „Dziennik Polski” 1954, nr 259, z 30 X, s. 3. ; 22. T. Kwiatkowski, Niedyskretny urok pamięci. Kraków 1982. ; 23. J. Kydryński, Uwaga, gong!... Opowieść-pamiętnik o teatrach krakowskich 1937­1948. Kraków 1962. ; 24. J. Lau, Rec. W. Szymborska: „Dlatego żyjemy”. „Głos Pracy” 1954, nr 13, z 15 I. ; 25. Laureaci nagród artystycznych miasta Krakowa. „Dziennik Polski” 1954, nr 259, z 30 X, s. 1. ; 26. Z. Lichniak, Dlatego czekamy. „Dziś i Jutro” 1953, nr 12, z 22 III, s. 4. ; 27. W. Ligęza, O poezji Wisławy Szymborskiej. Świat w stanie korekty. Kraków 2001. ; 28. J. Lovell-Oborska [pseud. lov], Szymborska kandydatką do MRN. „Echo Krakowskie” 1954, nr 281, z 25 XI, s. 1. ; 29. J. Łukasiewicz, Wiersz wewnątrz gazety. „Teksty Drugie” 1991, nr 4, s. 8-29. ; 30. Z. Macużanka, Czy na pewno, czy wszystko odczytujesz z ludzi? „Polonistyka” 1955, nr 4, s. 64-67. ; 31. R. Matuszewski, Liryka podwładna myśli. „Nowa Kultura” 1953, nr 29, z19 VII, s. 6. ; 32. A. Michajłów, Ja wierzyłam. Wywiad z Wisławą Szymborska. "Tygodnik Literacki" 1991 nr 17 s. 3. ; 33. S. Mrożek, Baltazar. Autobiografia. Warszawa 2006. ; 34. Nagrody państwowe 1955. „Życie Literackie” 1955, nr 31, s. 3. ; 35. W. Natanson, Pytania i odpowiedzi. „Nowa Kultura” 1955, nr 12, z 20 III, s. 6. ; 36. M. K. Ogiński, Romanse. Wersję polską tekstów oprac. W. Szymborska. Kraków 1962. ; 37. S. Otwinowski, Zjazd literatów polskich. „Twórczość” 1945, z. 3, s. 181-184. ; 38. Z. Pędziński, Poezja szukająca współczesności. „Dziś i Jutro” 1955, nr 20, z 22 V, s. 4. ; 39. Polska delegacja kulturalna w Sofii. „Życie Literackie” 1954, nr 48, z 5 XII, s. 8. ; 40. Polskie życie artystyczne w latach 1945-1960. Red. A. Wojciechowski. Wrocław 1992. ; 41. Rozkoszna Amaryli: duet na sopran i bas z towarzyszeniem klawesynu (według rękopisu z r. ok. 1630). Oprac. Z. M. Szweykowski, L. M. Kaszycki. Tekst stylizowany W. Szymborska. Kraków 1961. ; 42. Rozstrzygnięcie konkursu na utwory literackie związane z tematyką konstytucji. „Życie Literackie” 1952, nr 16, z 3. VIII, s. 15. ; 43. A. Słomkowska, Prasa w PRL. Szkice historyczne. Warszawa 1980. ; 44. J. A. Szczepański, Trzeci etap „Odrodzenia”. „Dziennik Literacki” 1947, nr 1, z 7-13 III. ; 45. W. Szymborska, A co z Teatrem Rapsodycznym? „Przegląd Kulturalny” 1956, nr 50, z 13-19 XII, s. 11. ; 46. W. Szymborska, Rec. M. Bałucki, Dom otwarty. Teatr Miejski im. J. Słowackiego. „Świetlica Krakowska” nr 4, s. 58. ; 47. W. Szymborska, Czego nie widać w szklanej kuli. „Życie Literackie” 1953, nr 52, s. 1. ; 48. W. Szymborska, Do swojego gospodarstwa mówi poetka. „Zebra” 1957, nr 5, z 16 V, s. 3. ; 49. W. Szymborska, Gdy nad kołyską Ludowej Konstytucji do wspomnień sięga stara robotnica [wiersz]. „Życie Literackie” 1952, nr 4, z 17 II, s. 9. ; 50. W. Szymborska, Godzina dla Adama. Wspomnienia, wiersze, przekłady. Kraków 2000. ; 51. W. Szymborska, Rec. K. Grzybowska, Promieniści. Stary Teatr. „Świetlica Krakowska” nr 5, s. 74. ; 52. W. Szymborska, Hania, „Życie Literackie” 1956, nr 1, z 1 I, s. 1. ; 53. W. Szymborska, Kochany "Dzienniku Polski”! „Dziennik Polski” 1955, nr 20, s. 10. ; 54. W. Szymborska, Kolor spraw ważnych. „Życie Literackie” 1951, nr 7, s. 8-9. ; 55. W. Szymborska, Malarstwo nie zadomowione. „Życie Literackie” 1955, nr 51, s. 6. ; 56. W. Szymborska, Rec.: Molier, Chory z urojenia. Teatr im. Juliusza Słowackiego. „Świetlica Krakowska” 1947, nr 7, s. 107-108. ; 57. W. Szymborska, Narody pamiętają. „Życie Literackie” 1954, nr 35, s. 1. ; 58. W. Szymborska, Nie dość [wiersz]. „Dziennik Polski” 1954, nr 260, z 31 X, s. 4. ; 59. W. Szymborska, Noc, „Życie Literackie” 1956, nr 1, z 1 I, s. 1. ; 60. W. Szymborska, Onieśmielenie. W: Nowe lektury nadobowiązkowe. 1997-2002. Kraków 2002. ; 61. W. Szymborska, 1 Maja. „Życie Literackie” 1955, nr 18, s. 1. ; 62. W. Szymborska, Piosenki z Bonn. „Życie Literackie” 1955, nr 6, z 6 II, s. 2. ; 63. W. Szymborska, Spotkanie, „Życie Literackie” 1956, nr 1, z 1 I, s. 1. ; 64. W. Szymborska, Spowiedź królowej (na motywie starej angielskiej ballady). „Szpilki” 1956, nr 2, z 15 I, s. 7. ; 65. W. Szymborska, Sprawy graniczne. „Życie Literackie” 1955, nr 28, s. 1. ; 66. W. Szymborska, Srebrna kula, „Życie Literackie” 1956, nr 1, z 1 I, s. 1. ; 67. W. Szymborska, ***( Świat umieliśmy kiedyś na wyrywki...). W: Wiersze wybrane. Warszawa 1964, s. 5. ; 68. W. Szymborska, W jednym wieku. „Zebra” 1957, nr 13, z 7 X, s. 10-11. ; 69. W. Szymborska, W tej samej sprawie. „Życie Literackie” 1953, nr 16, s. 1. ; 70. W. Szymborska, Wiersze wybrane. Wybór i układ Autorki. Kraków 2000. ; 71. W. Szymborska, Wiersze wybrane. Wybór i układ Autorki. Kraków 2002. ; 72. W. Szymborska, Wiersze wybrane. Wybór i układ Autorki. Wyd. nowe, rozszerz. Kraków 2004. ; 73. W. Szymborska, Wybór poezji. Warszawa 1970. ; 74. W. Szymborska, Rec. G. Zapolska, Ich czworo. Stary Teatr. „Świetlica Krakowska” nr 8, s. 126. ; 75. T. Śliwiak, Młoda Estrada Poetycka. „Od A do Z” 1955, nr 12, z 17 III, s. 2, 4. ; 76. J. Trznadel, Rec. W. Szymborska: „Dlatego żyjemy”. „Twórczość” 1953, z. 3, s. 164-167. ; 77. J. Trznadel, Rec. W. Szymborska: „Pytania zadawane sobie”. „Twórczość” 1954, z. 12, s. 145-147. ; 78. T. Walas, W. Szymborska, Lekcja zdziwienia światem. Pierwszy wywiad telewizyjny z Wisławą Szymborską przeprowadzony przez Teresę Walas w dniu przyznania Poetce Nagrody Nobla. W zb.: Radość czytania Szymborskiej. Wybór tekstów krytycznych. Oprac. S. Balbus, D. Wojda. Kraków 1996, s. 20-24. ; 79. T. Wantuła, Jedynaczka „ Współczesności” Wisława Szymborska [rozmowa]. „Głos Ludu” 1975, nr 38, z 20 III, s. 6. ; 80. Wieczór autorski Wisławy Szymborskiej. „Ilustrowany Kurier Polski” 1956, nr 215, z 8 IX. ; 81. Wiersze W. Szymborskiej „Radio i Świat” 1954, nr 50, z 12 XII. ; 82. Wisława Szymborska dziś - na czwartku literackim. „Ilustrowany Kurier Polski” [Bydgoszcz] 1955, nr 232, z 29 IX. ; 83. Wisława Szymborska-laureatka Literackiej Nagrody Nobla. Notka biograficzna i zestawienie bibliograficzne opracowane na podstawie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bełchatowie. Bełchatów 1997. ; 84. A. Włodek, Nasz łup wojenny. Pamiętnikarski aneks do dziejów literackiego startu wojennego pokolenia pisarzy krakowskich. Kraków 1970. ; 85. A. Włodek, Spotkania, rozmowy i uśmiechy. Studium młodych pisarzy w Nieborowie (II). „Dziennik Literacki” 1948, nr 7, z 12-18 II, s. 3, 7. ; 86. G. Wołowiec, Pryszczaci. Hasło. W: Słownik realizmu socjalistycznego. Red. Z. Łapiński, W. Tomasik. Kraków 2004, s. 224-229. ; 87. K. Wyka, Pozycja Krakowa. „Twórczość” 1945, z. 2, s. 186-191. ; 88. W. Zechenter, Nad wierszami Wisławy Szymborskiej. „Echo Krakowa” 1953, nr 45, z 21 II. ; 89. W. Zechenter, "Pytania zadawane sobie” - zbiór wierszy W. Szymborskiej. „Echo Krakowskie” 1954, nr 241, z 9 X. ; 90. W. Zechenter, Upływa szybko życie. Książka wspomnień. Wyd. 2, popr. i uzup. T. 2. Kraków 1975.

Issue:

1

Start page:

201

End page:

219

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:63291 ; 0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Object collections:

Last modified:

Aug 27, 2020

In our library since:

Oct 17, 2017

Number of object content hits:

531

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/80966

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information