Obiekt

Tytuł: Demografická analýza kultúr popolnicových polí na Slovensku

Twórca:

Pavelková, Jaroslava ; Furmánek, Václav

Data wydania/powstania:

2016

Typ zasobu:

Tekst

Inny tytuł:

Przegląd Archeologiczny T. 64 (2016)

Wydawca:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk ; Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku i Wczesnego Średniowiecza

Miejsce wydania:

Wrocław

Opis:

il. ; 29 cm

Typ obiektu:

Książka/Rozdział

Abstrakt:

Based on the anthropological analyses the content of cremation graves from the Urnfield period was established demographic structure of the population. There was calculated life expectancy and age structure. These data were compared with two cultural complexes of Urnfields (Lusatian culture and cultural complex of South-eastern Urnfields) in Slovakia. The values have been shown on transparent each tables and graphs

Bibliografia:

Balaša G. 1964. Zvolen v období lužickej kultúry. Banská Bystrica
Benediková L., Haruštiak J., Pavelková J. 2010. Pohrebisko lužickej kultúry v Rajci, okr. Žilina. (In:) V. Furmánek, E. Miroššayová (eds.), Popolnicové polia a doba halštatská. Nitra, 11-18
Budinský-Krička V., Veliačik L. Krásna Ves – Gräberfeld der Lausitzer Kultur. Mat. Arch. Slovaca. Nitra
Cheben I. 2011. Ukončenie výskumu žiarového pohrebiska lužickej kultúry v Trenčíne. Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2008. Nitra, 112-113
Chochol, J. 1964. Antropologické materiály z nových výzkumů neolitu a doby bronzové v Čechách. Praha
Dokládal M. 1999: Morfologie spálených kostí. Význam pro identifikaci osob. Brno
Domonkošová-Tibenská K., Nagyová N., Bodoríková S. 2007. Antropologická analýza kostrových pozostatkov zo žiarového pohrebiska z lokality Trenčín-Biskupice. (In:) Ve službách archeologie 2. Brno, 63-67
Ďurišová M. 1991. Záchranný výskum v K ysuckom Novom Meste-Radoli. Archeologické výskumy a należy na Slovensku v roku 1989. Nitra, 31-32
Furmánek V. 1977. Pilinyer Kultur. Slovenská archeológia 25, 251-370
Furmánek V. 1986. Kyjatice – eponymní lokalita kyjatické kultury. Slovenská archeológia 34, 319-330
Furmánek V. 1997. Stand der demographischen Erforschung der Bronzezeit in der Slowakei. (In:) Internationale Archäologie 36. Espelkamp, 74-78
Furmánek V. 2004. Zlatý vek v Karpatoch. Keramika a kov doby bronzovej na Slovensku (2300-800 pred n. l.). Nitra 2004
Furmánek V. 2010. Radzovce. Osada ľudu popolnicových polí. Nitra
Furmánek V. (ed.) 2015. Staré Slovensko 4. Doba bronzová. Nitra
Furmánek V., Mitáš V. 2010. Pohrebisko kyjatickej kultury v C inobani, okr. Poltár (Predbežná správa). (In:) V. Furmánek, E. Miroššayová (eds.), Popolnicové polia a doba halštatská. Nitra, 101-115
Furmánek V., Mitáš V., Pavelková J. 2010. The Burial ground of the Kyjatice culture in Cinobaňa (Slovakia). (In:) Sz. Guba, K. Tankó (eds.), Régről kell kezdenünk..“. Studia Archaeologica in honorem Pauli Patay. Szécsény, 125-136
Furmánek V., Stloukal M., 1985. Jihovýchodní popelnicová pole ve světle antropologické analýzy. Slovenská archeológia 33, 137-152
Furmánek V., Stloukal M. 1986. E inige Ergebnisse der archäol.-antropologischen Untersuchungen des Gräberfeldes in Radzovce. (In:) Veröffentlichungen des Museums für Ur- uud Frühgeschichte Potsdam 20, 143-149
Furmánek V., Veliačik L., Vladár J. 1991, Slovensko v dobe bronzovej. Bratislava
Furmánek V., Veliačik L., Vladár J. 1999. Die Bronzezeit im slowakischen Raum. Rahden/Westf
Jakab J. 1991. Antropologická analýza žiarových hrobov z mladšej doby bronzovej v R adoli. Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1989. Nitra, 45-46
Jarošová I., Zachar T., Trgina G. 2012. Antropologický rozbor kosterních pozůstatků lidu lužické kultury ze žárového pohřebiště v Žiaru nad Hronom-Horných Opatovcích: Příspěvek k problematice počtu obywatel na sídlištích lužické kultury v mladší době bronzové na středním Slovensku. Sborník NM v Praze, řada A – Historie 66, 3-4, 47-59
Jílková E. 1961. Piliňské pohřebiště Barca II a jeho časové a kulturní horizonty. Slovenská archeológia 9, 69-106
Kujovský R. 1984. Lužické pohrebisko a lengyelské sídlisko v Zlatých Moravciach-Kňažiciach. Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1983, Nitra, 129
Lamiová–Schmiedlová M. 2009. Žiarové pohrebisko z mladšej doby bronzovej na lokalite Dvorníky-Včeláre. Archaeologica Slovaca Monographiae Catalogi XI. Nitra. Archeologický ústav SAV
Mitáš V., Furmánek V. 2015. Pohrebisko kultúrneho komplexu juhovýchodných popolnicových polí v C inobani (výskum v rokoch 2007-2012). (In:) O. Ožďáni (ed.), Popolnicové polia a doba halštatská. Nitra, 159-189
Palečková H. 1961. Lidské žárové pozůstatky z piliňského pohřebiště Barca II. (In:) Študijné zvesti Archeologického ústavu SAV 6, 185-202
Pavelková J. 2012. Antropologicko-demografická analýza žárových hrobů kyjatické kultury z K yjatic, okres Rimavská Sobota. (In:) R. Kujovský, V. Mitáš (eds.), Václav Furmánek a doba bronzová. Zborník k 70. narodeninám. Nitra, 293-296
Pavelková J. 2015. Antropologická analýza žárových hrobů jihovýchodních popelnicových polí z obce Silica, okr. Rožňava. (In:) O. Ožďáni (ed.), Popolnicové polia a doba halštatská. Nitra, 213-216
Pavelková J., Furmánek V. 2012. Demografická charakteristika kulturního komplexu jihovýchodních popelnicových polí. Sborník NM v Praze, řada A – Historie 66, 3-4, 39-45
Pavelková J., Furmánek V. 2015. Antropologická analýza žárových hrobů lužické kultury z lokality Mikušovce, okr. Ilava. (In:) O. Ožďáni (ed.), Popolnicové polia a doba halštatská. Nitra, 217-222
Pivovarová Z. 1965. Výskum v M ikušovciach v rokoch 1961-1963. Archeologické rozhledy 17, 482-487
Pivovarová Z. 1965. K problematike mohýl v lužickej kultúre na Slovensku. Slovenská archeológia 13, 107-162
Stloukal M. 1986. Antropologische Analyse der Leichenbrandreste aus Krásna Ves. (In:) V. Budinský-Krička, L. Veliačik, Krásna Ves – Gräberfeld der Lausitzer Kultur. Mat. Arch. Slovaca. Nitra, 123-136
Stloukal M. 1991. Diviaky nad Nitricou – antropologische Analyse der Brandbestattungen. Slovenská archeológia 39, 215-220
Stloukal M. 2009. Žárové pohřby z Dvorníků-Včeláre. (In:) M. Lamiová-Schmiedlová, Žiarové pohrebisko z mladšej doby bronzovej na lokalite Dvorníky-Včeláre. Nitra, 67-76
Stloukal M., Furmánek V. 1982. Antropologický rozbor žárových pohřbů piliňské a kyjatické kultury. Radzovce a Šafárikovo. Nitra
Trgina G. 1986. Výsledky poslednej sezóny výskumu pohrebiska lužickej kultúry v Žiari nad Hronom. Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1985. Nitra, 229-230
Ubelaker D. H. 2008. The Forensic Evaluation of Burned Skeletal Remains: A Synthesis. Forensic Sci. Int. vol. 30, no. 10, 1-5
Veliačik L. 1975. Pohrebisko lužickej kultúry v Liptovskom Mikuláši-Ondrašovej. Slovenská archeológia 23, 11-34
Veliačik L. 1991. Beitrag des Gräberfeldes in Diviaky nad Nitricou zur Chronologie der Denkmäler der Lausitzer Kultur in der Slowakei. Slovenská archeológia 39, 143-214
Zachar T., Jarošová J. 2014. Antropologická analýza pohrebiska lužickej kultúry v Liptovskom Mikuláši-Ondrašovej. (In:) J. Juchelka (ed.), Doba popelnicových polí a doba halštatská ve střední Evropě. Opava, 101-122
Zachar T. et al. 2013 – (Zachar T., Fojtík P., Jarošová I., Tvrdý Z.): Antropologická analýza vybraných skrinkových hrobov lužickej kultúry z obdobia starších popolnicových polí. Acta Musei Moraviae (Časopis moravského musea), Sci. Soc. 98, 277-296
Zajacová B., Benkovsky-Pivovarová Z. 2015. Archeologické prieskumy a výskumy v katastri obce Mikušovce (okr. Ilava). (In:) O. Ožďáni (ed.), Popolnicové polia a doba halštatská. Nitra, 253-261

Czasopismo/Seria/cykl:

Przegląd Archeologiczny

Tom:

64

Strona pocz.:

97

Strona końc.:

110

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:61678 ; 10.23858/PA64.2016.004

Źródło:

IAiE PAN, sygn. P III 149 ; IAiE PAN, sygn. P III 272 ; IAiE PAN, sygn. P III 353 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

cze

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Archeologii i Etnologii PAN

Dofinansowane ze środków:

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ; Działalność upowszechniająca naukę (DUN)

Dostęp:

Otwarty

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji