RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Jak gazeta codzienna przekraczała codzienność Wielkiej Wojny: „Nowy Kurier Łódzki” 1914–1918

Creator:

Wejland, Andrzej Paweł

Date issued/created:

2016

Resource type:

Text

Subtitle:

Journal of Urban Ethnology 14 (2016)

Place of publishing:

Warszawa

Description:

24 cm

Type of object:

Journal/Article

Abstract:

In the contemporary humanistic sciences, including cultural anthropology, which is to a greater or lesser extent geared to historical thinking, the approach to war is usually based on the chronotope of reversion, i.e. on the perception of war as the opposite of peace. Such an approach involves a very particular perception of the war-marked everyday; a perception which is, fundamentally, a phenomenological one. According to this perception, the reversed everyday of the wartime is non-ordinary and peculiar; as a result, it is experienced as alien and unfamiliar. Referring his reflections to the cultural reality of the city of Łódź as marked by the Great War, the author attempts to demonstrate that not the entire everyday of a city undergoes a reversion during wartime, or that not all the elements of that everyday are reversed to the same extent. He demonstrates that the daily press is one such element. On the example of “Nowy Kurier Łódzki”, one of the newspapers typical of the place and time, he shows how, during wartime, a daily paper preserves the ways of writing about the world which are familiar to it from the pre-war period, also by making use of all the journalistic genres that make it possible to go beyond the straightforward truth of facts and events. Owing to this approach, the newspaper transgresses the commonplace and mundane everyday of a wartime city

References:

Antczak A. 2012, Pokój jako naczelna kategoria irenologii, „Obronność. Zeszyty Naukowe”, nr 4, s. 5-16
Assmann A. 2001, Frieden als kulturelles Konstrukt. Über Hoffen, Erinnern und Vergessen, [w:] Garber K. i in. (Hrsg.), Erfahrung und Deutung von Krieg und Frieden. Religion – Geschlechter – Natur und Kultur, Wilhelm Fink Verlag, München, s. 655-665
Bednarek Z. 2010, Przestrzeń informacyjna tekstów prasowych w dobie kultury masowej, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica”, nr 13, s. 415-422
Blainey G. 1988, The Causes of War, The Free Press, New York
Bonacker T., Imbusch P. 2006, Zentrale Begriffe der Friedens– und Konfliktforschung: Konflikt. Gewalt. Krieg. Frieden, [w:] Imbusch P., Zoll R. (Hrsg.), Friedens– und Konfliktforschung. Eine Einführung, VS Verlag für Sozialwissenschaften, Wiesbaden, s. 67-142
Broersma M. 2007, Form, Style and Journalistic Strategies. An Introduction, [w:] Broersma M. (red.), Form and Style in Journalism. European Newspapers and the Representation of News, 1880–2005, Peeters, Leuven – Paris – Dudley, MA, s. IX-XXIX
Bruner J. S. 1990, Acts of Meaning, Harvard University Press, Cambridge, MA – London
Bruner J. S. 2006, Narracyjna konstrukcja rzeczywistości, [w:] idem, Kultura edukacji, przeł. Brzostowska-Tereszkiewicz T., Universitas, Kraków, s. 181-208
Czaja D. 2004, Sygnatura i fragment. Narracje antropologiczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków
Ettema J. S. 2009, News as Culture, [w:] Allan S. (red.), The Routledge Companion to News and Journalism, Routledge, London – New York, s. 289-300
Geertz C. 2005, Religia jako system kulturowy, [w:] idem, Interpretacja kultur. Wybrane eseje, tłum. M. M. Piechaczek, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, s. 109-150
Herman D. 2009, Basic Elements of Narrative, Wiley-Blackwell, Malden, MA – Oxford
Jacoby T. 2008, Understanding Conflict and Violence. Theoretical and interdisciplinary approaches, Routledge, London – New York
Kansy A., Kasprzyk D. 2012, Znamiona codzienności w realiach Wielkiej Wojny. Reklama w polskojęzycznej prasie łódzkiej w latach 1914–1918, [w:] Daszyńska J. A. (red.), Łódź w czasie Wielkiej Wojny, Dom Wydawniczy „Księży Młyn”, Łódź, s. 45-66
Krupa-Ławrynowicz A. 2013, Bałuckie chronotopy. Opowieść o łódzkiej dzielnicy, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Wrocław – Łódź („Łódzkie Studia Etnograficzne”, t. LII)
Lejzerowicz-Zajączkowska B. 2003, Człowiek w świecie sensów. Filozoficzne podstawy fenomenologicznej socjologii Alfreda Schütza, Wydawnictwo Naukowe Novum, Płock
Lule J. 2001, Daily News, Eternal Stories. The Mythological Role of Journalism, The Guilford Press, New York – London
Maziarski J. 2006, Reportaż, [w:] Gazda G., Tynecka-Makowska S. (red.), Słownik rodzajów i gatunków literackich, Universitas, Kraków, s. 634-635
Perec G. 1989, Approches de quoi?, [w:] idem, L’infra-ordinaire, Seuil, Paris, s. 9-13
Schütz A. 1962, The Problem of Social Reality, Martinus Nijhoff, The Hague – Boston – London
Stańczyk J. 2003, Pokój w stosunkach międzynarodowych, „Mazowieckie Studia Humanistyczne”, nr 1-2, s. 127-144

Relation:

Journal of Urban Ethnology

Volume:

14

Start page:

61

End page:

72

Detailed Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:61704 ; 1429-0618

Source:

click here to follow the link ; IAiE PAN, call no. P 714 ; IAiE PAN, call no. P 1505

Language:

pol

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Access:

Open

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information