Obiekt

Tytuł: Trudna przyjaźń. Dmitrij Fiłosofow – Maria Dąbrowska – Stanisław Stempowski

Twórca:

Mitzner, Piotr

Data wydania/powstania:

2012

Typ zasobu:

Artykuł naukowy oryginalny

Inny tytuł:

Pamiętnik Literacki Z. 1 (2012)

Wydawca:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

Streszcz. ang. ; Zadanie finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Działalność upowszechniająca naukę 2016-2018: "Pamiętnik Literacki" – zwiększenie potencjału naukowego, poziomu umiędzynarodowienia i stopnia oddziaływania pisma przez efektywne upowszechnianie w Internecie

Bibliografia:

1. G. Borkowska, Maria Dąbrowska i Stanisław Stempowski. Kraków 1999. ; 2. M. Dąbrowska, Doroczny wstyd. „Dziennik Popularny” 1936, nr 43. ; 3. M. Dąbrowska, Dzienniki. T. 1-2. Wybór, wstęp i przypisy T. Drewnowski. Warszawa 1988. ; 4. M. D. [M. Dąbrowska], Jaworze. „Tygodnik Ilustrowany” 1927, nr 45, s. 908-910. ; 5. M. Dąbrowska, Na marginesie nie drukowanej polemiki. „Marchołt” 1935/36, nr 3, s. 434-448. ; 6. M. Dąbrowska, O dobre obyczaje polemiczne. „Wiadomości Literackie” 1934, nr 13, s. 15. ; 7. M. Dąbrowska, Pisma rozproszone. Red., przypisy E. Korzeniewska. T. 1-2. Kraków 1964. ; 8. M. Dąbrowska, Próba wyjaśnienia. „Oblicze Dnia” 1937, nr 7. ; 9. M. Dąbrowska, Przygody człowieka myślącego. Komentarz i przygotowanie tekstu z rękopisów E. Korzeniewska. Przedmowa A. Kowalska. Warszawa 1970. ; 10. M. Dąbrowska, Rozmyślanie na czasie. „Wiadomości Literackie” 1935, nr 11, s. 1-2. ; 11. M. Dąbrowska, Zawód literacki jako służba społeczna. „Marchołt” 1934/35, nr 4, s. 604-630. ; 12. J. S. Durrant, Nieizdannyje piśma D. W. Fiłosofowa. „Russian Studies”. Jeżekwartalnik russkoj fiłołogii i kultury. Sankt Pietierburg 1999, t. 3, nr 1. ; 13. D. Fiłosofow, Dezintoksikacyja. „Mołwa” 1932, nr 17. ; 14. D. Fiłosofow, List do M. Zdziechowskiego, z 7 I 1931. W: P. Ławriniec, Listy Dymitra Fiłosofowa do Mariana Zdziechowskiego. Przeł. H. Dubyk. „Zeszyty Historyczne” 2008, z. 165, s. 176-190. ; 15. D. Fiłosofow, List do Z. Gippius, z 1 V 1934. W: T. Pachmuss, Stranicy iz proszłowo. Pieriepiska Z. N. Gippius i D. W. Fiłosofowa i blizkich k nim o „Gławnom”. W zb.: Pamiatniki kultury. Nowyje otkrytija: piśmiennost’, iskusstwo, archeołogija. Moskwa 1998. ; 16. D. Fiłosofow, List otwarty do pisarzy polskich. „Wiadomości Literackie” 1929, nr 24, s. 6. ; 17. D. Fiłosofow, Mickiewicz w Odessie i na Krymie. Na marginesie dzieła prof. Kleinera o Mickiewiczu. „Przegląd Współczesny” 1934, nr 142, s. 266-293. ; 18. D. Fiłosofow, „Nie pozwaliam!” Z cyklu „Woskrisnyje biesiedy”. „Mołwa” 1933, nr 213. ; 19. [D. Fiłosofow] Red., O diele Szwarcbarda. Wstęp w: J. S. [J. Stempowski], Process Szwarcbarda. „Za Swobodu!” 1927, nr 259. ; 20. D. Fiłosofow, Smiert’ wożdia. „Miecz” 1935, nr 20. ; 21. D. Fiłosofow, Wielikije ludi i my. „Miecz” 1935, nr 26-28. ; 22. D. Fiłosofow, Wielikije ludi i my. „Miecz” 1935, nr 30. ; 23. J. Iwaszkiewicz, Petersburg. W: Podróże. T. 2. Warszawa 1981, s. 201-280. ; 24. T. T. Jeż [Z. Miłkowski], Od kolebki przez życie. Wspomnienia. Do druku przygotował A. Lewak. Wstępem poprzedził A. Brückner. T. 1–3. Kraków 1936–1937. ; 25. M. Kridl, Niepowołany mentor. „Wiadomości Literackie” 1934, nr 11, s. 5. ; 26. J. Krzyżanowski, Jeszcze o „Drodze do Rosji”. „Ruch Literacki” 1934, nr 5, s. 160. ; 27. J. Krzyżanowski, Na manowcach „Drogi do Rosji”. Fiłosofow versus Kleiner. „Ruch Literacki” 1934, nr 3, s. 65-73. ; 28. P. Ławriniec, Motiw nieuspiecha w pozdniej publicystikie D. W. Fiłosofowa. „Literatūra” (Vilnius) 2006, nr 2. ; 29. A. Ługanow [Je. Weber-Hiriakowa], Pieried licom żyzń. „Za Swobodu!” 1932 nr 1. ; 30. P. Mitzner, Domik w Kołomnie. Zespół i repertuar. W zb.: Noty dla edytora. Jerzemu Timoszewiczowi na urodziny 75. Wybór, oprac. M. Raszewski, P. Kądziela. Warszawa 2008, s. 148-151. ; 31. P. Mitzner, Fiłosofow i Czapscy. „Zeszyty Literackie” 2009, nr 107, s. 155-164. ; 32. P. Mitzner, Jak znalazł (VII): Agent ST 1. „Zeszyty Literackie” 2010, nr 4, s. 151-152. ; 33. I. Obłąkowska-Galanciak, Dymitr Fiłosofow i Maria Dąbrowska. Z historii polsko-rosyjskich kontaktów kulturalnych w Dwudziestoleciu międzywojennym. „Acta Polono-Ruthenica” 1999, t. 4, s. 338-348. ; 34. I. Obłąkowska-Galanciak, Gorzkie gody... Publicystyczna i literacka działalność Dymitra Fiłosofowa na emigracji. Olsztyn 2001. ; 35. K. Radek, Kultura rodzącego się socjalizmu. „Wiadomości Literackie” 1933, nr 47, s. 1. ; 36. K. Radek, Polska powieść rewolucyjna. „Wiadomości Literackie” 1934, nr 35, s. 1. ; 37. J. Stempowski, Pan Jowialski i jego spadkobiercy. Rzecz o perspektywach śmiechu szlacheckiego. Szkic literacki. Warszawa [1931]. ; 38. J. Timoszewicz, Fiłosofow – Czapski – Stempowski. „Kultura” 1998, nr 4, s. 139-149.

Zeszyt:

1

Strona pocz.:

239

Strona końc.:

257

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:63699 ; 0031-0514

Źródło:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, sygn. P.I.30 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol ; eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp ograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Dofinansowane ze środków:

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ; Działalność upowszechniająca naukę (DUN)

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

2018-12-11

Data dodania obiektu:

2017-11-21

Liczba wyświetleń treści obiektu:

382

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://rcin.org.pl/publication/81699

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

Obiekty

Podobne
×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji