Obiekt

Tytuł: „Literatura polska jest projektem na daleką metę”: „prywatne obowiązki” a Miłoszowskie czytanie Rosji

Twórca:

Szumna, Małgorzata

Data wydania/powstania:

2014

Typ zasobu:

Tekst

Inny tytuł:

Pamiętnik Literacki Z. 1 (2014)

Wydawca:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

Streszcz. ang. ; Zadanie finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Działalność upowszechniająca naukę 2016-2018: "Pamiętnik Literacki" – zwiększenie potencjału naukowego, poziomu umiędzynarodowienia i stopnia oddziaływania pisma przez efektywne upowszechnianie w Internecie

Bibliografia:

1. J. Breczko, Poglądy historiozoficzne pisarzy z kręgu „Kultury” paryskiej. Przezwyciężenie katastrofizmu, odrzucenie mesjanizmu. Lublin 2010.
2. A. Brückner, O literaturze rosyjskiej i naszym do niej stosunku dziś i lat temu trzysta. Szkic literacki. Lwów–Warszawa 1906.
3. E. Bryll, Rzecz listopadowa. W: Rzecz listopadowa. – Kurdesz. Warszawa 1969, s. 5-107.
4. T. Burek, Przewlekła rewolucja. W: Zamiast powieści. Warszawa 1971, s. 213-219.
5. L. Burska, Kłopotliwe dziedzictwo. Szkice o literaturze i historii. Warszawa 1998.
6. J. Czapski, O Brzozowskim. W: Tumult i widma. Kraków 1997, s. 316-334.
7. Z. Dębicki, Kryzys inteligencji polskiej. Warszawa, b.r.
8. J. Giedroyc, Autobiografia na cztery ręce. Oprac., posł. K. Pomian. Wyd. 2, uzup. Warszawa 1996.
9. J. Giedroyc, Cz. Miłosz, Listy 1964–1972. Oprac. M. Kornat. Warszawa 2011.
10. B. Grodzki, Tradycja i transgresja. Od dyskursu do autokreacji w eseistyce i „formach pojemnych” Czesława Miłosza. Lublin 2002.
11. Z. Herbert, Chodasiewicz. W: Wiersze wybrane. Wybór, oprac. R. Krynicki. Kraków 2004, s. 329-330.
12. W. Karpiński, Myśl zaprzeczna. W: Polska a Rosja. Z dziejów słowiańskiego sporu. Warszawa 1994, s. 9-54.
13. W. Karpiński, Swobodne głosy. W: Książki zbójeckie. Wyd. 4, uzup. i rozszerz. Warszawa 2009, s. 34-50.
14. J. Kopciński, Dramat samookreślającej się świadomości. (O pisarstwie krytycznym Tomasza Burka). W zb.: Sporne postaci polskiej literatury współczesnej. Krytycy. Red. A. Brodzka-Wald, T. Żukowski. Warszawa 2003, s. 245-272.
15. M. Kornat, Czesława Miłosza spotkania z Rosją. W: Cz. Miłosz, Rosja. Widzenia transoceaniczne. T. 2: Mosty napowietrzne. Wybrała, oprac., ułożyła w tom B. Toruńczy k. Współpr. M. Wójciak, M. Nowak-Rogoziński. Wstęp M. Kornat. Warszawa 2011, s. 5-53.
16. A. Kosińska, Kim nie był Czesław Miłosz. W zb.: Miłosz. Przewodnik „Krytyki Politycznej”. Warszawa 2011, s. 98-112.
17. J. Łukasiewicz, Nowy egalitaryzm. W: Zagłoba w piekle. Warszawa 1965, s. 77-87.
18. A. Mencwel, Brzozowski a kultura rosyjska. W zb.: Tradycja i współczesność. Powinowactwa literackie polsko-rosyjskie. Red. B. Galster, współudz. I. Jarosińska. Wrocław 1978, s. 197-210.
19. A. Mencwel, Przedwiośnie czy potop. Studium postaw polskich w XX wieku. Warszawa 1997.
20. Cz. Miłosz, Człowiek wśród skorpionów. Studium o Stanisławie Brzozowskim. Warszawa 1982.
21. Cz. Miłosz, Rodzinna Europa. Kraków 2011.
22. Cz. Miłosz, Rok myśliwego. Kraków 1991.
23. Cz. Miłosz, Prywatne obowiązki. Olsztyn 1990.
24. Cz. Miłosz, Rozmowy polskie 1979–1998. Kraków 2006.
25. Cz. Miłosz, Wiersze wszystkie. Kraków 2011.
26. Cz. Miłosz, Zadania dla krytyka. W: O podróżach w czasie. Wybór, oprac., wstęp J. Gromek. Kraków 2010.
27. Cz. Miłosz, K. A. Jeleński, Korespondencja. Warszawa 2011.
28. R. Nycz, Czesław Miłosz: poeta XX wieku w przestrzeni publicznej. „Teksty Drugie” 2011, nr 5, s. 11-23.
29. J. Olejniczak, Miłosz czyta Gałczyńskiego. W zb.: Gałczyński po latach. Sympozjon. Neapol 23–24 maja 2003. Red. J. Żurawska. Kraków 2004, s. 49-60.
30. Polski słownik biograficzny. T. 5. Kraków 1939–1946.
31. M. Urbanowski, Brzozowski i powojenna krytyka literacka: uwagi wstępne. „Dekada Literacka” 2008, nr 4, s. 24-37.
32. A. Walicki, Moje relacje z Miłoszem i Giedroyciem. Próba podsumowania. W zb.: Sploty kultury: Andrzejowi Mencwelowi na siedemdziesięciolecie - nauczyciele, współpracownicy, uczniowie, przyjaciele. Red. N. Dołowy-Rybińska i in. Warszawa 2010, s. 254-285.
33. A. Walicki, "Zniewolony umysł" po latach. Warszawa 1993.
34. M. Wyka, Brzozowski i żywioł rosyjski. W: Światopoglądy młodopolskie. Kraków 1996, s. 116-127.
35. M. Wyka, Miłosz i Brzozowski. W zb.: Poznawanie Miłosza. Studia i szkice o twórczości poety. Red. J. Kwiatkowski. Kraków–Wrocław 1985.
36. M. Wyka, Miłosz, Brzozowski i inni. (Relacja o wpływie umysłowym). „Dekada Literacka” 2010, nr 4/5, s. 106-135.

Zeszyt:

1

Strona pocz.:

85

Strona końc.:

104

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł naukowy oryginalny

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:64061 ; 0031-0514

Źródło:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, sygn. P.I.30 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol ; eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Dofinansowane ze środków:

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ; Działalność upowszechniająca naukę (DUN)

Dostęp:

Otwarty

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

2020-10-02

Data dodania obiektu:

2017-12-19

Liczba wyświetleń treści obiektu:

135

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://rcin.org.pl/publication/81878

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji