RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Historia i biografia. O „Żniwie na sierpie” Hanny Malewskiej

Creator:

Chomiuk, Aleksandra ORCID

Date issued/created:

2013

Resource type:

Text

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 2 (2013)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

Type of object:

Journal/Article

References:

1. F. Ankersmit, Postmodernistyczna prywatyzacja przeszłości. Przeł. E. Zapędowska. W: Narracja, reprezentacja, doświadczenie. Studia z teorii historiografii. Red., wstęp E. Domańska. Kraków 2004.
2. W. Bolecki, Historia i biografia. „Opowieści biograficzne” Wacława Berenta. Wrocław 1978.
3. W. Bolecki, Historyk literatury i cytaty; Jak są zrobione cytaty. „Opowieści biograficzne” Wacława Berenta. W: Pre-teksty i teksty. Z zagadnień związków międzytekstowych w literaturze polskiej XX wieku. Warszawa 1991.
4. W. Bolecki, wstęp w: W. Berent, Nurt. – Diogenes w kontuszu. – Zmierzch wodzów. Wstęp, oprac. tekstu, dodatek krytyczny W. Bolecki. Wyd. 2. Kraków 2000.
5. F. Braudel, Historia i trwanie. Przeł. B. Geremek. Przedmowa B. Geremek, W. Kula. Warszawa 1971.
6. T. Burek, Powieść utajona. „Odra” 1973, nr 10.
7. A. Chomiuk, Antoniego Gołubiewa powieść o Bolesławie Chrobrym. Lublin 1998.
8. M. Danilewiczowa, Norwid maluczkich. „Wiadomości” 1947, nr 33, s. 2.
9. A. Gołubiew, Opowieść o Norwidzie. „Tygodnik Powszechny” 1947, nr 4, s. 8.
10. M. Jasińska, Zagadnienia biografii literackiej. Geneza i podstawowe gatunki dwudziestowiecznej beletrystyki biograficznej. Warszawa 1970.
11. H. Malewska, Czy dzieje mają sens? W: O odpowiedzialności i inne szkice. Wybór publicystyki (1945–1976). Wstęp A. Sulikowski. Wyd. 2, zmien. i poszerz. Kraków 1987.
12. H. Malewska, Żniwo na sierpie. Powieść o Norwidzie. Poznań 1947.
13. B. McHale, Od powieści modernistycznej do postmodernistycznej: zmiana dominanty. Przeł. M. P. Markowski. W zb.: Postmodernizm. Antologia przekładów. Wybór, oprac., przedmowa R. Nycz. Wyd. 2. Kraków 1998.
14. A. Mickiewicz, Konrad Wallenrod. Oprac. S. Chwin. Wyd. 4, przejrz. Wrocław 1997. BN I 72.
15. C. Norwid, Kółko. W: Pisma wybrane. T. 1: Wiersze. Wybrał i objaśnił J. W. Gomulicki. Wyd. 3, zmien. Warszawa 1983.
16. C. Norwid, [Rasa, naród, ludzkość i życie]. (Odpowiedź na zarzuty przeciwko „Listom o Emigracji”). W: Pisma polityczne i filozoficzne. Zebrał i ułożył Z. Przesmycki (Miriam). Przedmowa Z. Zaniewicki. Londyn 1957.
17. R. Nycz, Język modernizmu. Prolegomena historycznoliterackie. Wyd. 2. Wrocław 2002.
18. R. Nycz, Literatura jako trop rzeczywistości. Poetyka epifanii w nowoczesnej literaturze polskiej. Kraków 2001.
19. R. Reiff, Wywiad z Hanną Malewską. „Słowo Powszechne” 1948, nr 365.
20. B. Skargi, Ślad i obecność. Warszawa 2002.
21. Z. Starowieyska-Morstinowa, Przegląd piśmiennictwa. „Przegląd Powszechny” t. 225 (1948), s. 62–64.
22. Z. Stefanowska, Norwidowski romantyzm. „Pamiętnik Literacki” 1968, z. 4.
23. Z. Sudolski, Norwid. Opowieść biograficzna. Warszawa 2003.
24. A. Sulikowski, „Pozwolić mówić prawdzie”. O twórczości Hanny Malewskiej. Lublin 1993.
25. J. Topolski, Teoria wiedzy historycznej. Poznań 1983.
26. A. Zawadzki, Hermeneutyka śladu i hermeneutyka świadectwa. w zb.: Nowoczesność jako doświadczenie. Red. R. Nycz, A. Zeidler-Janiszewska. Kraków 2006.

Issue:

2

Start page:

53

End page:

67

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:64006 ; 0031-0514

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Sep 23, 2021

In our library since:

Dec 12, 2017

Number of object content hits:

373

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/82168

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information