Projekty RCIN i OZwRCIN

Obiekt

Tytuł: Renesansowe teorie figuratywności: Peter Schade (Petrus Mosellanus)

Twórca:

Ryczek, Wojciech

Data wydania/powstania:

2013

Typ zasobu:

Tekst

Inny tytuł:

Pamiętnik Literacki Z. 3 (2013)

Wydawca:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

Streszcz. ang. ; Zadanie finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Działalność upowszechniająca naukę 2016-2018: "Pamiętnik Literacki" – zwiększenie potencjału naukowego, poziomu umiędzynarodowienia i stopnia oddziaływania pisma przez efektywne upowszechnianie w Internecie

Typ obiektu:

Czasopismo/Artykuł

Bibliografia:

1. J. Abramowska, Alegoreza i alegoria w dawnej kulturze literackiej. W zb.: Problemy odbioru i odbiorcy. Studia. Red. T. Bujnicki, J. Sławiński. Wrocław 1977.
2. J. Abramowska, Topos i niektóre miejsca wspólne badań literackich. „Pamiętnik Literacki” 1982, z. 1/2, s.3-23.
3. J. H. Anderson, Words that Matter. Linguistic Perception in Renaissance English. Stanford 1996.
4. B. B. Awianowicz, Petrus Mosellanus i jego „De primis apud rhetorem exercitationibus praeceptiones”. „Terminus” 2003, z. 1.
5. H. Bloom, A Map of Misreading. Wyd. 2. Oxford – New York 2003.
6. J. Budzyński, Horacjanizm w liryce polsko-łacińskiej renesansu i baroku. Wrocław 1985.
7. K. Burke, A Grammar of Motives. Wyd. 2. Berkeley 1969.
8. E. Buszewicz, Sarmacki Horacy i jego liryka. Imitacja – gatunek – styl. Rzecz o poezji Macieja Kazimierza Sarbiewskiego. Kraków 2006.
9. M. Cahn, The Rhetoric of Rhetoric. Six Tropes of Disciplinary Self-Constitution. W zb.: The Recovery of Rhetoric. Persuasive Discourse and Disciplinarity in the Human Sciences. Ed. R. H. Roberts, J. M. M. Good. Charlottesville 1993, s. 61–64.
10. D. Chandler, Semiotics. The Basics. Wyd. 2. London – New York 2007.
11. B. Cummings, The Literary Culture of the Renaissance. Grammar and Grace. Oxford – New York 2007.
12. J. Domański, Tekst jako uobecnienie. Szkic z dziejów myśli o piśmie i książce. Warszawa 1992.
13. M. Elsky, Authorizing Words. Speech, Writing, and Print in the English Renaissance. Ithaca, NY, 1989.
14. L. D. Green, „Grammatica movet”. Renaissance Grammar Books and „elocutio”. W zb.: Rhetorica movet. Studies in Historical and Modern Rhetoric in Honour of Heinrich F. Plett. Ed. P. L. Oesterreich, Th. O. Sloane. Leiden–Boston–Köln 1999.
15. L. D. Green, J. J. Murphy, Renaissance Rhetoric Short Title Catalogue: 1460–1700. Wyd. 2, przejrz. i rozszerz. London 2006.
16. T. Hawkes, Metaphor. London 1972.
17. D. B. Heitsch, Practising Reform in Montaigne’s „Essais”. Leiden – Boston 2000.
18. N. Hudson, Locke and the Tradition of Nominalism. W zb.: Nominalism and Literary Discourse: New Perspectives. Ed. H. Keiper, Ch. Bode, R. J. Utz. Amsterdam–Atlanta 1997.
19. C. Kerbrat-Orecchioni, Ironia jako trop. Przeł. M. Dramińska-Joczowa. W zb.: Ironia. Red. M. Głowiński. Gdańsk 2002.
20. J. Lamb, Wittgenstein and Early English Dictionaries. 1604–1658. W zb.: Word and Self Estranged in English Texts. 1550–1660. Ed. Ph. Kelly, L. E. Semler. Farnham–Burlington 2010.
21. P. Mack, A History of Renaissance Rhetoric: 1380–1620. Oxford – New York 2011.
22. P. Mack, Renaissance Argument. Valla and Agricola in the Traditions of Rhetoric and Dialectic. Leiden – New York 1993.
23. I. Maclean, Interpretation and Meaning in the Renaissance. The Case of Law. Cambridge – New York 1992.
24. M. R. Mayenowa, B. Otwinowska, J. Puzynina, Wypowiedzi o języku i stylu w okresie staropolskim (do poł. XVIII w.). Wrocław 1963.
25. T. Michałowska, Średniowieczna teoria literatury w Polsce. Rekonesans. Wrocław 2007.
26. M. Montaigne, Essais. Ed. M. Rat. T. 1. Paris 1958.
27. P. Mosellanus, Ćwiczenia wstępne w szkole retorycznej. Przeł. H. Matyja. W zb.: Źródła wiedzy teoretycznoliterackiej w dawnej Polsce. Średniowiecze – renesans – barok. Wstęp, wybór, oprac. M. Cytowska, T. Michałowska. Warszawa 1999.
28. P. Mosellanus, Paedologia. Hrsg. H. Michel. Berlin 1986.
29. A. Moss, Książki „miejsc wspólnych” w szkole. Przeł. Marta Skwara. W zb.: Retoryka. Red. Marek Skwara. Gdańsk 2008.
30. M. Nagnajewicz, Tropy w trzech stylistykach łacińskich. „Meander” 1971, nr 1.
31. M. Nagnajewicz, Wstęp Kwintyliana do teorii figur retorycznych. „Meander” 1975, nr 4.
32. B. Otwinowska, Modele i style prozy w dyskusjach na przełomie XVI i XVII wieku. (Wokół toruńskiej rozprawy Fabriciusa z 1619). Wrocław 1967.
33. D. Punter, Metaphor. London– New York 2007.
34. Renaissance Figures of Speech. Ed. S. Adamson, G. Alexander, K. Ettenhuber. Cambridge – New York 2007.
35. Desiderius Erasmus Roterodamus, Opera omnia, recognita et adnotatione critica instructa notisque illustrata. T. 1. Amsterdam 1993.
36. E. Rummel, Argumentis, non contumeliis. The Humanistic Model for Religious Debate and Erasmus’ Apologetic Letters. W zb.: Self-Presentation and Social Identification. The Rhetoric and Pragmatics of Letter Writing in Early Modern Times. Ed. T. van Houdt [i in.]. Leuven 2002.
37. E. Rummel, The Confessionalization of Humanism in Reformation Germany. Oxford – New York 2000.
38. Z. Rynduch, Nauka o stylach w retorykach polskich XVII wieku. Gdańsk 1967.
39. R. J. Schoeck, Erasmus of Europe. The Prince of Humanists, 1501–1536. Edinburgh 1993.
40. G. Steiner, Zerwany kontrakt. Przeł. O. Kubińska. Warszawa 1994.
41. H. Szabelska, Filozofia moralna w Polsce i jej lingwistyczne podstawy w świetle debat humanistów i scholastyków. „Terminus” 2010, z. 2.
42. B. Vickers, Rhetorical and anti-rhetorical tropes: on writing the history of „elocutio”. „Comparative Criticism” t. 3 (1981).
43. R. Waswo, Language and Meaning in the Renaissance. Princeton 1987.
44. R. Waswo, Theories of language. W zb.: The Cambridge History of Literary Criticism. T. 3: Renaissance. Ed. G. P. Norton. Cambridge 1999.
45. J. Ziomek, Retoryka opisowa. Wrocław 1990.

Zeszyt:

3

Strona pocz.:

153

Strona końc.:

172

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł naukowy oryginalny

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:64020 ; 0031-0514

Źródło:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol ; eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Dofinansowane ze środków:

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ; Działalność upowszechniająca naukę (DUN)

Dostęp:

Otwarty

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

2020-10-02

Data dodania obiektu:

2017-12-13

Liczba wyświetleń treści obiektu:

291

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://rcin.org.pl/publication/82207

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji