Obiekt

Tytuł: W kręgu literatury antyżydowskiej w dawnej Polsce – „Prognosticon, albo zalecenie cielęcia smrodliwego [...]”

Twórca:

Borkowski, Andrzej

Data wydania/powstania:

2013

Typ zasobu:

Tekst

Inny tytuł:

Pamiętnik Literacki Z. 3 (2013)

Wydawca:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

Streszcz. ang. ; Zadanie finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Działalność upowszechniająca naukę 2016-2018: "Pamiętnik Literacki" – zwiększenie potencjału naukowego, poziomu umiędzynarodowienia i stopnia oddziaływania pisma przez efektywne upowszechnianie w Internecie

Bibliografia:

1. Biblia. Przeł. J. Wujek. Oprac. J. Frankowski. Wyd. 3. Warszawa 2000. ; 2. Bibliografia polska XIX stulecia K. Estreichera. Wyd. S. Estreicher. Cz. 3. T. 23: N–O. Kraków 1910. ; 3. J. S. Bystroń, Dzieje obyczajów w dawnej Polsce. Wiek XVI–XVIII. T. 1. Warszawa 1933. ; 4. Z. Chyra-Rolicz, O współistnieniu i dialogu polsko-żydowskim. W zb.: Dialog słowiańsko-żydowski. Studia. 1. Red. R. Mnich, A. Czyż, R. Tarasiuk. Siedlce – Banská Bystrica 2011. ; 5. D. Forstner, Świat symboliki chrześcijańskiej. Leksykon. Przeł., oprac. W. Zakrzewska, H. Pachciarek, R. Turzyński. Wyd. 2. Warszawa 2001. ; 6. J. Goldberg, Żydowscy konwertyci w społeczeństwie staropolskim. W zb.: Społeczeństwo staropolskie. Studia i szkice. T. 4. Red. A. Izydorczyk, A. Wyczański. Warszawa 1986. ; 7. T. Górski, Apokryf. Hasło w: Słownik rodzajów i gatunków literackich. Red. G. Gazda, S. Tynecka-Makowska. Kraków 2006. ; 8. P. Grimal, Słownik mitologii greckiej i rzymskiej. Red. nauk., przedm. J. Łanowski. Przeł. M. Bronarska [i in.]. Wyd. 3. Wrocław 1997. ; 9. T. Jeske-Choiński, Historia Żydów w Polsce. Warszawa 1919. ; 10. The Jews in Old Poland. Ed. A. Polonsky, J. Basista, A. Link-Lenczowski. London–New York–Oxford 1993. ; 11. Ch. G. Jöcher, [i in.], Allgemeines Gelehrten-Lexicon [...]. T. 3: M–R. Leipzig 1751. ; 12. R. Kaśków, Walka Żydów z propagandą antyżydowską w XVI i na początku XVII wieku w Polsce. W zb.: Żydowskie gminy wyznaniowe. Wrocław 1995. ; 13. J. B. Mencke, Compendiöses Gelehrten-Lexicon [...]. Leipzig 1715. ; 14. Nad złoto droższe. Skarby Biblioteki Narodowej. Red. H. Tchórzewska-Kabata, przy współpr. M. Dąbrowskiego. Warszawa 2003. ; 15. K. Obremski, Unaocznienie tajemnicy. (O apokryficznej wyobraźni). W zb.: Wyobraźnia epok dawnych: obrazy – tematy – idee. Materiały sesji dedykowanej Profesorom Jadwidze i Edmundowi Kotarskim. Red. J. K. Goliński. Bydgoszcz 2001. ; 16. W. Ostrowski, Almanach. Hasło w: Słownik rodzajów i gatunków literackich. Red. G. Gazda, S. Tynecka-Makowska. Kraków 2006. ; 17. M. Pietrzak, Paszkwil. Hasło w: Słownik rodzajów i gatunków literackich. Red. G. Gazda, S. Tynecka-Makowska. Kraków 2006. ; 18. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych. Oprac. Zespół Biblistów Polskich [...]. Biblia Tysiąclecia. Wyd. 3, popr. Poznań–Warszawa 1982. ; 19. Słownik polszczyzny XVI wieku. T. 3: By–Cyzyjojanus. Warszawa 1968. ; 20. J. Tazbir, Państwo bez stosów. Szkice z dziejów tolerancji w Polsce XVI i XVII w. Warszawa 1967. ; 21. J. Tazbir, Żydzi w opinii staropolskiej. W: Świat panów Pasków. Eseje i studia. Łódź 1986. ; 22. Uniwersalny słownik języka polskiego. Red. S. Dubisz. T. 4: R–V. Warszawa 2003. ; 23. H. Węgrzynek, „Czarna legenda” Żydów. Procesy o rzekome mordy rytualne w dawnej Polsce. Warszawa 1995. ; 24. H. Węgrzynek, Wprowadzenie. Uwagi o dziejach Żydów na ziemiach polskich do schyłku XVIII wieku. W zb.: Żydzi na Podlasiu. Red. Z. Chyra-Rolicz, R. Tarasiuk, E. Kopówka. Siedlce 2010.

Zeszyt:

3

Strona pocz.:

195

Strona końc.:

205

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł naukowy oryginalny

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:64017 ; 0031-0514

Źródło:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol ; eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Dofinansowane ze środków:

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ; Działalność upowszechniająca naukę (DUN)

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

2020-10-02

Data dodania obiektu:

2017-12-13

Liczba wyświetleń treści obiektu:

271

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://rcin.org.pl/publication/82210

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

Obiekty

Podobne
×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji