RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Wędrówka po staropolskich gatunkach i tematach (na marginesie tragizmu i groteski). Rec.: Teresa Banaś, Pomiędzy tragicznością a groteską. Studium z literatury i kultury polskiej schyłku renesansu i wstępnej fazy baroku. Katowice 2007

Creator:

Pirecki, Piotr

Date issued/created:

2013

Resource type:

Text

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 3 (2013)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

Type of object:

Journal/Article

References:

1. J. Abramowska, Ład i Fortuna. O tragedii renesansowej w Polsce. Wrocław 1974.
2. J. Abramowska, O szesnastowiecznych koncepcjach tragizmu. W zb.: Estetyka – poetyka – literatura. Materiały z konferencji naukowej poświęconej zagadnieniom literatury staropolskiej, 3–4 maja 1972. Red. T. Michałowska. Wrocław 1973.
3. J. Abramowska, Serie tematyczne. W: Powtórzenia i wybory. Studia z tematologii poetyki historycznej. Poznań 1995.
4. M. Bachtin, Twórczość Franciszka Rabelais’go a kultura ludowa średniowiecza i renesansu. Przeł. A. i A. Goreniowie. Oprac., wstęp, weryfikacja przekładu S. Balbus. Kraków 1975.
5. T. Banaś, Pomiędzy tragicznością a groteską. Studium z literatury i kultury polskiej schyłku renesansu i stępnej fazy baroku. Katowice 2007.
6. P. Buchwald-Pelcowa, J. Pelc, Poetyka „świata na opak” w literaturze renesansu i baroku. „Slavia” 1989, z. 1/2.
7. J. Delumeau, Strach w kulturze Zachodu: XIV–XVIII w. Przeł. A. Szymanowski. Warszawa 1986.
8. J. K. Goliński, Okolice trwogi. Lęk w literaturze i kulturze dawnej Polski. Bydgoszcz 1997.
9. S. Grzeszczuk, Błazeńskie zwierciadło. Rzecz o humorystyce sowizdrzalskiej XVI i XVII wieku. Wyd. 2, zmien. i poszerz. Kraków 1994.
10. J. Sokołowska, Tragedia i tragizm. W: Dwie nieskończoności. Szkice o literaturze barokowej Europy. Warszawa 1978.
11. J. Tazbir, Rzeczpospolita Babińska w legendzie literackiej. Spór o znaczenie. „Przegląd Humanistyczny” 1972, nr 3.
12. S. Windakiewicz, O Rzeczypospolitej Babińskiej. W zb.: Akta Rzeczypospolitej Babińskiej. Wyd. ... Kraków 1895.
13. W. Wojtowicz, Między literaturą a kulturą. Studia o „literaturze mieszczańskiej” przełomu XVI i XVII wieku. Szczecin 2010.

Issue:

3

Start page:

249

End page:

255

Detailed Resource Type:

Review

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:64013 ; 0031-0514

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Oct 2, 2020

In our library since:

Dec 13, 2017

Number of object content hits:

383

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/82214

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information