Obiekt

Tytuł: The assassination of King Alexander I of Yugoslavia in the light of archival press articles

Twórca:

Morawski, Konrad Sebastian

Data wydania/powstania:

2016

Typ zasobu:

Text

Inny tytuł:

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej Vol. 51 no 1 (2016), Special Issue

Współtwórca:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Wydawca:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Miejsce wydania:

Warsaw

Opis:

s. 47-76 ; il. ; Tekst ang. ; Streszcz. ang.

Abstrakt:

The article discusses the circumstances of the assassination of King Alexander I of Yugoslavia in October 1934 in Marseilles, France. On the basis of establishments, an analysis was made of the course of events associated with the assassination of King Alexander, including the political context of the crime, its direct reasons and also its first consequences for both Yugoslavia and the international arena.

Bibliografia:

Batowski H., Między dwiema wojnami 1919–1939. Zarys historii dyplomatycznej, Kraków 2001. ; Bennett Ch., Yugoslavia’s Bloody Collapse: Causes, Course and Consequences, New York 1995. ; Benson L., Jugosławia. Historia w zarysie, Kraków 2011. ; Ćirković S., The Serbs, Wiley‒Blackwell 2004. ; Cox J. K., The History of Serbia, Greenwood 2002. ; Djokić D., Elusive Compromise. A History of Interwar Yugoslavia, London 2007. ; Essen A., Polska a Mała Ententa 1920-1934, Warszawa-Kraków 1992. ; Felczak W., Wasilewski T., Historia Jugosławii, Wrocław 1985. ; Garlicka A., Polska-Jugosławia 1934–1939. Z dziejów stosunków politycznych, Wrocław‒Warszawa‒Kraków‒Gdańsk 1977. ; Gašparič J., SLS pod Kraljevo Diktaturo: Diktatura kralja Aleksandra in politika Slovenske ljudske stranke v letih 1929−1935, Ljubljana 2007. ; Giza A., Idea jugoslawizmu w latach 1800–1918, Szczecin 1992. ; Giza A., Narodziny i rozpad Jugosławii, Szczecin 1994. ; Glenny M., The Balkans 1804–1999: Nationalism, War and the Great Powers, London 1999. ; Goebbels J., Dzienniki, vol. 1: 1923–1939, vol. 2: 1939–1943, E.C. Król (pref. and ed.), Warszawa 2013. ; Janjatović B., Politički teror u Hrvatskoj 1918–1935, Zagreb 2002. ; Judah T., The Serbs: History, Myth and the Destruction of Yugoslavia, New Haven 2009. ; Lampe J. R., Yugoslavia as History. Twice There was a Country, Cambridge 2000. ; Meier V., Yugoslavia: A History of Its Demise, London 1999. ; Meysztowicz J., Czas przeszły dokonany. Wspomnienia ze służby w Ministerstwie Spraw Zagranicznych w latach 1932–1939, H. Batowski (pref.), Kraków 1984. ; Pavličević D., Historia Chorwacji, Poznań 2004. ; Payne S. G., A History of Fascism 1914–1945, Wisconsin 1996. ; Perica V., Balkan Idols: Religion and Nationalism in Yugoslav States, Oxford 2002. ; Petranović B., Istorija Jugoslavije, vol. 1, Beograd 1988. ; Podhorodecki L., Jugosławia. Dzieje narodów, państw i rozpad federacji, Warszawa 2000. ; Robertson R., Roudometof V., Nationalism, Globalization, and Orthodoxy: The Social Origins of Ethnic Conflict in the Balkans, Greenwood 2001. ; Singleton F., Twentieth–Century Yugoslavia, London 1976. ; Stawowy-Kawka I., Historia Macedonii, Wrocław 2000. ; The Royal Family of Serbia, www.royalfamily.org ; University of Belgrade, http://www.bg.ac.rs ; Waldenberg M., Kwestie narodowe w Europie Środkowo-Wschodniej, Warszawa 1992. ; Walkiewicz W., Jugosławia, Warszawa 2009 ; Внатрешна македонска револуционерна организација – Демократска партија за македонско национално единство, http://vmro-dpmne.org.mk ; Македонска нација, http://www.mn.mk ; Михайлов, И. Избрани произведения, ed. К. Андреев, София 1993. ; Народно позориште у Београду, http://www.narodnopozoriste.rs ; Тюлеков Д., Обречено родолюбие. ВМРО в Пиринско 1919–1934, Благоевград 2001.

Czasopismo/Seria/cykl:

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej

Tom:

51

Zeszyt:

1, Special Issue

Strona pocz.:

47

Strona końc.:

76

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł naukowy oryginalny

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:62823 ; e-ISSN 2353-6403

Źródło:

kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

eng

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY-ND 4.0 Międzynarodowe] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitalizacja:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Dofinansowane ze środków:

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ; Działalność upowszechniająca naukę (DUN)

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji