Object

Title: Z Brazylii do Polski. Chłopi, naród i literatura w dyskursie publicznym przełomu XIX i XX wieku („Pan Balcer w Brazylii” Marii Konopnickiej)

Creator:

Marchwiński, Grzegorz

Date issued/created:

2015

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 2 (2015)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

References:

1. J. Assmann, Pamięć kulturowa. Pismo, zapamiętywanie i polityczna tożsamość w cywilizacjach starożytnych. Red. R. Traba. Przeł. A. Kryczyńska-Pham. Warszawa 2008. ; 2. N. Bończa Tomaszewski, Polskojęzyczni chłopi? Podstawowe problemy nowoczesnej historii chłopów polskich. „Kwartalnik Historyczny” nr 2 (2005). ; 3. A. Brodzka, Maria Konopnicka. Warszawa 1975. ; 4. A. Brodzka, O nowelach Marii Konopnickiej. Warszawa 1958. ; 5. S. Brzozowski, Legenda Młodej Polski. Studia o strukturze duszy kulturalnej. Lwów 1910. Reprint: Kraków–Wrocław 1983. ; 6. T. Budrewicz, Z chłopa Piast. (O „Panu Balcerze w Brazylii”). W: Konopnicka. Szkice historycznoliterackie. Kraków 2000. ; 7. Z. Chełmicki, W Brazylii. Notatki z podróży. T. 1–2. Warszawa 1892. ; 8. T. Czapczyński, „Pan Balcer w Brazylii” jako poemat emigracyjny. Łódź 1957. ; 9. P. Dabrowski, Commemorations and the Shaping of Modern Poland. Bloomington–Indianapolis 2004. ; 10. E. Dąbrowicz, Biografia transgraniczna. Migracje jako problem tożsamości w polskim wieku XIX. „Białostockie Studia Literaturoznawcze. Rocznik Wydziału Filologicznego Uniwersytetu w Białymstoku” nr 1 (2010). ; 11. K. Dunin-Wąsowicz, Czasopiśmiennictwo ludowe w Galicji. Wrocław 1952. ; 12. K. Dunin-Wąsowicz, Dzieje Stronnictwa Ludowego w Galicji. Warszawa 1956. ; 13. Dwa listy Konopnickiej. „Kurier Warszawski” 1911, nr 1, s. 4 ; 14. A. Dygasiński, Listy z Brazylii. W: Pisma wybrane. Red. B. Horodyski. T. 24. Oprac. J. Z. Jakubowski. Warszawa 1953. (Pierwodruk, pt. Biwaki w Bremie: „Kurier Warszawski” 1890, nr 310). ; 15. A. Dygasiński, Na złamanie karku. Warszawa 1952. ; 16. J. Gmitruk, Ruch ludowy w okresie rewolucji 1905. W zb.: Dziedzictwo rewolucji 1905–1907. Red. nauk. A. Żarnowska [i in.]. Radom–Warszawa 2007. ; 17. B. Górski, Dusza ludu w „Panu Balcerze”. Warszawa 1914. ; 18. K. Grzybowski, Historia państwa i prawa Polski. T. 4: Od uwłaszczenia do odrodzenia Państwa. Warszawa 1982. ; 19. S. Kieniewicz, Rozwój polskiej świadomości narodowej w XIX w. W: Historyk a świadomość narodowa. Warszawa 1982. ; 20. Z. Kmiecik, „Gazeta Świąteczna” za czasów redaktorstwa Konrada Prószyńskiego „Promyka” 1881–1908. Warszawa 1973. ; 21. M. Konopnicka, Korespondencja z Teofilem Lenartowiczem z lat 1883–1893. Oprac. J. Nowakowski. W: Korespondencja. T. 1. Wrocław 1971. ; 22. M. Konopnicka, Korespondencja z redaktorami, wydawcami, drukarzami krakowskimi i lwowskimi z lat 1887–1909. Oprac. S. Burkot. W: Korespondencja, T. 3. Wrocław 1973. ; 23. M. Konopnicka, Korespondencja ze Stanisławem Krzemińskim z lat 1878–1910. Oprac. K. Górski. W: Korespondencja, T. 1. Wrocław 1971. ; 24. M. Konopnicka, Listy do Ignacego Wasiłowskiego. Oprac. J. Nowak. Warszawa 2005. ; 25. M. Konopnicka, Listy do synów i córek. Oprac. L. Magnone. Warszawa 2010. ; 26. M. Konopnicka, Ludziom i chwilom. Lwów 1904. ; 27. M. Konopnicka, Nasz lud. Publicystyka literacka i społeczna. Wybór, oprac. J. Baculewski. Warszawa 1968. ; 28. M. Konopnicka, Pan Balcer w Brazylii. W: Pisma wybrane. Red. I. Śliwińska, S. R. Dobrowolski. T. 7. Warszawa 1952. ; 29. M. Konopnicka, [wypowiedź bez tytułu]. „Głos” [1886]: Prospekt, s. 4. ; 30. M. Krajkowski, Polacy, Galicjanie i Inni. Konstrukcje tożsamościowe w piśmiennictwie galicyjskim w początkowym okresie autonomii. W zb.: (P)o zaborach, (p)o wojnie, (p)o PRL. Polski dyskurs postzależnościowy dawniej i dziś. Red. H. Gosk, E. Kraskowska. Kraków 2013. ; 31. G. Krzywiec, Szowinizm po polsku. Przypadek Romana Dmowskiego (1886–1905). Warszawa 2009. ; 32. W. Kula, wstęp w zb.: Listy emigrantów z Brazylii i Stanów Zjednoczonych: 1890–1891. Oprac. W. Kula, N. Assorodobraj-Kula, M. Kula. Warszawa 1973. ; 33. L. Magnone, Maria Konopnicka. Lustra i symptomy. Gdańsk 2011. ; 34. W. Mędrzecki, Młodzież wiejska na ziemiach Polski centralnej 1864–1939. Procesy socjalizacji. Warszawa 2002. ; 35. J. Molenda, Chłopi, naród, niepodległość. Kształtowanie się postaw narodowych i obywatelskich chłopów w Galicji i Królestwie Polskim w przededniu odrodzenia Polski. Warszawa 1999. ; 36. E. Paczoska, Polska narracja migracyjna na nowy wiek. „Pan Balcer w Brazylii” Marii Konopnickiej. W zb.: Narracje migracyjne w literaturze polskiej XX i XXI wieku. Red. H. Gosk. Kraków 2012. ; 37. Ph. Pajakowski, History, the Peasantry, and the Polish Nation in the Thought of Michal Bobrzyński. „Nationalities Papers” 26, nr 2 (1998). ; 38. L. Piątkowska-Magnone, Maria Konopnicka w świetle i cieniu krytyki katolickiej. W zb.: Etyka i literatura. Pisarze polscy lat 1863–1918 w poszukiwaniu wzorców życia i sztuki. Red. E. Ihnatowicz, E. Paczoska. Warszawa 2006. ; 39. M. Płachecki, W zb.: Realiści, realizm, realność: w stulecie śmierci Bolesława Prusa / red. nauk. Ewa Paczoska, Bartłomiej Szleszyński, Dawid M. Osiński. Warszawa 2013. ; 40. J. L. Popławski, Res Sacra (1906). W: Szkice literackie i naukowe. Warszawa 1910. ; 41. J. Siemiradzki, Sprawozdanie Józefa Siemiradzkiego i Jana Wolańskiego z podróży do południowej Brazylii. Lwów 1902. ; 42. K. Stauter-Halsted, The Nation in the Village: The Genesis of Peasant National Identity in Austrian Poland, 1848–1914. Ithaca–London 2001. ; 43. K. Struve, Citizenship and National Identity: the Peasants of Galicia during the 19th Century. W zb.: Societal Change and Ideological Formation among the Rural Population of the Baltic Area 1880–1939. Ed. P. Wawrzeniuk. Huddinge 2008. ; 44. J. Sztachelska, „Reporteryje” i reportaże. Dokumentarne tradycje polskiej prozy w 2 poł. XIX i na pocz. XX wieku (Prus, Konopnicka, Dygasiński, Reymont). Białystok 1997. ; 45. M. Szypowska, Konopnicka, jakiej nie znamy. Warszawa 1965. ; 46. Tradycja wynaleziona. Red. E. Hobsbawm, T. Ranger. Przeł. M. Godyń, F. Godyń. Kraków 2008. ; 47. B. Wysłouch, Szkice programowe. „Przegląd Społeczny” 1886 (styczeń–czerwiec), s. 97-104, 251-258, 327-332, 395-403.

Issue:

2

Start page:

28

End page:

50

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:64498 ; 0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Object collections:

Last modified:

Aug 27, 2020

In our library since:

Feb 15, 2018

Number of object content hits:

220

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/82602

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information