Object

Title: Żydzi polscy na szlaku podróży galicyjskiego globtrotera Sygurda Wiśniowskiego

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 3 (2015)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

References:

1. M. Adamczyk-Garbowska, Odcienie tożsamości. Literatura żydowska jako zjawisko wielojęzyczne. Lublin 2004. ; 2. B. Anderson, Kocham ojczyznę, bo daleka. Przeł., oprac. K. Kończal. „Gazeta Wyborcza” 2009, nr z 8–9 VIII, s. 22. ; 3. B. Bailyn, Historyk o historii. Przeł. M. Jannasz. „Przegląd Humanistyczny” 1995, nr 4, s. 8. ; 4. M. Barnet, Biografia niewolnika. Przeł. H. Czajka. Warszawa 1972. ; 5. Brodzka, Maria Konopnicka. Wyd. 2. Warszawa 1964. ; 6. T. Bujnicki, Sienkiewicz wczoraj i dziś. W zb.: Spotkanie sienkiewiczowskie. Opole, 24–25 X 1996. W sto pięćdziesiątą rocznicę urodzin i osiemdziesiątą rocznicę śmierci pisarza oraz w stulecie powstania „Quo vadis?” Red. Z. Piasecki. Opole 1997. ; 7. T. Bujnicki, wstęp w: H. Sienkiewicz, Wybór nowel i opowiadań. Oprac. ... Wyd. 3, skrócone. Wrocław 1988. BN I 231. ; 8. B. Burdziej, Inny świat ludzkiej nadziei. „Szkice” Adama Szymańskiego na tle literatury zsyłkowej. Toruń 1991. ; 9. B. Burdziej, Topika „Psalmu” 136 (137) w strukturze ideowej „Niewoli tatarskiej”, „Tej trzeciej” oraz „We mgle” Sienkiewicza. W zb.: Henryk Sienkiewicz i jego twórczość. Red. Z. Przybyła. Częstochowa 1996. ; 10. P. Chmielowski, Pisma krytycznoliterackie. Oprac. H. Markiewicz. T. 1. Warszawa 1961. ; 11. Człowiek, kultura, przemiany. Red. J. Płazowski, M. Suwara. Kraków 1998. ; 12. A. Dominik, Kuba – perła Antyli. Wyd. 2, uzup. Katowice 1993. ; 13. W. Fijałkowski, Z dziejów Ameryki Środkowej XVI–XIX w. Warszawa 1988. ; 14. P. Jasienica, Pisarze, o których nikt nie wiedział. „Życie Literackie” 1953, nr 7, s. 4, 8. ; 15. J. Kandziora, Między wyobraźnią traumatyczną i geometryczną. Filozoficzne przestrzenie „Chirurgicznej precyzji” Stanisława Barańczaka. I. „Pamiętnik Literacki” 2003, z. 2, s. 125-155. ; 16. M. Konopnicka, Powieści Sygurda Wiśniowskiego. „Kłosy” 1881, nr 343, s. 124. ; 17. J. Krzyżanowski, Henryka Sienkiewicza żywot i sprawy. Warszawa 1966. ; 18. J. R. Krzyżanowski, Na kalifornijskim szlaku Sienkiewicza. "Pamiętnik Literacki" 2003, z. 2, s. 79-92. ; 19. J. R. Krzyżanowski, O „kawaleryjskich dowcipach” Sienkiewicza. „Nowy Dziennik / Polish Daily News” nr 8689 (2003), dodatek: „Przegląd Polski”. ; 20. K. Kwaśniewski, Zderzenie kultur. Tożsamość a aspekty konfliktów i tolerancji. Warszawa 1982. ; 21. Listy Sygurda Wiśniowskiego do Józefa Ignacego Kraszewskiego (1877–1881). Oprac. K. Z. Szymańska. „Pamiętnik Literacki” 2009, z. 4, s. 141-166. ; 22. H. Markiewicz, Asymilacja Żydów jako temat literatury polskiej. W: Literatura i historia. Kraków 1994. ; 23. D. Mostwin, Emigrant polski w Stanach Zjednoczonych 1974–1984. W zb.: Polskie więzi kulturowe na obczyźnie. Red. M. Paszkiewicz. Londyn 1986. ; 24. Narody i stereotypy. Red. T. Walas. Kraków 1995. ; 25. K. Oatley, J. M. Jenkins, Zrozumieć emocje. Przeł. J. Radzicki, J. Suchecki. Warszawa 2003. ; 26. M. Parafinowicz, Stany Zjednoczone wobec imigrantów. „Przegląd Humanistyczny” 1989, nr 4. ; 27. A. Pług, Sygurd Wiśniowski. „Kłosy” 1881, nr 841, s. 87. ; 28. Z. Przychodniak, Walka o rząd dusz. Studia o literaturze i polityce Wielkiej Emigracji. Poznań 2001. ; 29. A. Rejter, Kształtowanie się gatunku reportażu podróżniczego w perspektywie stylistycznej i pragmatycznej. Katowice 2000. ; 30. J. Roszko, Ostatni rycerz Europy. Katowice 1984. ; 31. H. Sienkiewicz, Listy z podróży do Ameryki. Warszawa 1988. ; 32. S. Sierecki, Prawda i legenda o Dzikim Zachodzie. Wyd. 2. Warszawa 1966. ; 33. J. Sztachelska, „Reporteryje” i reportaże. Dokumentarne tradycje polskiej prozy w 2 poł. XIX i na pocz. XX wieku (Prus, Konopnicka, Dygasiński, Reymont). Białystok 1997. ; 34. A. Szymański, Srul z Lubartowa. W: Szkice. Wstęp A. Grzymała-Siedlecki. Lwów 1921; wyd. 2: Warszawa 1927. ; 35. D. Świerczyńska, Sienkiewicz i Żydzi. Rekonesans. „Pamiętnik Literacki” 2008, z. 2, s.121-157. ; 36. U. K., Śp. Sygurd Wiśniowski. „Biesiada Literacka” 1892, nr 19, s. 299. ; 37. A. Wilkoszewski, Kazimierz Pułaski. Zarys popularny. Warszawa 1929. ; 38. H. Wirth-Nesher, City Codes. Reading the Modern Urban Novel. Cambridge 1996. ; 39. S. Wiśniowski, Dom schronienia dla wyrobnic zbudowany w Nowym Yorku przez T. A. Stewarta. "Tygodnik Ilustrowany" 1877, nr 55. ; 40. S. Wiśniowski, Dziesięć lat w Australii. W: Koronacja króla wysp Fidżi oraz inne nowele, obrazki i szkice podróżnicze. Przedm., oprac. J. Tuwim, B. Olszewicz. Warszawa 1953. ; 41. S. Wiśniowski, Jasełka z Manhattanu. „Gazeta Polska” 1880, nr 186, s. 1. ; 42. S. Wiśniowski, Katastrofa pod Ashtabulą. "Tygodnik Ilustrowany" 1877, nr 61. ; 43. S. Wiśniowski, Kolej żelazna w obłokach. "Tygodnik Ilustrowany" 1877, nr 96. ; 44. S. Wiśniowski, Królowa Antylów. „Gazeta Lwowska” 1879, nr 164, s. 2. ; 45. S. Wiśniowski, Na kraj świata po złoto i przygody. Wybór, oprac. R. Przybyłowska-Bratkowska, S. Bratkowski. Warszawa 1979. ; 46. S. Wiśniowski, Piotr Kiolbassa, poseł z Chicago. "Tygodnik Ilustrowany" 1877, nr 76. ; 47. S. Wiśniowski, Prasa w Ameryce. „Bluszcz” 1881, nr 10, s. 80. ; 48. S. Wiśniowski, Radom i Kalisz w Ameryce. "Tygodnik Ilustrowany" 1877, nr 56. ; 49. S. Wiśniowski, W pogoni za nową przygodą. Wybór, oprac. R. Przybyłowska-Bratkowska, S. Bratkowski. Warszawa 1979. ; 50. S. Wiśniowski, W sprawie nędzy na Śląsku. "Biesiada Literacka" 1881, nr 275, s. 211. ; 51. S. Wiśniowski, Z życia angielskiego. Londyn w zimie. „Gazeta Polska” 1879, nr 21, s. 2. ; 52. S. Wiśniowski, Ze wspomnień o Hawanie. W: W kraju Czarnych Stóp oraz inne nowele, obrazki i szkice podróżnicze. Przedm., oprac. J. Tuwim, B. Olszewicz. Warszawa 1954. Pisma wybrane. T. 2. ; 53. J. Zubrzycki, O asymilacji i wielokulturowości. W: Społeczeństwo i socjologia. Księga poświęcona Profesorowi Janowi Szczepańskiemu. Wrocław 1985. ; 54. J. Zubrzycki, Wielokulturowość w teorii i praktyce. W zb.: Polskie więzi kulturowe na obczyźnie. Red. M. Paszkiewicz. Londyn 1986.

Issue:

3

Start page:

5

End page:

18

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:64535 ; oai:rcin.org.pl:64535 ; 0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Object collections:

Last modified:

Dec 11, 2018

In our library since:

Feb 16, 2018

Number of object content hits:

223

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/82627

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information