Obiekt

Tytuł: „Próba Norwida” – próba Przybosia. Rec.: Małgorzata Rygielska, „Przyboś czyta Norwida”. Katowice 2012

Twórca:

Kwiatkowska, Agnieszka

Data wydania/powstania:

2015

Typ zasobu:

Recenzje

Inny tytuł:

Pamiętnik Literacki Z. 4 (2015)

Wydawca:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

Streszcz. ang. ; Zadanie finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Działalność upowszechniająca naukę 2016-2018: "Pamiętnik Literacki" – zwiększenie potencjału naukowego, poziomu umiędzynarodowienia i stopnia oddziaływania pisma przez efektywne upowszechnianie w Internecie

Bibliografia:

1. E. Balcerzan, Przyboś metafizyczny. W: Śmiech pokoleń – płacz pokoleń. Kraków 1997.
2. S. Barańczak, Obecność nieobecnego. W: Tablica z Macondo. Osiemnaście prób wytłumaczenia, po co i dlaczego się pisze. Londyn 1990.
3. E. Bloch, Czy istnieje przyszłość w przeszłości? Przeł. D. Niklas. W zb.: Tradycja i nowoczesność. Wybór J. Kurczewska, J. Szacki. Wstęp J. Szacki. Warszawa 1984.
4. P. Dakowicz, „Lecz ty spomnisz, wnuku...” Recepcja Norwida w latach 1939–1956. Rzecz o ludziach, książkach i historii. Warszawa 2011.
5. M. Delaperrière, Metafora absolutu. „Teksty Drugie” 1992, z. 4, s. 35-55.6. J. Duk, Julian Przyboś jako badacz literatury. W: Światło wmówione w słowo. Studia o Przybosiu – twórczość. Łódź 2003.
6. J. Duk, Julian Przyboś jako badacz literatury. W: Światło wmówione w słowo. Studia o Przybosiu – twórczość. Łódź 2003.
7. J. Fert, Norwidowskie inspiracje. Lublin 2004.
8. A. Kluba, Autoteliczność – referencyjność – niewyrażalność. O nowoczesnej poezji polskiej (1918–1939). Wrocław 2004.
9. E. Kraskowska, Przeczucia Przybosia. W zb.: Stulecie Przybosia. Red. E. Balcerzan, S. Balbus. Poznań 2002.
10. M. Kwaśny, Norwid – poeta źle rozumiany. „Pamiętnik Literacki” 1968, z. 4, s. 191-202.
11. J. Kwiatkowski, Świat poetycki Juliana Przybosia. Warszawa 1972.
12. B. Latawiec, Zapiski o „Zapiskach bez daty”. „Kresy” 1993, nr 14, s. 232.
13. Z. Łapiński, „Świat cały – jakże go zmieścić w źrenicy”. (O kategoriach percepcyjnych w poezji Juliana Przybosia). W zb.: Studia z teorii i historii poezji. Red. M. Głowiński. Seria 2. Wrocław 1970, s. 299–302.
14. A. Łaszowski, Poezja jako wyraz stylu życia. W zb.: O Julianie Przybosiu. Wspomnienia, studia, szkice. Red. T. Bujnicki, K. Heska-Kwaśniewicz. Katowice 1983.
15. H. Marciniak, Inwencje i repetycje. Formy doświadczenia poetyckiego w twórczości Juliana Przybosia. Kraków 2009.
16. A. Merdas, W wieczne zachwyceni. 30-dniowe rekolekcje z Norwidem. Kraków 2001.
17. C. Norwid, Krzyż i dziecko. W: Pisma wszystkie. Zebrał, tekst ustalił, wstępem i uwagami krytycznymi opatrzył J. W. Gomulicki. T. 2. Warszawa 1971.
18. C. Norwid, Vade-mecum. Oprac. J. Fert. Wrocław 1990. BN I 271.
19. R. Nycz, Tekstowy świat. Poststrukturalizm a wiedza o literaturze. Wyd. 2. Warszawa 1995.
20. T. Peiper, Metafory teraźniejszości. W: Tędy. – Nowe usta. Przedm., koment., bibliografia S. Jaworski. Oprac. tekstu, red. T. Podoska. Kraków 1972.
21. J. Przyboś, „Odpowiednie dać rzeczy słowo”. W: Linia i gwar. Szkice. T. 2. Kraków 1959.
22. J. Przyboś, Próba Norwida. W: Sens poetycki. Wyd. 2, powiększ. T. 1. Kraków 1967.
23. J. Przyboś, Utwory poetyckie. Oprac. R. Skręt. Przedm. J. Kwiatkowski. T. 1. Kraków 1984.
24. J. Przyboś, Zdumiewający poeta. „Przegląd Kulturalny” 1956, nr 12, s. 5.
25. M. Rygielska, Przyboś czyta Norwida. Katowice 2012.
26. S. Sawicki, Norwida walka z formą. Warszawa 1986.

Zeszyt:

4

Strona pocz.:

233

Strona końc.:

240

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:64550 ; 0031-0514

Źródło:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, sygn. P.I.30 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol ; eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Dofinansowane ze środków:

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ; Działalność upowszechniająca naukę (DUN)

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

2018-12-11

Data dodania obiektu:

2018-02-19

Liczba wyświetleń treści obiektu:

128

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://rcin.org.pl/publication/82652

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

Obiekty

Podobne

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji