Object

Title: Między historią a biografią. Funkcjonowanie myśli Stanisława Brzozowskiego w latach 1945–1948

Creator:

Rams, Paweł

Date issued/created:

2017

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 1 (2017)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

References:

1. S. Adamczewski, Patronat Brzozowskiego. „Nauka i Sztuka” 1946, nr 4. ; 2. S. Adamczewski, Taine i Brzozowski. „Sprawozdania z Posiedzeń Towarzystwa Naukowego Warszawskiego. Wydział I Językoznawstwa i Historii Literatury” 1938, z. 7/9. ; 3. S. Adamczewski, Teatr idei Brzozowskiego. „Kultura” 1932, nr 4. ; 4. G. P. Bąbiak, Doświadczenie totalitarne polskich twórców kultury po 1945 roku (na podstawie dzienników Iwaszkiewicza, Nałkowskiej, Szczepańskiego, Lechonia). W zb.: Doświadczenie i dziedzictwo totalitaryzmu na obszarze kultur środkowoeuropejskich. Red. J. Goszczyńska, J. Królak, R. Kulmiński. Warszawa 2011. ; 5. J. Braun, Metafizyka pracy i życia. Rzecz o Stanisławie Brzozowskim. Warszawa 1934. ; 6. B. Dorosz, Zahorska Stefania. Hasło w: Współcześni polscy pisarze i badacze literatury. Słownik biobibliograficzny, t. 9 (2004). ; 7. J. Eisler, Zarys dziejów politycznych Polski 1944–1989. Warszawa 1992. ; 8. B. Fijałkowska, Polityka i twórcy (1948–1959). Warszawa 1985. ; 9. M. Fik, Kultura polska po Jałcie. Kronika lat 1944–1981. London 1989. ; 10. L. Fryde, Brzozowski jako wychowawca. W: Wybór pism krytycznych. Oprac. A. Biernacki. Warszawa 1966. ; 11. L. Fryde, Stanisław Brzozowski jako ideolog inteligencji polskiej. Wstęp R. Matuszewski. „Wiedza i Życie” 1947, nr 7/8. ; 12. M. Głowiński, „Nie puszczać przeszłości na żywioł”. „Krótki kurs WKP(b)” jako opowiadanie mityczne. W: Rytuał i demagogia. Trzynaście szkiców o sztuce zdegradowanej. Warszawa 1992. ; 13. G. Herling-Grudziński, Nota o Brzozowskim. W zb.: Jest Bóg, żyje prawda. Inna twarz Stanisława Brzozowskiego. Wybór, wstęp, red. M. Urbanowski. Kraków 2012. ; 14. K. Kersten, Narodziny systemu władzy. Polska 1943–1948. Warszawa 1985. ; 15. L. Kołakowski, wstęp do: Główne nurty marksizmu. T. 1. Wprowadzenie K. Pomian. Warszawa 2009. ; 16. K. Koźniewski, „Płomienie” Brzozowskiego. „Twórczość” 1948, z. 4. ; 17. J. Kulczycka-Saloni, Na marginesie książki o Stanisławie Brzozowskim. „Polonista” 1934, nr 5. ; 18. J. Kulczycka-Saloni, O „Płomieniach” Stanisława Brzozowskiego. Nowa recenzja bardzo starej powieści. Rec.: S. Brzozowski, Płomienie. Wyd. 3. Kraków 1946–1947. „Kuźnica” 1948, nr 32. ; 19. J. Kulczycka-Saloni, Z badań nad twórczością Stanisława Brzozowskiego. Monografia Bogdana Suchodolskiego i praca Jerzego Brauna. „Ruch Literacki” 1935, nr 2. ; 20. Cz. Latawiec, Ideologia Brzozowskiego a chwila obecna. „Zdroje Sztuki, Literatury i Nauki” 1945, nr 1. ; 21. Cz. Latawiec, Żeromski a Brzozowski. „Nowe Wici” 1926, nr 1. ; 22. H. Lukrec, W dziesięciolecie zamknięcia „Epoki”. „Prasa Polska” 1949, nr 5, s. 5–6. ; 23. Z. Łapiński, Jak współżyć z socrealizmem? W: Jak współżyć z socrealizmem. Szkice nie na temat. London 1988. ; 24. A. Łebkowska, Narracja. W zb.: Kulturowa teoria literatury. Główne pojęcia i problemy. Red. M. P. Markowski, R. Nycz. Kraków 2006. ; 25. D. Malczewska-Pawelec, T. Pawelec, Rewolucja w pamięci historycznej. Porównawcze studia nad praktykami manipulacji zbiorową pamięcią Polaków w czasach stalinowskich. Kraków 2011. ; 26. W. Nałkowski, Krytyka „Legendy Młodej Polski”. Notatki. „Kuźnica” 1945, nr 1, s. 13. ; 27. A. Paczkowski, Pół wieku dziejów Polski. Wyd. 5, rozszerz. Warszawa 2007. ; 28. M. Prussa k, Krytyka teatralna Stanisława Brzozowskiego. Wrocław 1987. ; 29. P. Rams, Pamięć lewicy. Polska myśl socjalistyczna przełomu XIX i XX wieku kontra stalinowski rozrachunek z reakcją. Przypadek Pawła Hoffmana. W zb.: Historie afektywne i polityki pamięci. Red. E. Wichrowska, A. Szczepan-Wojnarska, R. Sendyka, R. Nycz. Warszawa 2015. ; 30. B. Shephard, Powrót. Przeł. J. Dzierzgowski. Warszawa 2016. ; 31. J. Siedlecka, Kryptonim „Liryka”. Warszawa 2009. ; 32. J. Sławiński, Krytyka nowego typu. W: Teksty i teksty. Kraków 2000.Prace wybrane. T. 3. ; 33. L. Słowiński, biogram Cz. Latawca w: Słownik badaczy literatury polskiej. Red. J. Starnawski. T. 2. Łódź 1998, s. 274–276. ; 34. A. L. Sowa, Historia polityczna Polski 1944–1991. Kraków 2011. ; 35. A. Stawar, Etyka i ideologia. "Polityka" 1959, nr 12. ; 36. M. Stępień, Spór o spuściznę po Stanisławie Brzozowskim w latach 1918–1939. Kraków 1976. ; 37. B. Suchodolski, Stanisław Brzozowski, rozwój ideologii. Warszawa 1933. ; 38. L. Szaruga, Czasopisma literackie. W zb.: Literatura polska 1918–1975. T. 3, cz. 1: 1945–1975. Red. nauk. A. Brodzka, T. Bujnicki. Warszawa 1996. ; 39. A. Świderska, Verba volant, scripta manent. „Nowiny Literackie” 1947, nr 36, s. 6. ; 40. A. Trzebiński, Korzenie i kwiaty myśli współczesnej. W zb.: Jest Bóg, żyje prawda. Inna twarz Stanisława Brzozowskiego. Wybór, wstęp, red. M. Urbanowski. Kraków 2012. ; 41. Współcześni polscy pisarze i badacze literatury. Słownik biobibliograficzny. T. 4. Oprac. zespół pod red. J. Czachowskiej, A. Szałagan. Warszawa 1996. ; 42. J. Wyszomirski, Quid iuris? quid Poloniae? „Nowiny Literackie” 1947, nr 33, s. 23. ; 43. S. Zahorska, Myśli o Brzozowskim. W zb.: Jest Bóg, żyje prawda. Inna twarz Stanisława Brzozowskiego. Wybór, wstęp, red. M. Urbanowski. Kraków 2012. ; 44. S. Żółkiewski, Cetno i licho. Szkice 1938–1980. Warszawa 1983.

Issue:

1

Start page:

23

End page:

48

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:64661 ; oai:rcin.org.pl:64661 ; 0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Object collections:

Last modified:

Dec 11, 2018

In our library since:

Feb 23, 2018

Number of object content hits:

182

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/82663

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information