Obiekt

Tytuł: Zimna hermeneutyka Tadeusza Różewicza

Twórca:

Szaj, Patryk

Data wydania/powstania:

2017

Typ zasobu:

Tekst

Inny tytuł:

Pamiętnik Literacki Z. 1 (2017)

Wydawca:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

Streszcz. ang. ; Zadanie finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Działalność upowszechniająca naukę 2016-2018: "Pamiętnik Literacki" – zwiększenie potencjału naukowego, poziomu umiędzynarodowienia i stopnia oddziaływania pisma przez efektywne upowszechnianie w Internecie

Typ obiektu:

Czasopismo/Artykuł

Bibliografia:

1. J. Błoński, Ścieżki do nikąd. „Przegląd Kulturalny” 1963, nr 19, s. 8.
2. S. Burkot, Tadeusza Różewicza opisanie świata. Szkice literackie. Kraków 2004.
3. J. D. Caputo, Against Ethics. Contributions to a Poetics of Obligation with Constant Reference to Deconstruction. Bloomington–Indianapolis 1993.
4. J. D. Caputo, Heidegger i Derrida: zimna hermeneutyka. Przeł. T. K. Sieczkowski. „Nowa Krytyka” 2001, nr 12.
5. J. D. Caputo, Love Among the Deconstructibles: a Response to Gregg Lambert. „Journal for Cultural and Religious Theory” t. 5 (2004), nr 2.
6. J. D. Caputo, More Radical Hermeneutics: On Not Knowing Who We Are. Bloomington–Indianapolis 2000.
7. J. D. Caputo, Radical Hermeneutics. Repetition, Deconstruction and the Hermeneutic Project. Bloomington–Indianapolis 1987.
8. J. Derrida, La Carte postale. De Socrate à Freud et au-delà. Paris 1980.
9. T. Drewnowski, Walka o oddech. Bio-poetyka. O pisarstwie Tadeusza Różewicza. Wyd. 2, uzup. Kraków 2002.
10. A. Falkiewicz, W imieniu Anonima. W: Fragmenty o polskiej literaturze. Warszawa 1982.
11. H.-G. Gadamer, Hermeneutyka podejrzenia. Przeł. P. Czapliński. „Pamiętnik Literacki” 1992, z. 1, s. 172-181.
12. H.-G. Gadamer, Język i rozumienie. Wybór, przekł., posł. P. Dehnel, B. Sierocka. Warszawa 2003.
13. M. Heidegger, Co zwie się myśleniem? Przeł. J. Mizera. Warszawa–Wrocław 2000.
14. M. Heidegger, Nietzsche. T. 1. Przeł. A. Gniazdowski [i in.]. Oprac. nauk., wstęp C. Wodziński. Warszawa 1998.
15. M. Januszkiewicz, Hermeneutyka radykalna Johna D. Caputo – implikacje literaturoznawcze. W: W-koło hermeneutyki literackiej. Warszawa 2007, s. 122.
16. M. Januszkiewicz, Horyzonty nihilizmu. Gombrowicz – Borowski – Różewicz. Poznań 2009.
17. P. Klossowski, Sade i Fourier. Przeł. B. Banasiak, K. Matuszewski. „Literatura na Świecie” 1994, nr 10, s. 289.
18. A. Kulik-Jęsiek, Czasoprzestrzeń Różewicza: synteza i rozpad. W zb.: Światy Tadeusza Różewicza. Materiały konferencji naukowej pod patronatem JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, 28 kwietnia 1999 roku. Red. M. Kisiel, W. Wójcik. Katowice 2000.
19. T. Kunz, „Próba nowej całości”. Tadeusza Różewicza poetyka totalna. W zb.: Przekraczanie granic. O twórczości Tadeusza Różewicza. Red. W. Browarny, J. Orska, A. Poprawa. Kraków 2007.
20. T. Kunz, Strategie negatywne w poezji Tadeusza Różewicza. Od poetyki tekstu do poetyki lektury. Kraków 2005.
21. E. Ledóchowicz, Gucio odczarowany. W zb.: Dlaczego Różewicz. Wiersze i komentarze. Red. J. Brzozowski, J. Poradecki. Łódź 1993.
22. N. Leśniewski, O hermeneutyce radykalnej. Poznań 1998.
23. J.-F. Lyotard, Odpowiedź na pytanie: co to jest postmodernizm? W zb.: Postmodernizm. Antologia przekładów. Wybór, oprac. R. Nycz. Kraków 1996.
24. J.-F. Lyotard, Postmodernizm dla dzieci. Korespondencja 1982–1985. Przeł. J. Migasiński. Warszawa 1998.
25. Z. Majchrowski, „Poezja jak otwarta rana”. (Czytając Różewicza). Warszawa 1993.
26. P. Majerski, W stanie Niepokoju. Tadeusza Różewicza „zawsze fragment. recycling”. W zb.: Światy Tadeusza Różewicza. Materiały konferencji naukowej pod patronatem JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, 28 kwietnia 1999 roku. Red. M. Kisiel, W. Wójcik. Katowice 2000.
27. M. P. Markowski, Nietzsche. Filozofia interpretacji. Kraków 1997.
28. O. Marquard, Pytanie o pytanie, na które odpowiedzią jest hermeneutyka. W: Rozstanie z filozofią pierwszych zasad. Studia filozoficzne. Przeł. K. Krzemieniowa. Warszawa 1994.
29. O. Marquard, Wiek oderwania od świata? Przyczynek do analiz teraźniejszości. W: Apologia przypadkowości. Studia filozoficzne. Przeł. K. Krzemieniowa. Warszawa 1994.
30. F. Nietzsche, Wola mocy. Próba przemiany wszystkich wartości. Przeł. K. Drzewiecki, S. Frycz. Kraków 2009.
31. R. Nycz, Literatura jako trop rzeczywistości. Poetyka epifanii w nowoczesnej literaturze polskiej. Wyd. 2. Kraków 2012.
32. Różewicz – jakim go widzę? Dyskusja panelowa. W zb.: Zobaczyć poetę. Materiały konferencji „Twórczość Tadeusza Różewicza” UAM Poznań, 4–6.11.1991. Red. E. Guderian-Czaplińska, E. Kalemba-Kasprzak. Poznań 1993.
33. T. Różewicz, Matka odchodzi. Wrocław 1999.
34. T. Różewicz, Margines, ale... Wrocław 2010.
35. T. Różewicz, Poezja. T. 2–4. Wrocław 2006.
36. T. Różewicz, Proza. T. 3. Wrocław 2004.
37. T. Różewicz, to i owo. Wrocław 2012.
38. M. J. Siemek, Wczesny romantyk późnej nowoczesności. W: Th. W. Adorno, Minima moralia. Refleksje z poharatanego życia. Przeł. M. Łukasiewicz. Kraków 1999.
39. A. Skrendo, Przepisywanie Różewicza. W zb.: Przekraczanie granic. O twórczości Tadeusza Różewicza. Red. W. Browarny, J. Orska, A. Poprawa. Kraków 2007.
40. A. Skrendo, Przodem Różewicz. Warszawa 2012.
41. A. Skrendo, Tadeusz Różewicz i granice literatury. Poetyka i etyka transgresji. Kraków 2002.
42. A. Skrendo, Tożsamość w perspektywie konstruktywizmu. W zb.: Narracja i tożsamość. T. 2: Antropologiczne problemy literatury. Red. W. Bolecki, R. Nycz. Warszawa 2004.
43. J. Sławiński, Próba porządkowania doświadczeń. W zb.: Z problemów literatury polskiej XX wieku. Red. S. Żółkiewski, H. Wolpe, H. Markiewicz. T. 3. Red. tomu A. Brodzka, Z. Żabicki. Warszawa 1965.
44. M. Stala, Cierpiące ciało i śmiertelne słowo. Na marginesie nowej książki Tadeusza Różewicza. W: Druga strona. Notatki o poezji współczesnej. Kraków 1997.
45. D. Szczukowski, Tadeusz Różewicz wobec niewyrażalnego. Kraków 2008.
46. J. Trznadel, Wobec Różewicza. W zb.: Z problemów literatury polskiej XX wieku. Red. S. Żółkiewski, H. Wolpe, H. Markiewicz. T. 3. Red. tomu A. Brodzka, Z. Żabicki. Warszawa 1965.
47. G. Vattimo, Koniec nowoczesności. Przeł. M. Surma-Gawłowska. Wstęp A. Zawadzki. Kraków 2006.
48. G. Vattimo, Nihilistyczne powołanie hermeneutyki. W zb.: Poza interpretacją. Znaczenie hermeneutyki dla filozofii. Przeł. K. Kasia. Red. nauk. A. Kuczyńska. Kraków 2011.
49. H. Vogler, Tadeusz Różewicz. Warszawa 1972.
50. K. Wyka, Różewicz parokrotnie. Oprac. M. Wyka. Warszawa 1977.
51. K. Wyka, Dwa razy Różewicz. W: Rzecz wyobraźni. Warszawa 1959.
52. A. Zawadzki, Literatura a myśl słaba. Kraków 2009.
53. A. Zieniewicz, Różewicz: cisza wiersza. (Zapiski). „Poezja” 1982, nr 5/6, s. 43.

Zeszyt:

1

Strona pocz.:

49

Strona końc.:

75

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł naukowy oryginalny

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:64660 ; 0031-0514

Źródło:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, sygn. P.I.30 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol ; eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Dofinansowane ze środków:

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ; Działalność upowszechniająca naukę (DUN)

Dostęp:

Otwarty

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

2020-10-02

Data dodania obiektu:

2018-02-23

Liczba wyświetleń treści obiektu:

314

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://rcin.org.pl/publication/82664

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji