Object

Title: „O! posągu Komandora, wejdź nareszcie za mój próg!” – uwagi na temat„Don Juana” Jana Lechonia

Creator:

Jęcz, Jadwiga

Date issued/created:

2016

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Pamiętnik Literacki, Z. 2 (2016)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

References:

1. Aluzja literacka. Teoria – interpretacje – konteksty. Red. A. Stoff, A. Skubaczewska-Pniewska. Toruń 2007. ; 2. T. Bocheński, Niemożność pocieszenia. O wierszu „Zbladła twarz Don Żuana, gdy w ulicznym mroku...” W zb.: Poezje Bolesława Leśmiana. Interpretacje. Red. B. Stelmaszczyk, T. Cieślak. Kraków 2000. ; 3. G. G. Casanova, Pamiętniki. Przekł., wybór, wstęp T. Evert. Warszawa 1961. ; 4. M. Dąbrowski, Lechoń w sporze z romantykami. „Przegląd Humanistyczny” 1980, nr 1, s. 65. ; 5. Demon kopalni soli. W zb.: Na przełęczy światów. 150 ukraińskich baśni, gadek, humoresek i podań ludowych. Wybrał, przeł., oprac. J. M. Kasjan. Toruń 1994. ; 6. M. Grydzewski, J. Lechoń, Listy 1923–1956. Oprac., wstęp B. Dorosz. T. 2. Warszawa 2006. ; 7. P. Hertz, Lechoń w czarnym palcie. W zb.: Wspomnienia o Janie Lechoniu. Zebrał, oprac. P. Kądziela. Warszawa 2006. ; 8. A. Hutnikiewicz, Życie i śmierć poety. O twórczości Jana Lechonia. W: Portrety i szkice literackie. Warszawa 1976. ; 9. A. Janta, „O dwa palce od serca czułem sępa szpony...” Przyczynek do nowojorskich dziejów życia i śmierci Lechonia. W zb.: Wspomnienia o Janie Lechoniu. Zebrał, oprac. P. Kądziela. Warszawa 2006. ; 10. Z. Karpiński, Lechoń jako aktor. W zb.: Wspomnienia o Janie Lechoniu. Zebrał, oprac. P. Kądziela. Warszawa 2006, s. 252–253. ; 11. S. Kaszyński, Krytyka teatralna Lechonia. „Dialog” 1979, nr 7, s. 102. ; 12. J. Kisielowa, Retoryka i melancholia. O poezji Jana Lechonia. Katowice 2001. ; 13. A. Kowalczykowa, Zapomniane tłumaczenia. Błok i Łochwicka w przekładach Lechonia. „Slavia Orientalis” 1962, nr 4, s. 511. ; 14. M. Kuncewiczowa, Jak on to pięknie powiedział. „Akcent” 1999, nr 3, s. 10. ; 15. J. Kwiatkowski, Felieton poetycki. „Twórczość” 1976, nr 5, s. 134. ; 16. J. Lechoń, „Don Juan”. W: Cudowny świat teatru. Artykuły i recenzje 1916–1962. Zebrał, oprac. S. Kaszyński. Warszawa 1981. ; 17. J. Lechoń, Dziennik. T. 2. Warszawa 1992. ; 18. R. Loth, wstęp w: J. Lechoń, Poezje. Oprac. R. Loth. Wrocław 1990, s. LVI. BN I 256. ; 19. W. Łukszo, Debiut poetycki Jana Lechonia. „Prace Polonistyczne” 1970, s. 203. ; 20. S. Marczak-Oborski, Teatr polski w latach 1918–1965. Cz. 1: Teatry dramatyczne. Warszawa 1985. ; 21. T. Miciński, Przy grobie Don Juana Tenorio. W: Poezje. Gdańsk 2000, s. 213. ; 22. W. i S. Miłaszewscy, Wspominamy. T. 2. Poznań 1939, s. 71–72. ; 23. S. Münch, Metamorfozy Don Juana. Studia z historii opery XVIII i XIX wieku. Lublin 2010. ; 24. P. Nowaczyński, Liebert w polskiej liryce religijnej. „Znak” 1971, nr 10, s. 1304. ; 25. P. Pochel, Intertekstualne gry w liryce Jana Lechonia i Tadeusza Różewicza. Katowice 2012. ; 26. O. Rank, Don Juan et Le Double. Paris 1973. ; 27. D. de Rougemont, Don Juan. W: Mity o miłości. Przeł. M. Żurowska. Warszawa 2002. ; 28. D. de Rougemont, Don Juan i Sade. W: Miłość a świat kultury zachodniej. Przeł. L. Eustachiewicz. Wyd. 2. Warszawa 1999, s. 175–178. ; 29. J. Sawicka, Lechoń zmęczony. „Więź” 1986, nr 10, s. 80. ; 30. J. Stradecki, W kręgu Skamandra. Warszawa 1977. ; 31. T. Terlecki, Dwa profile Jana Lechonia. W zb.: Wspomnienia o Janie Lechoniu. Zebrał, oprac. P. Kądziela. Warszawa 2006. ; 32. A. K. Tołstoj, Upiór. Przeł. T. Chróścielewski. Łódź 1958. ; 33. Z. Włodarczyk, Laurus nobilis. Hasło w: Rośliny biblijne. Leksykon. Kraków 2011. ; 34. W. Wyskiel, Kręgi wygnania. Jan Lechoń na obczyźnie. Kraków 1988. ; 35. J. Zacharska, Skamander. Warszawa 1977. ; 36. J. Zorrilla, Don Juan Tenorio. Madrid 1991.

Issue:

2

Start page:

97

End page:

111

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:64604 ; 0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Object collections:

Last modified:

Dec 11, 2018

In our library since:

Feb 20, 2018

Number of object content hits:

230

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/82711

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

This page uses 'cookies'. More information