Object

Title: Listy Jakuba Goldszmita do Elizy Orzeszkowej. Część 2.

Creator:

Wojnowska, Bożena. Oprac.

Date issued/created:

2016

Resource Type:

Source

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 3 (2016)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

References:

1. Antoni Ksawery Sotkiewicz, biskup sandomierski 1826–1901. Zarys monograficzny. Oprac. P. F. Kubicki. Sandomierz 1931. ; 2. A. Bandrowska, Ku czci Orzeszkowej. „Zgoda” 1907, nr 14. ; 3. A. J. Cohn, Nasze nazwiska. „Izraelita” 1882, nr 11, z 17 III. ; 4. A. J. Cohn, Pod klątwą urodzenia. „Izraelita” 1880, nry 44–51. ; 5. A. J. Cohn, Żydowskie szczęście. Obrazek z życia. Warszawa 1866. ; 6. B. Disraeli, Endymion. Przez Lorda Beaconsfielda. T. 1–3. Przeł. E. Feinkind. Warszawa 1881–1883. ; 7. Dzieje Sandomierza. T. 3: 1795–1918. Red. J. M. Małecki. Warszawa 1993. ; 8. K. Estreicher, Bibliografia polska XIX stulecia. T. 9. Wyd. 2, nowe. Kraków 1970. ; 9. M. Falkowska, Rodowód Janusza Korczaka. „Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego” 1997, nr 1, s. 33-52. ; 10. J. Finkelhaus, Bohater wieku. Lord Beaconsfield – szkic z życia społeczno-politycznego Anglii. Warszawa 1879. ; 11. J. Goldszmit, Córka handlarza. Obrazek z czasów ostatniej epidemii w Warszawie [...]. Warszawa 1868. ; 12. J. Goldszmit, Dobroczyńca, jakich mało. Ksiądz Stanisław Staszic jako filantrop i mąż stanu. Szkic biograficzny na najnowszych źródłach oparty. Z całkowitym wypisem testamentu nieodżałowanego filantropa oraz portretem jego (Nakładem autora). Warszawa 1881. ; 13. Grodno. „Kraj” 1886, nr 28. ; 14. A. Jagodzińska, Kanarki, koniaki, gorsety. W zb.: „Izraelita” 1866–1915. Wybór źródeł. Oprac. A. Jagodzińska, M. Wodziński. Kraków 2015. ; 15. A. Jagodzińska, Nomen est omen. W: Pomiędzy. Akulturacja Żydów Warszawy w drugiej połowie XIX wieku. Wrocław 2008. ; 16. J. Kirszrot-Prawnicki, Nazwiska Żydów. „Kurier Warszawski” 1882, nr 52. ; 17. W. Z. Kościałkowska, Eliza Orzeszkowa. Szkic biograficzny. „Kłosy” 1881, nry 812–814. ; 18. J. I. Kraszewski, Listy. „Kłosy” 1881, nr 860. ; 19. W. Kruszka, Historia polska w Ameryce. Początek, wzrost i rozwój dziejowy osad polskich w Północnej Ameryce (w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie). Wyd. popr. Milwaukee 1905. ; 20. J. Kulczycka-Saloni, Życie literackie Warszawy w latach 1864–1892. Warszawa 1970. ; 21. Listy Jakuba Goldszmita do Józefa Ignacego Kraszewskiego. Oprac. B. Wojnowska. „Pamiętnik Literacki” 2013, z. 4, s. 153-197. ; 22. B. Mazan, Orzeszkowa i „Nowiny” Aleksandra Świętochowskiego. „Prace Polonistyczne” 1981, s. 241-264. ; 23. H. Nagiel, Dziennikarstwo polskie w Ameryce i jego 30-letnie dzieje. (Referat przeznaczony na wystawę kościuszkowską 1894 r. we Lwowie). Oprac. H. Nagiel. Chicago 1894. ; 24. Nasze nazwiska. „Jutrzenka. Tygodnik dla Izraelitów Polskich” 1861, nr 19. ; 25. E. Orzeszkowa, Listy zebrane. T. 8. Do druku przygotował i komentarzem opatrzył E. Jankowski. Wrocław 1971. ; 26. E. Orzeszkowa, Melancholia i poznanie. „Autobiografie” Elizy Orzeszkowej. Wstęp i oprac. D. Danek. Warszawa 2015. ; 27. E. Orzeszkowa, O sobie. Wstęp. J. Krzyżanowski, Warszawa 1974. ; 28. E. Orzeszkowa, O Żydach i kwestii żydowskiej. Pisma. T. 9. Warszawa 1912. ; 29. E. Orzeszkowa, Publicystyka społeczna. T. 1. Wybór, wstęp G. Borkowska. Oprac. edyt. I. Wiśniewska. Kraków 2005. ; 30. E. Orzeszkowa, Wstępne słowo. „Kalendarz dla Izraelitów na Rok Religijny (Zwyczajny) od Stworzenia Świata 5642, czyli od Narodzenia Chrystusa.1881–1882”. ; 31. E. Orzeszkowa, Z „Perpetuum mobile”. „Izraelita” 1882, nry 48–50. ; 32. E. Orzeszkowa, Z różnych sfer. Nowele i obrazki. T. 1. Warszawa 1886. ; 33. H. Sienkiewicz, Listy. T. 3, cz. 1. Oprac., wstęp, przypisy M. Bokszczanin. Warszawa 2007. ; 34. H. Sienkiewicz, Z powodu ostatnich wypadków. „Słowo” 1882, nr z 6–7 I. ; 35. W. Smoleński, Monteskiusz w Polsce wieku XVIII, nadto fragment pamiętnika autora i zupełna bibliografia jego pism. Warszawa 1927. ; 36. H. Spencer, Fizjologia śmiechu. Warszawa 1884. ; 37. [A. Świętochowski] Poseł Prawdy, Liberum veto. „Prawda” 1881, nr 45. ; 38. H. Wald, O sympatii. Warszawa 1883.

Issue:

3

Start page:

181

End page:

203

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:64627 ; 0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Object collections:

Last modified:

Dec 11, 2018

In our library since:

Feb 21, 2018

Number of object content hits:

97

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/83141

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

This page uses 'cookies'. More information