Object

Title: Powstanie styczniowe w narodowym imaginarium. Rec.: Paulina Małochleb, Przepisywanie historii. Powstanie styczniowe w powieści polskiej w perspektywie pamięci kulturowej. Warszawa–Toruń 2014.

Creator:

Chomiuk, Aleksandra

Date issued/created:

2017

Resource Type:

Review

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 2 (2017)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

References:

1. S. Burkot, Powieści współczesne (1863–1887) Józefa Ignacego Kraszewskiego. Kraków 1967. ; 2. W. Danek, wstęp w: J. I. Kraszewski, Dziecię Starego Miasta. Obrazek narysowany z natury. Oprac. W. Danek. Przejrzał, uzupełnił S. Burkot. Wyd. 5. Wrocław 1988. BN I 71. ; 3. K. Dunin-Wąsowicz, Proza polska o powstaniu styczniowym w latach 1913–1963. W zb.: Dziedzictwo literackie powstania styczniowego. Praca zbiorowa Katedry Historii Literatury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Red. J. Z. Jakubowski, J. Kulczycka-Saloni, S. Frybes. Warszawa 1964. ; 4. Dziedzictwo literackie powstania styczniowego. Praca zbiorowa Katedry Historii Literatury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Red. J. Z. Jakubowski, J. Kulczycka-Saloni, S. Frybes. Warszawa 1964. ; 5. A. Erll, Literatura jako medium pamięci zbiorowej. W zb.: Pamięć zbiorowa i kulturowa, Współczesna perspektywa niemiecka. Red. M. Saryusz-Wolska. Kraków 2009, s. 240–247. ; 6. H. Gosk, Opowieści „skolonizowanego/kolonizatora”. W kręgu studiów postzależnościowych nad literaturą polską XX i XXI wieku. Kraków 2010. ; 7. S. Greenblatt, W stronę poetyki kultury. W: Poetyka kulturowa. Pisma wybrane. Red., wstęp K. Kujawińska-Courtney. Kraków 2006. ; 8. A. Izdebska, Forma, ciało i brzemię imperium. O prozie Władysława L. Terleckiego. Łódź 2010. ; 9. J. Kałążny, Kategoria pamięci zbiorowej w badaniach literaturoznawczych. „Kultura Współczesna” 2007, nr 3, s. 87–89. ; 10. J. Łotman, B. Uspienski, O semiotycznym mechanizmie kultury. W zb.: Semiotyka kultury. Wybór, oprac. E. Janus, M. R. Mayenowa. Przedm. S. Żółkiewski. Warszawa 1975. ; 11. P. Małochleb, Przepisywanie historii. Powstanie styczniowe w powieści polskiej w perspektywie pamięci kulturowej. Warszawa-Toruń 2014. ; 12. M. Saryusz-Wolska, wprowadzenie w zb.: Pamięć zbiorowa i kulturowa. Współczesna perspektywa niemiecka. Red. ... Kraków 2009. ; 13. A. Szpociński, Kanon historyczny. Pamięć zbiorowa a pamięć indywidualna. (Trzy wymiary pamięci zbiorowej). Reguły kulturowe kanonu historycznego. „Przeszłość własna” w okresach gwałtownych przemian i „przeszłość własna” okresów stabilizacji. „Studia Socjologiczne” 1983, nr 4. ; 14. E. Tierling-Śledź, Gra (z) historią. Powstanie styczniowe w prozie polskiej po 1945 roku. Szczecin 2013.

Issue:

2

Start page:

232

End page:

238

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:64670 ; 0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Object collections:

Last modified:

Aug 27, 2020

In our library since:

Feb 24, 2018

Number of object content hits:

207

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/83229

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information