Obiekt

Tytuł: Duch Święty w kontekście pobożności maryjnej polskiego średniowiecza. Teksty o Zwiastowaniu, Wcieleniu i Wniebowzięciu

Twórca:

Janus, Katarzyna

Data wydania/powstania:

2017

Typ zasobu:

Artykuł naukowy oryginalny

Inny tytuł:

Pamiętnik Literacki Z. 3 (2017)

Wydawca:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

Streszcz. ang. ; Zadanie finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Działalność upowszechniająca naukę 2016-2018: "Pamiętnik Literacki" – zwiększenie potencjału naukowego, poziomu umiędzynarodowienia i stopnia oddziaływania pisma przez efektywne upowszechnianie w Internecie

Bibliografia:

1. F. Adcock, Wstęp w: Cambridge Medieval Classics. 2: Hugh Primas and the Archpoet. Cambridge 1994. ; 2. Analecta hymnica medii aevi. Ed. G. M. Dreves, C. Blume, H. M. Bannister. T. 1–55. Leipzig 1886–1922. ; 3. Archipoeta, Spowiedź. Przeł. H. Malewska.W zb.: Muza łacińska. Antologia poezji wczesnochrześcijańskiej i średniowiecznej (III–XIV/XV w.). Oprac. M. Starowieyski. BN II 255. Wrocław 2007, s. 415-419. ; 4. Augustyn Św., O Trójcy Świętej. Przeł. M. Stokowska. Wprowadz. J. Tischner. Posł., przypisy J. M. Szymusiak. Kraków 1996. ; 5. „Ave, sidus claritas...” W zb.: Cantica medii aevi Polono-Latina. T. 1: Sequentiae. Red. H. Kowalewicz. Warszawa 1964. ; 6. „Biblia” w przekładzie księdza Jakuba Wujka z 1599 r. Transkrypcja typu „B” oryginalnego tekstu z XVI w., wstęp J. Frankowski. Wyd. 8. Warszawa 2013. ; 7. Biblia Sacra iuxta Vulga- tam Clementinam. Editio electronica. Plurimis consultis editionibus diligenter praeparata a M. Tuveedale. Londini 2005. Na stronie: http://vulsearch.sourceforge.net/html (data dostę-pu: 30 VI 2017). ; 8. De Incarnatione Domini. W zb.: Douglass Series of Christian Greek and Latin Writers. For Use in Schools and Colleges. T. 1: Latin Hymns. Ed. F. A. March. New York 1874. Na stronie: https://archive.org/stream/latinhymnswithen00marcuoft#page/n9/mode/2up (data dostępu: 24 VII 2014). ; 9. M. Elżanowska, Władysław z Gielniowa – poeta polskiego średniowiecza. W zb.: Nurt religijny w literaturze polskiego średniowiecza i renesansu. Red. S. Nieznanowski, J. Pelc. Lublin 1994, s. 143-169. ; 10. Iohannes Damascenus, Sermo in Annuntiationem Mariae. Na stronie: www.documentacatholicaomnia.eu/02g/06750749,_Iohannes_Damascenus,_Sermo_in_annuntiationem_Mariae,_MGR.pdf (data dostępu: 26 VII 2014). ; 11. M. Jacniacka, J. Szlaga, Drzewo życia. Hasło w: Encyklopedia katolicka. T. 4. Red. R. Łukaszyk, L. Bieńkowski, F. Gryglewicz. Lublin 1985, w. 253-255. ; 12. Jakub de Voragine, Mariale de laudibus Deiparae Virginis ordine et artificio alphabetico. Moguntiae 1616. ; 13. I. K. Jazykowa, Świat ikony. Przeł. H. Paprocki. Warszawa 2009. ; 14. Katarzyna ze Sieny Św., Modlitwy. Przeł., oprac. L. Grygiel. Poznań 1990. ; 15. J. J. Kopeć, Bogarodzica w kulturze polskiej XVI wieku. Lublin 1997. ; 16. K. Kuczman, J. Samek, Drzewo Jessego. Hasło w: Encyklopedia katolicka. T. 4. Red. R. Łukaszyk, L. Bieńkowski, F. Gryglewicz. Lublin 1985, w. 247-250. ; 17. The Liturgical Poetry of Adam of St. Victor. From the Text of Gautier. Transl., short explanatory notes D. S. Wrangham. T. 2. London 1881. ; 18. Martinus Oppaviensis, Sermones de tempore et de sanctis. Strassburg 1483. ; 19. R. Mazurkiewicz, Polskie średniowieczne pieśni maryjne. Studia filologiczne. Kraków 2002. ; 20. D. Mozeris, Doctrina sancti Leonis Magni de Christo restitutore et sacerdote. Mundelein, Ill., 1950. ; 21. B. Nadolski, Wprowadzenie do liturgii. Kraków 2004. ; 22. B. Newman, Frauenlob’s Song of Songs: A Medieval German Poet and His Masterpiece. Penn, Pa., 2010. Na stronie: https://books.google.pl/books?id=y1py-a52yO4C&redir_esc=y(data dostępu: 24 VII 2017). ; 23. B. Opeć, Żywot Pana Jezusa Chrystusa, Stworzyciela i Zbawiciela rodzaju ludzkiego [...]. Wyd. 36. Wyd. I. Polkowski. Gniezno 1884. ; 24. Patrologiae cursus completus. Series Graeca. Ed. J. P. Migne. T. 36. Parisiis 1858. ; 25. Patrologiae cursus completus. Series Latina. Ed. J. P. Migne. T. 1–217. Parisiis 1844–1890. ; 26. Peregryn z Opola, Kazania de tempore i de sanctis. Red. nauk. J. Wolny. Przeł. J. Mrukówna. Kraków 2001. ; 27. Piotr Chryzolog Św, Homilia na Zwiastowanie Najświętszej Panny. W zb.: Teksty o Matce Bożej. Ojcowie Kościoła greccy i syryjscy. Przekł., wstęp W. Kania. Niepokalanów 1981. ; 28. Piotr Chryzolog Św, Homilia na Zwiastowanie Najświętszej Panny. Przeł. W. Kania. W zb.: Teksty o Matce Bożej. Ojcowie Kościoła łacińscy. Przeł. W. Eborowicz, W. Kania. Wstęp W. Kania. Niepokalanów 1981. ; 29. Roman Melodos, Akatyst ku czci Bogurodzicy. Przeł. M. Bednarz. Proemion T. Szczurowski. Muzyka proemionu, harmonizacja B. M. Drozd. Wrocław 2014. ; 30. J. Salij, Biblijny symbol bólu rodzenia. „W Drodze” 1979, nr 7, s. 49-54. ; 31. Sancti Bernardi In Dominica infra octavam Assumptionis B. V. Mariae sermo. W: Operum tomus tertius. Sermones de tempore et de sanctis ac de diversis complectens. Parisiis 1839. ; 32. P. Sczaniecki, Antyfona: Haec est dies. W: Służba Boża w dawnej Polsce. Studia o mszy św. Seria 2. Poznań 1966, s. 239-249. ; 33. Średniowieczna pieśń religijna polska. Oprac. M. Korolko. Wyd. 2, zmien. BN I 65. Wrocław 1980. ; 34. J. Wojtkowski, Duch Święty w polskiej średniowiecznej pobożności maryjnej. „Ateneum Kapłańskie” 1973, z. 1. ; 35. J. Wojtkowski, Początki kultu Matki Bożej w Polsce. „Studia Warmińskie” 1964. ; 36. J. Zathey, Fragment nieznanego modlitewnika staropolskiego z XIV wieku. „Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej” 1963, nr 1/2, s. 33-48.

Zeszyt:

3

Strona pocz.:

5

Strona końc.:

22

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:64699 ; 0031-0514

Źródło:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, sygn. P.I.30 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol ; eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Dofinansowane ze środków:

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ; Działalność upowszechniająca naukę (DUN)

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

2018-12-11

Data dodania obiektu:

2018-02-24

Liczba wyświetleń treści obiektu:

265

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://rcin.org.pl/publication/83403

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji