Obiekt

Tytuł: „Służba”, kapitalizm i „kosmopolityczny patriotyzm”: amerykański Czerwony Krzyż Młodzieży w II Rzeczypospolitej

Twórca:

Kuźma-Markowska, Sylwia (1979- )

Data wydania/powstania:

2017

Typ zasobu:

Text

Inny tytuł:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku] R. 49 z. 3 (2017)

Współtwórca:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Wydawca:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

s. 5-26 ; Streszcz. ang.

Abstrakt:

Artykuł poświęcony jest działaniom amerykańskiego Czerwonego Krzyża Młodzieży Polsce po I wojnie światowej. Przedstawiono w nim główne typy inicjatyw podejmowanych przez organizację w szkołach w II RP (m.in. zakładanie kół młodzieży, pomoc ubogim i nieuprzywilejowanym uczniom, wymiana listów w ramach międzynarodowej korespondencji międzyszkolnej). W artykule ukazano też idee wychowawcze i edukacyjne szerzone przez CKM, mające doprowadzić do znaczących zmian politycznych zarówno na gruncie lokalnym, jak i międzynarodowym.

Bibliografia:

Araszkiewicz F.W., Ideały wychowawcze Drugiej Rzeczpospolitej, Warszawa 1978. ; Chojnowski A., Koncepcje polityki narodowościowej rządów polskich w latach 1921–1939, Wrocław 1979. ; Dawley A., Changing the World. American Progressives in War and Revolution, Princeton 2003. ; Dulles F.R., The American Red Cross. A History, New York 1950. ; Flanagan M., America Reformed. Progressives and Progressivisms, 1890s–1920s, Oxford 2006. ; Glassford S., Practical Patriotism. How the Canadian Junior Red Cross and Its Child Members Met the Challenge of the Second World War, „Journal of the History of Childhood and Youth” 2014, vol. VII, no. 2, s. 219–242. ; Hayden-Smith R., „Soldiers of the Soil”. The Work of the United States School Garden Army during World War, „Applied Environmental Education and Communication” 2007, vol. VI, no. 1, s. 19–29. ; Hutchinson J.F., The Junior Red Cross Goes to Healthland. „American Journal of Public Health” 1997, vol. LXXXVII, no. 11, s. 1816–1823. ; Irwin J.F., Making the World Safe. The American Red Cross and the Nation’s Humanitarian Awakening, Oxford–New York 2013. ; Irwin J.F., Sauvons les Bébés. Child Health and U.S. Humanitarian Aid in First World War Era, „Bulletin of the History of Medicine” 2012, vol. LXXXVI, no. 1, s. 37–65. ; Irwin J.F., Teaching „Americanism with a World Perspective”. The Junior Red Cross in the U.S. Schools from 1917 to the 1920s, „History of Education Quarterly” 2013, vol. LIII, no. 3, s. 255–279. ; Kessler-Harris A., Out to Work. A History of Wage-Earning Women in the United States, New York–London 2003. ; Kloppenberg J.T., Uncertain Victory. Social Democracy and Progressivism in European and American Thought, 1870–1920, New York 1988. ; Kohlstedt S.G., „A Better Crop of Boys and Girls”. The School Gardening Movement, 1890–1920, „History of Education Quarterly” 2008, vol. XLVIII, no. 1, s. 58–93. ; Little B., A Child’s Army of Millions. The American Junior Red Cross, w: Children’s Literature and Culture of the First World War, ed. L. Paul et al., New York–London 2015, s. 283–300. ; Mauersberg S., Komu służyła szkoła w Drugiej Rzeczpospolitej? Społeczne uwarunkowania dostępu do oświaty, Wrocław–Gdańsk 1988. ; Mauersberg S., Szkolnictwo powszechne dla mniejszości narodowych w Polsce w latach 1918–1939, Wrocław 1968. ; McGerr M., A Fierce Discontent. The Rise and Fall of the Progressive Movement in America, 1870–1920, New York 2003. ; Mirel J.E., Patriotic Pluralism. Americanization Education and European Immigrants, Cambridge, MA 2010. ; Murray R.K., The Politics of Normalcy. Governmental Theory and Practice in the Harding-Coolidge Era, New York 1973. ; Norton M.B., Liberty’s Daughters. The Revolutionary Experience of American Women, 1750–1800, Ithaca, NY 1996. ; Rodgers D.T., Atlantic Crossings. Social Politics in a Progressive Age, Cambridge 1998. ; Rosentreter F.M., The Boundaries of the Campus. A History of the University of Wisconsin Extension Division, 1885–1945, Madison 1957. ; Sadowska J., Ku szkole na miarę Drugiej Rzeczypospolitej. Geneza, założenia i realizacja reformy Jędrzejewiczowskiej, Białystok 2001. ; Schoenbrenner J., Walka o demokratyczną szkołę polską w latach 1918–1922, Warszawa 1963. ; Tomes N., The Gospel of Germs. Men, Women, and the Microbe in American Life, Cambridge 1999. ; Trelstad B., Little Machines in Their Gardens. A History of School Gardens in America, 1891–1920, „Landscape Journal” 1997, vol. XVI, no. 2, s. 161–173. ; Weber M., Etyka protestancka a duch kapitalizmu, tłum. B. Baran, P. Miziński, Warszawa 2010.

Czasopismo/Seria/cykl:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku]

Tom:

49

Zeszyt:

3

Strona pocz.:

5

Strona końc.:

26

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł naukowy oryginalny

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:63868 ; p-ISSN 0419-8824 ; e-ISSN 2451-1323 (wersja pierwotna)

Źródło:

IH PAN, sygn. A.507/49/3 Podr. ; IH PAN, sygn. A.508/49/3 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY-ND 4.0 Międzynarodowe] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitalizacja:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Historii PAN

Dofinansowane ze środków:

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji