Obiekt

Tytuł: Issues of land reform and Poland’s post-war borders in the broadcasts of Tadeusz Kościuszko Radio Station

Twórca:

Karolak, Adrian

Data wydania/powstania:

2016

Typ zasobu:

Artykuł naukowy oryginalny

Inny tytuł:

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej Vol. 51 no 2 (2016), Special Issue

Współtwórca:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Wydawca:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Miejsce wydania:

Warsaw

Opis:

s. 87-116 ; Streszcz. ang., ros.

Abstrakt:

Between 1941 and 1942, one general radio station, and 16 secret foreign-language (national) stations operated from Soviet territory; among them was the Polish--language Tadeusz Kościuszko Radio Station, which began operations in August 1941, andfunctioned until 22 August 1944. According to the broadcasters, the land reform should consistin expropriating the owners of large landholdings, and distributing their possessions amongpeasants and farm labourers. As regards the Poland’s future borders, the broadcasters presentedthe position of their political superiors, according to whom the eastern voivodeships of the PolishRepublic should be transferred to the Ukrainian, Belarusian and Lithuanian Soviet Republics.

Bibliografia:

Cieślikowa A., Prasa okupowanego Lwowa, Warszawa, 1997. ; Czop E., Obwód lwowski pod okupacją ZSRR w latach 1939–1941, Rzeszów, 2004. ; Deklaracja ideowa Związku Patriotów Polskich, ed. E. Syzdek, Lublin, 1983. ; Dokumenty i materiały do historii stosunków polsko-sowieckich, vol. 8, Warszawa, 1974. ; Dokumenty programowe polskiego ruchu robotniczego 1878–1984, ed. N. Kołomejczyk, B. Syzdek, Warszawa, 1986. ; Eberhardt P., Polska granica wschodnia 1939–1945, Warszawa, 1993. ; Gogol B.B, Czerwony Sztandar. Rzecz o sowietyzacji ziem Małopolski Wschodniej, wrzesień 1939–czerwiec 1941, Gdańsk, 2000. ; Gontarczyk P., Polska Partia Robotnicza. Droga do władzy (1941–1944), Warszawa, 2006. ; Góra W., PPR w walce o podział ziemi obszarniczej 1944–1945, Warszawa, 1962. ; Historia Dyplomacji Polskiej, vol. 5, ed. W. Michowicz, Warszawa, 1999. Hryciuk G., Polacy we Lwowie 1939–1944. Życie codzienne, Warszawa, 2000. ; Hryciuk G., Przemiany narodowościowe i ludnościowe w Galicji Wschodniej i na Wołyniu w latach 1931–1948, Toruń, 2005. ; Hryciuk G., Stoćkyj J., Studia nad demografią historyczną i sytuacja religijną Ukrainy, Lublin, 2000. ; Hułas M., “Memorandum Stafforda Crippsa z 22 października 1940 r. Polskie aspekty”, Dzieje Najnowsze, 4 (1993). ; Kersten K., “Warianty polityki polskiej: rok 1944”, Polska 1944/1945–1989. Studia i materiały, 1 (1995). ; Kołomejczyk N., Paweł Finder, Warszawa, 1977. ; Korab-Żebryk R., Operacja wileńska AK, Warszawa, 1985. ; Kowalski J., “Rozgłośnia im. Tadeusza Kościuszki (fragment wspomnienia)”, Z Pola Walki, (4) 1961. ; Kształtowanie się podstaw programowych Polskiej Partii Robotniczej w latach 1942–1945. Wybór materiałów i dokumentów, Warszawa, 1958. ; Lewandowska S., Losy wilnian: zapis rzeczywistości okupacyjnej: ludzie, fakty, wydarzenia 1939–1945, Warszawa, 2004. ; Lewandowska S., Wilno 1944–1945: oczekiwania i nastroje, Warszawa, 2007. Lewandowska S., Życie codzienne Wilna w latach II wojny światowej, Warszawa, 1997. Łossowski P., Litwa a sprawy polskie 1939–1940, Warszawa, 1985. ; Madajczyk Cz., Sprawa reformy rolnej w Polsce 1939–1944. Programy i taktyka, Warszawa, 1961. ; Mały Rocznik Statystyczny, Warszawa, 1939. ; Nadolski M., Komuniści wobec chłopów w Polsce 1941–1956: mity i rzeczywistość, Warszawa, 1993. ; Nadolski M., Kwestia chłopska w polityce stronnictw robotniczych i ludowych w Polsce w latach 1941–1947, Warszawa, 1990. ; Nazarewicz R., Komintern a lewica polska. Wybrane problemy, Warszawa, 2008. ; Organizacja i działania bojowe Ludowego Wojska Polskiego w latach 1943–1945, vol. 4: Działalność aparatu polityczno-wychowawczego, ed. I. Blum, Warszawa, 1963. ; Orzechowski M., Odra – Nysa Łużycka – Bałtyk w polskiej myśli politycznej okresu drugiej wojny światowej, Wrocław–Warszawa–Kraków, 1969. ; Pobóg-Malinowski W., Najnowsza historia polityczna Polski (okres 1864–1945), vol. 3, London, 1960. ; Polska Partia Robotnicza. Dokumenty programowe 1942–1948, Warszawa, 1984. ; Programy polskich partii politycznych i ugrupowań partyjnych lat wojny i okupacji hitlerowskiej, comp. by K. Przybysz, Warszawa, 1987. ; Prus E., “Problem ziem zachodnich w działalności Związku Patriotów Polskich w ZSRR”, Zaranie Śląskie, 3 (1974), no. 3. ; Przygoński A., Z zagadnień strategii frontu narodowego PPR 1942–1945, Warszawa, 1976. ; Ruchniewicz M., “Stosunki narodowościowe w latach 1939–1948 na obszarze tzw. Zachodniej Białorusi”, in: Przemiany narodowościowe na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej 1931– 1948, ed. S. Ciesielski, Toruń, 2004. ; Słabek H., O społecznej historii Polski 1945–1989, Warszawa, 2009. ; Sobczak K., “Geneza Związku Patriotów Polskich w ZSRR i 1 Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki. Maj 1942–czerwiec 1943 r.”, Wojskowy Przegląd Historyczny, 1 (1963). ; Sobczak K., “Z genezy Armii Polskiej w ZSRR”, Wojskowy Przegląd Historyczny, 3 (1973). ; Sobór-Świderska A., Jakub Berman. Biografia komunisty, Warszawa, 2009. ; Sprawa polska w czasie drugiej wojny światowej na arenie międzynarodowej. Zbiór dokumentów, Warszawa, 1965. ; Srebrakowski A., “Zmiany składu narodowościowego w części Wileńszczyzny wcielonej do Litwy w okresie II wojny światowej”, Przemiany narodowościowe na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej 1931–1948, ed. S. Ciesielski, Toruń, 2004. ; Syzdek E., Działalność Wandy Wasilewskiej w latach drugiej wojny światowej, Warszawa, 1981. ; Szumiło M., “I sekretarze Komitetów Wojewódzkich PPR (1944–1948) – portret zbiorowy”, Dzieje Najnowsze, 4 (2013). ; Szumiło M., “Kadra kierownicza centralnego aparatu PPR w latach 1944–1948”, Res Historica, 34 (2012). ; Szumiło M., “Kierownictwo Polskiej Partii Robotniczej (1944–1948) – portret historyczno-socjologiczny”, in: Kwartalnik Historyczny, 2 (2014). ; Szumiło M., Roman Zambrowski 1909–1977. Studium z dziejów elity komunistycznej w Polsce, Warszawa, 2014. ; Tebinka J., Polityka brytyjska wobec problemu granicy polsko-radzieckiej 1939–1945, Warszawa, 1998. ; Zbiniewicz F., Armia Polska w ZSRR. Studia nad problematyką pracy politycznej, Warszawa, 1963. ; Zbiniewicz F., “Polska lewica demokratyczna w Związku Radzieckim i jej rola w organizacji ludowych regularnych sił zbrojnych w ZSRR”, in: 20 lat ludowego Wojska Polskiego, Warszawa, 1967. ; Адибэков Г., Шахназарова Э., Ширина К.К., Организационная структура Коминтерна 1919–1943, Moscow, 1997. ; Лебедева Н.С., “Коминтерн и вторая мировая война (после 22 июня 1941 года)”, in: История коммунистичэского Интернационала 1919–1943. Документальные очэрки, ed. А.О. Чубарьян, Мoscow, 2002.

Czasopismo/Seria/cykl:

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej

Tom:

51

Zeszyt:

2, Special Issue

Strona pocz.:

87

Strona końc.:

116

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:63976 ; e-ISSN 2353-6403

Źródło:

kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

eng

Język streszczenia:

eng ; rus

Prawa:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY-ND 4.0 Międzynarodowe] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitalizacja:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Historii PAN

Dofinansowane ze środków:

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ; Działalność upowszechniająca naukę (DUN)

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji