Projekty RCIN i OZwRCIN

Obiekt

Tytuł: Sources for the Textual Commentary of the 1593 Jakub Wujek’s New Testament Translation : Study of Acts 2:14-36

Twórca:

Nicko-Stępień, Paulina

Data wydania/powstania:

2017

Typ zasobu:

Tekst

Inny tytuł:

Odrodzenie i Reformacja w Polsce T. 61 (2017) Special Issue

Współtwórca:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk ; Pospiszil, Agnieszka : Tł.

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

s. 167-189

Typ obiektu:

Czasopismo/Artykuł

Abstrakt:

The purpose of the article is to indicate sources for the textual commentary of the 1593 Jakub Wujek’s New Testament translation. This issue will be shown by the example of Acts 2:14–36. In his translation work, the Jesuit used the 1582 Rheims New Testament in English and a Latin commentary by Robert Bellarmine entitled Disputationes Christianae Fidei. The problem of sources for the Wujek’s New Testament translation was until now almost completely unresearched or researched erroneously. However, the collation of Wujek’s commentary with the commentaries from Bellamine’s work and the Rheims New Testament led to surprising results: Jakub Wujek, one of the most distinguished sixteenth-century biblical translators, most probably knew English and his textual commentary on the 1593 New Testament is a compilation of texts of the two above-mentioned works. This means that as a commentator Wujek was largely reproductive and dependent on sources and he did not use the works of the Church Fathers directly, but quoted passages from the already existing compendia.

Bibliografia:

Bieńkowska D., “Jak Jakub Wujek Pismo święte na język polski przekładał (O warsztacie tłumacza i technice przez niego stosowanej),” Bobolanum 9 (1998)
Frick D., “Anglo-Polonica: The Rheims New Testament of 1582 and the Making of the Polish Catholic Bible,” The Polish Review 36 (1991)
Frick D., Polish Sacred Philology in the Reformation and the Counter¬Reformation (Chapters in the History of the Controversies 1551–1632) (Berkeley, Los Angeles, and London, 1989)
Gołąb J., O tłumaczeniu Nowego Testamentu przez Jakóba Wujka (Warszawa, 1906)
Kuźmina D., Pod sztandarem słowa (Warszawa, 2004)
Nicko-Stępień P., “Wulgata Lowańska a Nowy Testament w przekładzie ks. Jakuba Wujka z roku 1593. Studium Mt 16, 13–20,” Odrodzenie i Reformacja w Polsce 59 (2015)
Nowy Testament w przekładzie ks. dr Jakuba Wuika T.J. z roku 1593, ed. W. Smereka (Kraków, 1966)
Piechnik L., Początki Akademii Wileńskiej(1570–1599) (Rzym, 1984)
Piechnik L., Początki Akademii Wileńskiej (1570–1599) (Rzym, 1984)
Pietkiewicz R., Pismo Święte w języku polskim w latach 1518–1638. Sytuacja wyznaniowa w Polsce a rozwój edytorstwa biblijnego (PhD diss., Wrocław, 2002)
Sygański J., “Korespondencja ks. Jakóba Wujka z Wągrówca z lat 1569– 1596,” Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego 44 (1918); 45 (1918); 46 (1920)

Czasopismo/Seria/cykl:

Odrodzenie i Reformacja w Polsce

Tom:

61 SI

Strona pocz.:

167

Strona końc.:

189

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł naukowy oryginalny

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:65075 ; 0029-8514 ; 2450-8349 ; 10.12775/OiRwP.2017.SI.08

Źródło:

kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

eng

Prawa:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY-ND 4.0 Międzynarodowe] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitalizacja:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Historii PAN

Dofinansowane ze środków:

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ; Działalność upowszechniająca naukę (DUN)

Dostęp:

Otwarty

Obiekty Podobne

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji