Projekty RCIN i OZwRCIN

Obiekt

Tytuł: Z pamiętników muzykalnego humanisty : Schreibkalender Eliasa Maiora (1588-1669) jako źródło do historii kultury muzycznej Wrocławia

Twórca:

Jeż, Tomasz (1973– )

Data wydania/powstania:

2017

Typ zasobu:

Tekst

Inny tytuł:

Odrodzenie i Reformacja w Polsce T. 61 (2017)

Współtwórca:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Wydawca:

Polska Akademia Nauk. Instytut Historii

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

s. 165-193 : il. ; 24 cm ; Streszczenie w jęz. angielskim. Abstrakt w jęz. angielskim i polskim

Typ obiektu:

Czasopismo/Artykuł

Abstrakt:

Przedmiotem artykułu są zapiski Eliasa Maiora – rektora Gimnazjum św. Elżbiety we Wrocławiu, zamieszczane w kolejnych Schreibkalender w latach 1640–1669. Stanowią one bogate źródło dokumentujące życie codzienne wrocławskich elit humanistycznych. Wśród zanotowanych przez wrocławskiego rektora relacji zwracają uwagę liczne wzmianki na temat muzyki, uprawianej zarówno w dziedzinie publicznej, jak i prywatnej.

Bibliografia:

Ch. Absmeier, Szkoły a region: szkolnictwo śląskie wieku reformacji, tł. M. Kulisz, „Śląska Republika Uczonych”, 3, 2008, s. 121–132
R. J. Alexander, Zum Jesuitentheater in Schlesien. Eine Übersicht, w: Funde und Befunde zur schlesischen Theatergeschichte, I., Dortmund 1983
J. C. Arletius, Historischer Entwurf von den Verdiensten der Evangelischen Gymnasiorum in Breslau um die deutsche Schaubühne, Breslau 1762
G. Bauch, Beiträge zur Literaturgeschichte des schlesischen Humanismus, „Zeitschrift des Vereins für Geschichte und Altherthum Schlesiens”, 30, 1896, s. 127–164
G. Bauch, Geschichte des Breslauer Schulwesens in der Zeit der Reformation, Breslau 1911 (Codex Diplomaticus Silesiae, t. 26)
G. Bauch, Laurentius Corvinus, der Breslauer Stadtschreiber und Humanist, „Zeitschrift des Vereins für Geschichte und Althertum Schlesiens”, 17, 1883, s. 230–302
Das Breslauer Schultheater im 17. und 18. Jahrhundert. Einladungsschriften zu den Schulactus und Szenare zu den Aufführungen förmlicher Comödien an den protestantischen Gymnasien, hrsg. von K. Gajek, Tübingen 1994
J. Budzyński, Dramat i teatr szkolny na Śląsku (XVI–XVIII wiek), Katowice 1996
J. Budzyński, Paideia humanistyczna czyli wychowanie do kultury. Studium z dziejów klasycznej edukacji w gimnazjach XVI–XVIII wieku (na przykładzie Śląska), Częstochowa 2003
M. Burbianka, Andrzej Winkler – drukarz wrocławski XVI wieku, „Roczniki Biblioteczne”, 4, 1960, s. 329–445, 636–638
J. H. Cunradus, Silesia Togata, ed. by C. T. Schindlerus, Lignicii 1706
M. P. Fleischer, Die Konkordienformel in Schlesien, „Jahrbuch für schlesische Kirchengeschichte”, 58, 1979, s. 50–83
J. L. Flood, Poets Laureate in the Holy Roman Empire. A Bio-bibliographical Handbook, vol. 1–4, Berlin 2006
K. Garber, Das Alte Breslau. Kulturgeschichte einer geistigen Metropole, Köln–Weimar–Wien 2014
M. Hancke, Vratislaviensis Eruditiones Propagatores: Id est, Vratislaviensium Scholarum Presides, Inspectores, Rectores, Professores, Praeceptores Tabulis Chronologicis comprehensi, Leipzig 1701
J. Harasimowicz, Śląski luteranizm wieku Reformacji – próba charakterystyki, „Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka”, 39, 1984, nr 4, s. 493–516
M. Hippe, Aus dem Tagebuche eines Breslauer Schulmannes im siebzehhnten Jahrhundert, w: Breslauer Studien. Festschrift des Vereins fur Geschichte und Althertum Schlesiens zum fünfundzwanzigjährigen Amtsjubiläum seines Vizepräses Hermann Markgraf, Breslau 1901, s. 159–192
T. Jeż, The Italian Music Collection of Daniel Sartorius from Breslau, w: Music Migration in the Early Modern Age. Centres and Peripheries – People, Works, Styles, Paths of Dissemination and Influence, eds. by J. Guzy-Pasiak, A. Markuszewska, Warszawa 2016, s. 171–182
T. Jeż, Kultura muzyczna jezuitów na Śląsku i ziemi kłodzkiej (1581–1776), Warszawa 2013
T. Jeż, Stypendia wrocławskiej Rady Miejskiej jako instytucja kształcenia kadr muzycznych w latach 1550–1650, „Śląska Republika Uczonych”, 3, 2008, s. 155–181
T. Jeż, Z przeszłości muzycznej wrocławskiego kościoła św. Elżbiety w czasach baroku, „Muzyka. Kwartalnik Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk”, 52, 2007, nr 4, s. 83–111
P. Konrad, Die Einführung der Reformation in Breslau, Breslau 1917
G. McDonald, Laurentius Corvinus a renesansowe miasto Wrocław, w: Wrocław literacki, red. M. Kopij, W. Kunicki, T. Schulz, Wrocław 2007, s. 47–62
L. Noack, Christian Hoffmann von Hoffmannswaldau (1616–1679). Leben und Werk, Tübingen 1999
Philippi Melanchthonis opera quae supersunt omnia, hrsg. von C. G. Bretschneider, Halle 1834 (Corpus Reformatorum, t. 1)
A. Rombowski, Wydawcy Wielkiego Kancjonału Wrocławskiego z roku 1673, „Pamiętnik Literacki”, 45, 1954, nr 3, s. 212–234
H.-A. Sander, Beiträge zur Geschichte des Lutherischen Gottesdienstes und der Kirchenmusik in Breslau. Die lateinische Hauptund Nebengottesdienste im 16. und 17. Jahrhundert, Breslau 1937
J. Sass, Die kirchenmusikalischen Ämter und Einrichtungen an den drei evangelischen Hauptund Pfarrkirchen der Stadt Breslau, Breslau 1922
J. Soffner, Geschichte der Reformation in Schlesien, Breslau 1886
R. Starke, Ambrosius Profe, „Monatshefte für Musikgeschichte”, 34, 1902, nr 11, s. 189–196; nr 12, s. 199–215
R. Starke, Kantoren und Organisten der St. Elisabethkirche zu Breslau, „Monatshefte für Musikgeschichte”, 35, 1903, nr 3, s. 41–48

Czasopismo/Seria/cykl:

Odrodzenie i Reformacja w Polsce

Tom:

61

Strona pocz.:

165

Strona końc.:

193

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł naukowy oryginalny

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:64852 ; 0029-8514 ; 10.12775/OiRwP.2017.06

Źródło:

IH PAN, sygn. A.512/61 Podr. ; IH PAN, sygn. A.513/61 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY-ND 4.0 Międzynarodowe] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitalizacja:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Historii PAN

Dofinansowane ze środków:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Dostęp:

Otwarty

Obiekty Podobne

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji