Object

Title: „Zapomniałem zapytać, czy bawią cię języki”. Kilka uwag o języku, rozmowie i wspólnocie w poezji Piotra Sommera

Creator:

Nolbert, Kamil

Date issued/created:

2018

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 1 (2018)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

References:

1. S. Barańczak, Nowa dykcja. W: Przed i po. Szkice o poezji krajowej przełomu lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych. Londyn 1988. ; 2. J. Borowczyk, „Nie ma nic, co się nie łączy”. Wiersze o połączeniach. W zb.: Wyrazy życia. Szkice o twórczości Piotra Sommera. Red. P. Śliwiński. Poznań 2010. ; 3. T. Cieślak-Sokołowski, Poeta spójnik. Notatnik o kilku niepewnych wierszach. W zb.: Wyrazy życia. Szkice o twórczości Piotra Sommera. Red. P. Śliwiński. Poznań 2010. ; 4. Dictionary of Greek and Roman Geography. Ed. W. Smith. T. 1. Boston, Mass., 1854. ; 5. P. Dybel, Bez wielkich słów. „Nowe Książki” 1983, nr 10. ; 6. P. Dybel, Granice rozumienia i interpretacji. O hermeneutyce Hansa-Georga Gadamera. Kraków 2004. ; 7. P. Dybel, Oblicza hermeneutyki. Kraków 2012. ; 8. H.-G. Gadamer, Kim jest Ja i kim jesteś Ty? W: Czy poeci umilkną? Wybór, oprac. J. Margański. Przeł. M. Łukasiewicz. Przekł. przejrzał, wstęp K. Bartoszyński. Bydgoszcz 1998. ; 9. H.-G. Gadamer, O możliwościach etyki filozoficznej. W: Teoria, etyka, edukacja. Eseje wybrane. Wybór R. Godoń. Wstęp, red. nauk. P. Dybel. Warszawa 2008. ; 10. H.-G. Gadamer, Prawda i metoda. Zarys hermeneutyki filozoficznej. Przekł., wstęp B. Baran. Warszawa 2004. ; 11. J. Gutorow, Maski Sommera. W: Niepodległość głosu. Szkice o poezji polskiej po 1968 roku. Kraków 2003. ; 12. M. Heidegger, Bycie i czas. Przekł., przedm., przypisy B. Baran. Wyd. 2, dodruk 3. Warszawa 2008. ; 13. K. Hoffmann, Nie ma nas tam, gdzie jesteśmy. O jednym wierszu poety składniowego. W zb.: Wyrazy życia. Szkice o twórczości Piotra Sommera. Red. P. Śliwiński. Poznań 2010. ; 14. S. Jurkowski, Temat nie jest istotny. „Tygodnik Kulturalny” 1983, nr 40. ; 15. T. Komendant, Jak podanie ręki. "Twórczość" 1981, nr 11. ; 16. T. Komendant, Mimo-śród. „Obecność” 1987, nr 17. ; 17. M. Larek, Opóźniając początek. O debiutanckiej książce Piotra Sommera pt. „W krześle”. W zb.: Wyrazy życia. Szkice o twórczości Piotra Sommera. Red. P. Śliwiński. Poznań 2010. ; 18. E. Lévinas, Całość i nieskończoność. Esej o zewnętrzności. Przeł. M. Kowalska. Wstęp B. Skarga. Przekł. przejrzał J. Migasiński. Wyd. 2, dodruk. Warszawa 2012. ; 19. A. Lipszyc, Z przyświstem. Pozycja głosu, uniwersum przedmiotów i ten, za przeproszeniem, język w poezji Piotra Sommera. W zb.: Wyrazy życia. Szkice o twórczości Piotra Sommera. Red. P. Śliwiński. Poznań 2010. ; 20. R. Molzer, Własnymi słowami. „Literatura” 1981, nr 22. ; 21. J. Orska, Liryczne narracje. Nowe tendencje w poezji polskiej 1989–2006. Kraków 2006. ; 22. J. Orska, Wspólnota niebywała. W: Republika poetów. Kraków 2013. ; 23. K. Pietrych, Elegie Piotra Sommera. W zb.: Wyrazy życia. Szkice o twórczości Piotra Sommera. Red. P. Śliwiński. Poznań 2010. ; 24. P. Ricoeur, O sobie samym jako innym. Przeł. B. Chełstowski. Oprac., wstęp M. Kowalska. Wyd. 1, dodruk 1. Warszawa 2005. ; 25. I. Smolka, Potwierdzając gotowość rozmowy. „Twórczość” 1978, nr 5. ; 26. P. Sommer, Kolejny świat. Warszawa 1983. ; 27. P. Sommer, Pamiątki po nas (1973–1979). Kraków 1980. ; 28. P. Sommer, Po ciemku też. (Wiersze z książek). Poznań 2013. ; 29. L. Szaruga, Co się żyje? „Opcje” 1997, nr 3. ; 30. A. Szymańska, W skali ludzkiej. „Nowe Książki” 1981, nr 21. ; 31. P. Śliwiński, Sommerland. W: P. Czapliński, P. Śliwiński, Literatura polska 1976–1998. Przewodnik po prozie i poezji, Kraków 2000. ; 32. M. Telicki, Modalność aporetyczna. Wokół jednego wiersza Piotra Sommera. „Przestrzenie Teorii” 2013, nr 19. ; 33. J. Tischner, Emmanuel Lévinas. W: O człowieku. Wybór pism filozoficznych. Wstęp A. Bobko. Wybór, oprac. A. Bobko, M. Kozak. Wyd. 2, przejrz. i uzup. BN I 306. Wrocław 2013. ; 34. A. Wiedemann, Now(a) książka Sommera. „Gazeta Wyborcza” 1999, nr 257, s. 17. ; 35. M. Zaleski, Kolejny świat. „Twórczość” 1983, nr 6. ; 36. M. Zaleski, W komitywie. „Tygodnik Powszechny” 1997, nr 24.

Issue:

1

Start page:

167

End page:

184

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:66459 ; oai:rcin.org.pl:66459 ; 0031-0514 ; 10.18318/pl.2018.1.9

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Restricted Access

Terms of use:

Copyright-protected material. Access only on terminals at the Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences, may be used within the limits of statutory user freedoms.

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Object collections:

Last modified:

Jan 30, 2019

In our library since:

Oct 12, 2018

Number of object content hits:

115

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/84434

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information