Object

Title: Wojciech Gutowski, Wprowadzenie do Xięgi Tajemnej. Studia o twórczości Tadeusza Micińskiego. Bydgoszcz 2002

Creator:

Pliszka, Marcin

Date issued/created:

2007

Resource Type:

Review

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 1 (2007)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

References:

1. E. Balcerzan, Przestrzenie Tadeusza Micińskiego. W: Oprócz głosu. Warszawa 1971.
2. М. Вaranowska, Miciński: między poezją a snem. „Teksty” 1973, nr 2, s. 94-103.
3. M. Blanchot, Sen, noc. Przeł. T. Komendant. „Literatura na Świecie” 1996, nr 10, s. 47.
4. W. Bolecki, Poetycki model prozy w dwudziestoleciu międzywojennym. Wrocław 1982.
5. E. Boniecki, „Duch się we mnie iskrzy". Tadeusz Miciński wobec zagadki człowieka. Warszawa 2000.
6. A. Czyż, Barokowy rodowód poezji Micińskiego. W: Władza marzeń. Studia o wyobraźni i tekstach. Bydgoszcz 1997.
7. H. Floryńska, Spadkobiercy Króla Ducha. O recepcji filozofii Słowackiego w światopoglądzie polskiego modernizum. Wrocław 1976.
8. M. Głowiński, Leśmian - sen. „Teksty” 1973, nr 3, s. 80-93.
9. W. Gutowsкi, Mit - Eros - Sacrum. Sytuacje młodopolskie. Bydgoszcz 1999.
10. W. Gutowski, Nagie dusze i maski. O młodopolskich mitach miłości. Kraków 1992.
11. W. Gutowski, Wposzukiwaniu życia nowego. Mit a światopogląd w twórczości Tadeusza Micińskiego. Warszawa-Poznań 1980.
12. W. Gutowski, Wśród szyfrów transcendencji. Szkice o sacrum chrześcijańskim w literaturze polskiej XX wieku. Toruń 1994.
13. W. Gutowski,Z próżni nieba ku religii życia. Motywy chrześcijańskie w literaturze Młodej Polski. Kraków 2001.
14. A. Hutnikiewiсz, Młoda Polska. Wyd. 3. Warszawa 1994.
15. J. Illg, Konstrukcja postaci w powieściach inicjacyjnych Tadeusza Micińskiego. „Pamiętnik Literacki” 1983, z. 3, s. 101-117.
16. M. Janion, Życie pośmiertne Konrada Wallenroda. Warszawa 1991.
17. J. Krzyżanowski, Neoromantyzm polski. 1890-1918. Wrocław 1963.
18. B. Leśmian, W mrokach złotego pałacu. W: Szkice literackie. Oprac. J. Trznadel. Warszawa 1959.
19. T. Linkner, Zanim skończyło się maskaradą. Ze studiów nad twórczością Tadeusza Micińskiego. Gdańsk 2003.
20. T. Linkner, Z mare tenebrarum na słoneczny Hel. W kręgu myśli bałtycko-pomorskiej Tadeusza Micińskiego. Gdańsk 1987.
21. J. Ławski, Wyobraźnia lucyfery czna. Szkice o poemacie Tadeusza Micińskiego „Niedokoпапу. Kuszenie Chrystusa Pana na pustyni". Białystok 1995.
22. T. Miciński, Nietota. Księga tajemna Tatr. Warszawa 2004.
23. T. Miсiński, Poezje. Oprac. J. Prokop. Kraków 1980.
24. T. Miciński, Utwory dramatyczne. Wstęp, oprac. T. Wróblewska. Kraków-Warszawa 1979-1996.
25. T. Miciński, W mroku gwiazd. Oprać. J. J. Lipski. Warszawa 1957.
26. T. Miciński, Wybór poezji. Oprac. W. Gutowski. Kraków 1999.
27. M. Podraza-Kwiatkowska, Symbolizm i symbolika w poezji Młodej Polski. Kraków 1975.
28. M. Popiel Wzniosła groteska. „Nietota" Tadeusza Micińskiego w książce Oblicza wzniosłości. Estetyka powieści młodopolskiej. Kraków 1999; wyd. nast.: 2003.
29. J. Prokop, Żywioł wyzwolony. Studium o poezji Tadeusza Micińskiego. Kraków 1978.
30. E. Rzewuska, O dramaturgii Tadeusza Micińskiego. Wrocław 1976.
31. S. Skwarczyńska, "Treny" Jana Kochanowskiego a cykl funeralny Ronsarda "Sur la mort de Marie". W: Wokół teatru i literatury. Warszawa 1970.
32. J. Sosnowski, Monte Carlo nad Dnieprem. W: Śmierć czarownicy! Warszawa 1992.
33. Studia o Tadeuszu Micińskim. Red. M. Podraza-Kwiatkowska. Kraków 1979.
34. J. Tomkowski, Świat gnozy Tadeusza Micińskiego. W zb.: Młoda Polska. Legendy i światopoglądy. Red. T. Bujnicki, J. Illg. Katowice 1983.
35. J. Tynecki, Inicjacje mistyka. Rzecz o Tadeuszu Micińskim. Łódź 1976.
36. A. Waliсki, W kręgu konserwatywnej utopii. Struktura i przemiany rosyjskiego słowianofilstwa. Warszawa 1964.
37. S. I. Witkiewicz, Formalne wartości dzieł Micińskiego. W: Bez kompromisu. Pisma krytyczne i publicystyczne. Oprac. J. Degler. Warszawa 1976.
38. S. I. Witkiewicz, Pisma filozoficzne i estetyczne. T. 3: „O znaczeniu filozofii dla krytyki". I inne artykuły polemiczne. Oprac. J. Leszczyński. Posłowie: B. Dziemidok . Warszawa 1976.
39. J. Wróbel, Misteria czasu. Problematyka temporalna Tadeusza Micińskiego. Kraków 1999.
40. Z problemów prozy. Powieść inicjacyjna. Red. W. Gutowski, E. Owczarz. Toruń 2003.

Issue:

1

Start page:

183

End page:

193

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:112935 ; 0031-0514

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Object collections:

Last modified:

Feb 11, 2020

In our library since:

Feb 11, 2020

Number of object content hits:

22

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/84733

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

This page uses 'cookies'. More information