Object

Title: Antyk w poezji Rilkego i Iwaszkiewicza – próba porównania

Creator:

Majewski, Paweł

Date issued/created:

2007

Resource type:

Tekst

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 2 (2007)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

References:

1. Alkajos i Safona, Pieśni. Wstęp, przypisy J. Danielewicz. Warszawa 1989.
2. J. F. Angelloz, Rilke et le monde antique. Contribution à une Légende des Siècles. „Études Germaniques” t. 30 (1975), nr 4, s. 385.
3. Antologia liryki aleksandryjskiej. Przeł., wstęp, objaśnienia W. Steffen. Wrocław 1951. BN II 64.
4. B. L. Bradley, Rainer Maria Rilkes „Der Neuen Gedichte anderer Teil”. Entwicklungsstufen seiner Pariser Lyrik. Bern-München 1976.
5. P. Demetz, Rene Rilkes Prager Jahre. Düsseldorf 1953.
6. Deutsches Literatur-Lexikon. Biographisches und bibliographisches Handbuch. Begründet von W. Kosch. Dritte, völlig neu bearbeitete Auflage. T. 12. Bern und Stuttgart 1990, s. v. Rilke.
7. Do Polski przyjadę... Rainer Maria Rilke w oczach krytyki polskiej. Wybór, oprac. M. Zybura. Wrocław 1995.
8. W. L. Graff, Rainer Maria Rilke. Creative Angiush of a Modern Poet. Princeton, New Jersey, 1956.
10. Z. Herbert, H, E, O. „Zeszyty Literackie” 33 (1990), s. 9-10.
11. A. Herrmann, Rilkes Ägyptische Gesichte. Ein Versuch wechselseitiger Erhellung von Dichtung und Altkultur. „Symposion” IV (1955). Wyd. osobne: Darmstadt 1966.
12. G. Highet, The Classical Tradition. Greek and Roman Influences on Western Literature. Oxford 1949.
13. J. Iwaszkiewicz, Książka o Sycylii. W: Podróże. T. 1. Warszawa 1981.
14. J. Iwaszkiewicz, Sonety sycylijskie. W: Wiersze. T. 1. Warszawa 1977.
15. M. Jastrun, Stara grecka płaskorzeźba. W: Rok urodzaju. Warszawa 1950.
16. J. Kott, Welon Alcesty. W: Zjadanie bogów. Szkice o tragedii greckiej. Kraków 1986.
17. A. Krokiewicz, Studia orfickie. Warszawa 1947, s. 3-4. Przedruk w: Dzieła. T. 2. Warszawa 2000.
18. K. Kuczyńska, Gesty miłości, gesty śmierci: reinterpretacje mitu o Orfeuszu, Eurydyce, Hermesie. „Polonistyka” 1997, nr 2, s. 94-101.
19. E. Leisi, Rilkes „Sonette an Orpheus”. Interpretation, Kommentar, Glossar. Tübingen 1987.
20. M. Merleau-Ponty, Wątpienie Cézanne’a. Przeł. M. Ochab. „Twórczość” 1974, nr 89-101.
21. A. Mesztan, Prażanin Rainer Maria Rilke. „Twórczość” 1961, nr 11, s. 144-147.
22. H. Mielert, Rilke und die Antike. „Die Antike. Zeitschrift für Kunst und Kultur des klassischen Altertums” t. 16 (1940).
23. M. Nowicka, Z dziejów malarstwa greckiego i rzymskiego. Warszawa 1988.
24. B. Pasternak, List żelazny. (Fragmenty). Przeł. S. Pollak. „Twórczość” 1972, nr 7, s. 35-56.
25. H. Politzer, Milczenie syren. Studia z literatury niemieckiej i austriackiej. (Wybór). Przeł. J. Hummel. Warszawa 1973.
26. D. Prater, Dźwięczące szkło. Rainer Maria Rilke. Biografia. Przeł. D. Guzik. Warszawa 2004.
27. R. M. Rilke, Auguste Rodin. Przeł. W. Wirpsza. Kraków 1963.
28. R. M. Rilke, Briefe. T. 3. Leipzig 1935.
29. R. M. Rilke, Malte. Przeł. W. Hulewicz. Warszawa 1993.
30. R. M. Rilke, Poezje. Przeł. M. Jastrun. Kraków 1987.
31. R. M. Rilke, Sonety do Orfeusza i inne wiersze. Przeł. A. Pomorski. Kraków 1994.
32. R. M. Rilke, Sämtliche Werke in sechs Bänden. Hrsg. R. R. Sieber-Rilke. Besorgt durch E. Zinn. Frankfurt am Main 1955-1966.
33. R. M. Rilke, Testament. Przeł. B. Antochewicz. Wrocław 1994.
34. R. M. Rilke, L. Andreas-Salomé, Listy. Przekład, wstęp W. Markowska. Wybór, słowo wiążące, przypisy A. Milska. Warszawa 1980 (wyd. nast.: 1986).
35. H. Sichtermann, „Denn noch kein Schatten ist in seinem Schauen”. Zu einer Zeile in Rilkes Gedicht „Früher Apollo”. W zb.: Praestant interna. Festschrift fü r Ulrich Hausmann zum 65. Geburtstag. Tübingen 1982, s. 20-26.
36. H. Sichtermann, Rilkes Gedicht „Endymion”. „Gymnasium” 82 (1975), s. 513-514.
37. T. Sinko, Literatura grecka. T. 1, cz. 2. Kraków 1932.
38. W. Small, Rilke. Kommentar zu den „Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge ”. „University of North Carolina studies in the Germanic languages and literature” nr 101 (1983), s. 118-119.
39. A. Stahl,Rilke - Kommentar zum lyrischen Werk. München 1978.
40. B. L. Surowska, Młody Rilke. Gdańsk 1994.
41. A. Szastyńska-Siemion, Muza z Mityleny. Safona. Wrocław 1993.
42. W. Szewczyk, Marnotrawstwo serca, czyli Lou Andreas-Salomé. Katowice 1980.
43. E. Zinn, Ovids Arion. Eine Übertragung des jungen Rilke. W zb.: Praestant interna. Festschrift für Ulrich Hausmann zum 65. Geburtstag. Tübingen 1982, s. 9-19.
44. E. Zinn, Rainer Maria Rilke und die Antike. „Antike und Abendland” 3 (1948).

Issue:

2

Start page:

43

End page:

92

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:113026 ; 0031-0514

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Oct 2, 2020

In our library since:

Feb 11, 2020

Number of object content hits:

24

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/84785

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information