Obiekt

Tytuł: Niespodzianki dwujęzyczności szlacheckiej: Pasek jako orator

Twórca:

Axerowa, Anna

Data wydania/powstania:

2007

Typ zasobu:

Czasopismo

Inny tytuł:

Pamiętnik Literacki Z. 2 (2007)

Wydawca:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

Streszcz. ang. ; Zadanie finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Działalność upowszechniająca naukę 2018-2019: "Pamiętnik Literacki" – zwiększenie potencjału naukowego, poziomu umiędzynarodowienia i stopnia oddziaływania pisma przez efektywne upowszechnianie w Internecie

Bibliografia:

1. D. Althoen, The Noble Quest. From True Nobility to Enlightened Society in the Polish-Lithuanian Commonwealth 1550-1830. University of Michigan 2001.
2. K. Bartoszyński, O amorfizmie gawędy. Uwagi na marginesie „Pamiątek Soplicy”. W zb.: Prace o literaturze i teatrze ofiarowane Zygmuntowi Szweykowskiemu. Wrocław 1966.
3. G. Brogi Bercoff, Miraż Europy. Jan Chryzostom Pasek między polską rzeczywistością a pokusą europejskości. W zb.: Od „Lamentu świętokrzyskiego” do „Adona”. Włoskie studia o literaturze staropolskiej. Red. G. Brogi Bercoff, T. Michałowska. Warszawa 1995, s. 215-244.
4. A. Brückner, Dzieje literatury polskiej wzarysie. Wyd. 3. T. 1. Warszawa 1924.
5. W. Czapliński, wstęp w: J. Pasek, Pamiętniki. Wstępem i objaśnieniami opatrzył ... Wyd. 5, zmien. i uzup. Wrocław 1979, s. III-LXVI. BN I 62.
6. K. Kardyni-Pelikanova, Wyznaczniki gatunkowe gawędy w „Pamiętnikach” Jana Chryzostoma Paska. „Studia Minora Facultatis Philosophicae Universitatis Brunensis” D 32 (1985).
7. Z. Klemensiewicz, Historia języka polskiego. Warszawa 1974.
8. W. Kuraszkiewicz, Makaronizmy w „Pamiętnikach” Jana Chryzostoma Paska. W zb.: Barok w polskiej kulturze, literaturze i języku. Red. M. Stępień, S. Urbańczyk. Warszawa Kraków 1992.
9. T. Lewaszkiewicz, W. R. Rzepka, Uwagi o leksyce makaronicznej w tekstach polskich z XVII wieku. W zb.: Z polskich studiów slawistycznych. Seria 5, Językoznawstwo. Warszawa 1978, s. 271-277.
10. Łacina jako język elit. Red. J. Axer. Warszawa 2004.
11. J. Okoń, Na scenach jezuickich w dawnej Polsce. (Rodzimość i europejskość). Warszawa 2006.
12. M. Maciejewski, Poetyka - gatunek - obraz. W kręgu poezji romantycznej. Wrocław 1977.
13. J. Rytel, „Pamiętniki” Paska na tle pamiętnikarstwa staropolskiego. Wrocław 1962.
14. Słownik języka Jana Chryzostoma Paska. Oprac. Zespół pod red. H. Konecznej i W. Doroszewskiego. T. 1-2. Wrocław 1965-1973.
15. K. Wyka, Czas powieściowy. W: Opotrzebie historii literatury. Warszawa 1969.

Zeszyt:

2

Strona pocz.:

207

Strona końc.:

218

Format:

application/octet-stream

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:113032 ; 0031-0514

Źródło:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol ; eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Dofinansowane ze środków:

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ; Działalność upowszechniająca naukę (DUN)

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

2020-02-11

Data dodania obiektu:

2020-02-11

Liczba wyświetleń treści obiektu:

2

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://rcin.org.pl/publication/84791

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

Obiekty

Podobne

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji