Object

Title: Niebezpieczne związki, czyli romans Tadeusza Konwickiego z Witoldem Gombrowiczem

Creator:

Bielecki, Marian

Date issued/created:

2007

Resource type:

Tekst

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 3 (2007)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

References:

1. J. Arlt, Kobiety w twórczości Tadeusza Konwickiego. W zb.: Kobiety w literaturze. Materiały z II Międzyuczelnianej Sesji Studentów i Naukowców z cyklu „Świat jeden, ale nie jednolity”. Bydgoszcz, 3-5 X I 1998 roku. Red., wstęp L. Wiśniewska. Bydgoszcz 1999, s. 163-174.
2. J. Arlt, Mój Konwicki. Wstęp W. Tomasik. Kraków 2002.
3. R. Barthes, Fragmenty dyskursu miłosnego. Przeł., posłowie M. Bieńczyk. Wstęp M. P. Markowski. Warszawa 1999.
4. R. Barthes, S/Z. Przeł. M. P. Markowski, M. Gołębiewska. Wstęp M. P. Markowski. Warszawa 1999.
5. Z. Bauman, Wieloznaczność nowoczesna - nowoczesność wieloznaczna. Przeł. J. Bauman. Przekład przejrzał Z. Bauman. Warszawa 1995.
6. M. Bielecki, Interpretacja i płeć. Szkice o twórczości Witolda Gombrowicza. Wałbrzych 2005.
7. H. Bloom, Lęk przed wpływem. Teoria poezji. Przeł. A. Bielik-Robson, M. Szuster. Kraków 2002.
8. A. Bukowska, Tadeusza Konwickiego obrachunki z epoką i samym sobą. „Miesięcznik Literacki” 1988, nr 6, s. 52-61.
9. J. Cieplińska, Montaż i rytuał, czyli o autokreacjachpisarskich. Kraków 2003.
10. P. Czapliński, Tadeusz Konwicki. Poznań 1994.
11. M. Czermińska, Autobiograficzny trójkąt. Świadectwo, wyznanie i wyzwanie. Kraków 2000.
12. D. Dąbrowska, „Spektakl autobiograficzny”. W zb.: Autor i jego wcielenia. Szkice o roli autora w literaturze. Red. E. Kuźma, M. Lalak. Szczecin 1991, s. 229-244.
13. G. Deleuze, Nietzsche i filozofia. Przeł., posłowie B. Banasiak. Warszawa 1993.
14. T. Drewnowski, Próba scalenia. Obiegi - wzorce - style. Warszawa 1997.
15. A. Fabianowski, Konwicki, Odojewski i romantycy. Projekt interpretacji intertekstualnych. Kraków 1999.
16. E. Feliksiak, Budowanie w przestrzeni sporu. Ethos literatury w sytuacji kryzysu europejskiego pluralizmu. (Tomasz Mann - Tadeusz Konwicki - Erica Pedretti). Warszawa 1990.
17. A. Fiut, Histeria? W: Pytanie o tożsamość. Kraków 1995.
18. W. Gombrowicz, Dziennik 1967-1969. Kraków 1992.
19. G. Herling-Grudziński, Dziennik pisany nocą. 1973-1979. T. 4. Warszawa 1995.
20. I. Iwasiów, Milczenie obcego. W zb.: Swoi i obcy w literaturze i kulturze. Red. E. Rzewuska. Lublin 1997, s. 97-106.
21. I. Iwasiów, Tożsamość przez płeć. W zb.: Polonistyka w przebudowie. Literaturoznawstwo - wiedza o języku - wiedza o kulturze - edukacja. Zjazd Polonistów, Kraków, 22-25 IX 2004. T. 1. Red. M. Czermińska [i in.]. Kraków 2005, s. 224-237.
22. M. Janion, Tam gdzie rojsty. Przypadek romantycznego mediumizmu; Krwotok lawy. W: Projekt krytyki fantazmatycznej. Szkice o egzystencjach ludzi i duchów. Warszawa 1991.
23. J. Jarzębski, Apetyt na przemianę. Notatki o prozie współczesnej. Kraków 1997.
24. J. Jarzębski, Konwicki: profecja i Apokalipsa. W: Pożegnanie z emigracją. O powojennej prozie polskiej. Kraków 1998.
25. J. Kandziora, Czas kalendarza - czas paraboli. (O cyklu autobiografii otwartych Tadeusza Konwickiego). W: Zmęczeni fabułą. Narracje osobiste w prozie po 1976 roku. Wrocław 1993.
26. K. Kłosiński, Dyskurs katastroficzny. W zb.: Katastrofizm i awangarda. Red. T. Bujnicki, T. Kłak. Katowice 1979, s. 23-39.
27. T. Konwicki, Kalendarz i klepsydra. Warszawa 1989.
28. T. Konwicki, Kapral Koziołek ija. „Nurt” 1947, nr 2, s.40-56.
29. T. Konwicki, Kompleks polski, Warszawa 1990.
30. T. Konwicki, Kronika wypadków miłosnych. Warszawa 1991.
31. T. Konwicki, Mala apokalipsa. Warszawa 1979.
32. T. Konwicki, Nowy Świat i okolice. Warszawa 1990.
33. T. Konwicki, Ogródek z nasturcją. Opowiadanie brata z prowincji. „Odrodzenie” 1947, nr 37, s. 2.
34. T. Konwicki, Pamflet na siebie. Warszawa 1995.
35. T. Konwicki, Pamiętam, że bylo gorąco. Rozmowy przeprowadzili K. Bielas i J. Szczerba. Kraków 2001.
36. T. Konwicki, Rojsty. Warszawa 1991.
37. T. Konwicki, Rzeka podziemna, podziemne ptaki. Warszawa 1989.
38. T. Konwicki, Wschody i zachody księżyca. Warszawa 1990.
39. T. Konwicki, Zorze wieczorne. Warszawa 1991.
40. E. Kraskowska, Czytelnik jako kobieta. W zb.: Wiek kobiet w literaturze. Red. J. Zacharska, M. Kochanowski. Białystok 2002, s. 15-31.
41. T. Lubelski, Poetyka powieści i filmów Tadeusza Konwickiego (na podstawie analiz utworów z lat 1947-1965). Wrocław 1984.
42. A. Łebkowska, „Biały papier skrzypi pod piórem”. O „Czytadle” Tadeusza Konwickiego. W zb.: Lektury polonistyczne. Literatura współczesna. T. 2. Red. R. Nycz. Kraków 1999.
43. J. Malewski, [W. Bolecki], „Pornografia”. (Wokół jednego zdania Tadeusza Konwickiego). W: Widziałem wolność w Warszawie. Szkice 1982-1987. London 1989, s. 80-99.
44. J. Margański, Gombrowicz - wieczny debiutant. Kraków 2001.
45. M. P. Markowski, Efekt inskrypcji. Jacques Derrida i literatura. Kraków 2003.
46. M. P. Markowski, Inność i tożsamość. W: Pragnienie i bałwochwalstwo. Felietony metafizyczne. Kraków 2004.
47. A. Nasalska, Formuła nostalgii. O sposobie kształtowania świata przedstawionego w prozie Tadeusza Konwickiego. W zb.: Modele świata i człowieka. Szkice o powieści współczesnej. Red. J. Święch. Lublin 1985, s. 286-320.
48. A. Nasalska, Twarz obcego. (O twórczości Tadeusza Konwickiego). W zb.: Swoi i obcy w literaturze i kulturze. Red. E. Rzewuska. Lublin 1997, s. 67-86.
49. F. Nietzsche, Z genealogii moralności. Pismo polemiczne. Przeł. G. Sowiński. Kraków 1997.
50. S. Nowicki [S. Bereś], Pół wieku czyśćca. Rozmowy z Tadeuszem Konwickim. Warszawa 1990.
51. R. Nycz, Sylwy współczesne. Kraków 1996.
52. P. Pieniążek, U kresu obecności. Derrida a Levinas. W zb.: Derridiana. Wybór, oprac. B. Banasiak. Kraków 1994, s. 147-203.
53. R. Sheppard, Problematyka modernizmu europejskiego. Przeł. P. Wawrzyszko. W zb.: Odkrywanie modernizmu. Przekłady i komentarze. Red. R. Nycz. Kraków 1998, s. 71-140.
54. B. Sienkiewicz, „Antychryst rozdrobniony”. O „Małej apokalipsie ” Tadeusza Konwickiego. W zb.: Glosariusz od Młodej Polski do współczesności. Materiały do kształcenia literackiego w szkole średniej. Red. T. Patrzałek. Wrocław 1998, s. 259-269.
55. W. Skalmowski, Samoistność i służebność. „Teksty Drugie” 1990, z. 1. s. 122-126.
56. J. Smulski, „ Godzina wyzwolenia” (o „Godzinie smutku” Tadeusza Konwickiego). W: Pękanie lodów. (Krótkie formy narracyjne w literaturze polskiej lat 1954-1955). Toruń 1995.
57. J. Smulski, „ Ulepiec ”. Kilka uwag o formie gatunkowej tryptyku Tadeusza Konwickiego „Kalendarz i klepsydra”, „ Wschody i zachody księżyca”, „Nowy Świat i okolice”. W zb.: Formy i strategie wypowiedzi narracyjnej. Red. Cz. Niedzielski, J. Speina. Toruń 1993, s. 137-161.
58. W. Tomasik, Intertekstualność i tendencja. Wokół „ Władzy” Tadeusza Konwickiego. W: Słowo o socrealizmie. Szkice. Bydgoszcz 1991.
59. A. Werner, Katastrofizm. Hasło w: Słownik literatury polskiej X X wieku. Red. A. Brodzka [i in.]. Wrocław 1992.
60. M. Zaleski, Literatura i wyobcowanie: casus Tadeusza Konwickiego. W zb.: Literatura i wyobcowanie. Red. J. Święch. Lublin 1990.
61. B. Żynis, Koniec świata raz jeszcze. Katastroficzne wątki w prozie Tadeusza Konwickiego. Słupsk 2003.

Issue:

3

Start page:

75

End page:

92

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:116446 ; 0031-0514

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Object collections:

Last modified:

Oct 2, 2020

In our library since:

Mar 7, 2020

Number of object content hits:

6

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/84927

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information