RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Z tekstologicznej problematyki "Roksolanek" : przyczynek krytyczny

Creator:

Grześkowiak, Radosław (1968– ) ORCID

Date issued/created:

1998

Resource type:

Text

Subtitle:

Pamiętnik Literacki: Z. 2 (1998)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

References:

1. A. [Bielowski], Dwaj Zimorowicze. „Tygodnik Literacki” 1839, nr 39, 40.
2. W. Borowy, Od Kochanowskiego do Staffa. Antologia liryki polskiej. Lwów 1930.
3. W. Borowy, Prehistoria polskiego wiersza tonicznego. [1938]. W: Studia i rozprawy. Oprac. T. Mikulski, S. Sandler, J. Ziomek . T. 2. Wrocław 1952.
4. M. Dłuska, Studia z historii i teorii wersyfikacji polskiej. Wyd. 2, zm. T. 2. Warszawa 1978.
5. K. Górski, Tekstologia i edytorstwo dziel literackich. Warszawa 1975.
6. R. Grześkowiak, Zawsze po nim. Leszek Kukulski jako wydawca „Utworów zebranych” Jana Andrzeja Morsztyna. W zb.: Czytanie Jana Andrzeja Morsztyna. Red. D. Gostyńska, A. Karpiński. Wrocław 2000, s. 123-149.
7. Cz. Hernas, Barok. Wyd. 3. Warszawa 1978.
8. Cz. Hernas, Hejnały polskie. Studium z historii poezji melicznej. Wrocław 1961.
9. Cz. Hernas, W kalinowym lesie. T. 2: Antologia polskiej pieśni ludowej ze zbiorów polskich XVIII w. Warszawa 1965.
10. L. Kukulski, Komentarz edytorski. W: J. A. Morsztyn, Utwory zebrane. Warszawa 1971.
11. J. Lewański, Polskie przekłady Jana Baptysty Marina. Wrocław 1974.
12. Literatura mieszczańska w Polsce od końca XVI do końca XVII wieku. Oprac. K. Budzyk , H. Budzykowa, J. Lewański. T. 1. Warszawa 1954.
13. J. Łoś, Wiersze polskie w ich dziejowym rozwoju. Kraków [1920].
14. A. Nowieka-Jeżowa, Siedemnastowieczne erotyki z kodeksu rękopiśmiennego „Historiae Jagellonicae” Mikołaja Grodzińskiego (zbiory rewindykowane w zasobach Biblioteki Narodowej w Warszawie). „Archiwum Literackie” 1980, t. 23, s. 155-222.
15. Pieśni światowe z poezji Szymona Zimorowicza dla zabawy domowej wybrane. Wilno 1847.
16. Pieśni, tańce, padwany XVII wieku. Przedrukował T. Wierzbowski. „Biblioteka Zapomnianych Poetów i Prozaików Polskich XVI—XVIII Wieku”. T. 19. Warszawa 1903.
17. K. Płachcińska, Trzy spojrzenia na „Roksolanki". „Rocznik Przemyski” 1990, t. 27.
18. Polska liryka mieszczańska. Pieśni—tańce—padwany. Oprac. K. Badecki. Lwów 1936.
19. G. Stone, Oksfordzki egzemplarz pierwodruku „Roksolanek". „Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej” 1986.

Issue:

2

Start page:

147

End page:

164

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:68136 ; 0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Jan 4, 2021

In our library since:

Jan 30, 2019

Number of object content downloads / hits:

660

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/85407

Show description in RDF format:

RDF

Show description in RDFa format:

RDFa

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information