RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Władysław Stanisław Reymont, Ziemia obiecana : powieść. T. I - II. Oprac. Magdalena Popiel. Wrocław-Warszawa-Kraków 1996

Creator:

Koc, Barbara

Date issued/created:

1998

Resource type:

Text

Subtitle:

Pamiętnik Literacki: Z. 2 (1998)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

References:

1. Encyklopedia Warszawy. Warszawa 1975.
2. A. Grzymała-Siedlecki, Władysław S. Reymont. Wstęp w: Pisma. T. 1. Warszawa 1921.
3. A. Grzymała-Siedlecki, Ze wspomnień o Reymoncie. „Kurier Poznański” 1925, nr 371.
4. В. Koc, O „Ziemi obiecanej" Reymonta. Wrocław 1990.
5. В. Koc, Reymont. Warszawa 1973.
6. В. Koc, Reymont. Opowieść biograficzna. Warszawa 1971.
7. J. Krzyżanowski, Władysław St. Reymont. Twórca i dzieło. Lwów 1937.
8. J. Lorentowicz, Nasi młodzi. Władysław S. Reymont. „Przegląd Tygodniowy” 1898, nry 12—18.
9. J. Lorentowicz, Nasi młodzi. Władysław S. Reymont. W zb.: Reymont. Z dziejów recepcji twórczości. Oprac. В. Koc. Warszawa 1975.
10. M. Łag., Narodziny „Ziemi obiecanej". „Świat” 1927, nr 49.
11. M. Łag., Narodziny „Ziemi obiecanej". „Świat” 1927, nr 50.
12. M. Popiel, Impresjonizm i ekspresjonizm w ,Ziemi obiecanej" W. S. Reymonta. (Rekonesans).„Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego”, Prace Historycznoliterackie, 1980, z. 39, s. 105-120.
13. M. Popiel, Od topografii do przestrzeni mitycznej. Analiza przestrzeni w "Ziemi obiecanej" Reymonta. „Pamiętnik Literacki” 1979, z. 4, s. 89-131.
14. W. S. Reymont, Chłopi. T. 1—2. Oprac. F. Ziejka. BN I 279. Wrocław 1991.
15. W. S. Reymont, Dzieła wybrane. T. 1—12. Wybór i redakcja H. Markiewicz, J. Skórnicki. Kraków 1956—1957.
16. W. S. Reymont, Listy do rodziny. Oprac. T. Jodełka-Burzecki, В. Кос. Warszawa 1975.
17. W. S. Reymont, Pisma. Wyd. krytyczne. Pod red. Z. Szweykowskiego. T. 1—11. Oprac. i przygotowali do druku T. Jodełka-Burzecki, I. Orlewiczowa. Warszawa 1968-1980.
18. K. Wyka, Reymont, czyli ucieczka do życia. Oprac. В. Koc. Warszawa 1979.

Issue:

2

Start page:

195

End page:

198

Detailed Resource Type:

Review

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:68141 ; 0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Oct 2, 2020

In our library since:

Jan 30, 2019

Number of object content hits:

354

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/85416

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information