Object

Title: Krzysztof Stala, Na marginesach rzeczywistości : o paradoksach przedstawiania w twórczości Brunona Schulza. Warszawa 1995

Creator:

Kostrzewa, Radosław

Date issued/created:

1998

Resource Type:

Review

Subtitle:

Pamiętnik Literacki: Z. 2 (1998)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

References:

1. T. Breza, Nelly.O kolegach i o sobie. Warszawa 1972. ; 2. T. Breza, Sobowtór zwykłej rzeczywistości. „Kurier Poranny” 1934, nr 103. ; 3. G. Deleuze, F. Guattari, Kłącze. Z języka francuskiego przeł. B. Banasiak. „Colloquia Communia” 1988, nr 1/3. ; 4. G. Deleuze, F. Guattari, 1227 — traktat o nomadologii: maszyna wojenna. Z języka francuskiego przeł. B. Banasiak. „Colloquia Communia” 1988, nr 1/3. ; 5. J. Derrida, List do jednego z japońskich przyjaciół. Tł. J. M. Godzimirski. Przejrzał S. Cichowicz. „Polska Sztuka Ludowa. Konteksty” 1994, nr 1/2, s. 43-45. ; 6. J. Derrida, Sygnowane Ponge. Przeł. S. Cichowicz. „Literatura na Świecie” 1988, nr 8/9, s. 301-318. ; 7. J. Ficowski, Regiony wielkiej herezji. Rzecz o Brunonie Schulzu. Warszawa 1992. ; 8. M. Foucault, Szaleństwo, nieobecność dzieła. Tł. T. Komendant. „Literatura na Świecie” 1988, nr 6, s. 143-153. ; 9. C. Gaudin, Zamknięcie tradycji filozoficznej: Derrida, eksplorator marginesów. Przeł. K. Matuszewski. W zb.: Derridiana. Wybrał i oprac. B. Banasiak. Kraków 1994, s. 77-98. ; 10. W. Godziszewski, „Opętany fascynacją awersji" do uczciwego języka. „Poradnik Językowy” 1935, z. 2, s. 34-36. ; 11. E. Grodziński, Paradoksy semantyczne. Wrocław 1983. ; 12. J. Hillis Miller, Krytyk jako żywiciel i pasożyt. Przeł. G. Borkowska, „Pamiętnik Literacki” 1986, z. 2, s. 285-295. ; 13. K. Kłosiński, Mimesis w chłopskich powieściach Orzeszkowej. Katowice 1990. ; 14. A. Krawczyk , Czas u Bruno Schulza. „Nasz Wyraz” 1939, nr 5/6. ; 15. F. Nietzsche, Aforyzmy. Wybrał, oprac. i wstęp S. Lichański. Warszawa 1973. ; 16. R. Nycz, Literatura postmodernistyczna a mimesis. (Wstępne rozróżnienia). W: Tekstowy świat. Poststrukturalizm a wiedza o literaturze. Warszawa 1995. ; 17. R. Nycz, Tropy "ja". Koncepcje podmiotowości w literaturze polskiej ostatniego stulecia. „Teksty Drugie” 1994, nr 2, s. 7-27. ; 18. E. Odachowska-Zielińska, Biblijny mit Jakubowy w ujęciu Tomasza Manna i Brunona Schulza. „Przegląd Humanistyczny” 1982, nr 7/8, s. 73-81. ; 19. A. Okopień-Sławińska, Metafora bez granic. „Teksty” 1980, nr 6, s. 3-35. ; 20. J.-P. Richard , Wstęp do studium: Świat wyobraźni Mallarmégo. Przeł. W. Błońska. W: Współczesna teoria badań literackich za granicą: antologia. T. 1. Oprac. H. Markiewicz. Wyd. 2 przejrz. i uzup. Kraków 1976. ; 21. P. Ricoeur, Meterfora i symbol. Przeł. K. Rosner. „Literatura na Świecie” 1988, nr 8/9, s. 233-254. ; 22. S. Rosiek, Słownik Brunona Schulza jako postulat i zadanie. „Dekada Literacka” 1993, nr 4, s. 1; 4. ; 23. B. Schulz, Księga listów. Zebrał, oprac., wstęp, przypisy i aneks J. Ficowski. Kraków 1975. ; 24. B. Schulz, Opowiadania. Wybór esejów i listów. Oprac. J. Jarzębski. Wrocław 1989. ; 25. J. Sławiński, Prawdziwie poruszeni informacją. „Teksty” 1980, nr 6, s. 1. ; 26. Słownik literatury polskiej XX wieku. Red. A. Brodzka [i in.]. Wrocław 1992. ; 27. K. Stala, Architektura Schulzowskiej wyobraźni. W zb.: Czytanie Schulza. Materiały międzynarodowej sesji naukowej „Bruno Schulz—w stulecie urodzin i pięćdziesięciolecie śmierci". Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 8—10 czerwca 1992. Red. J. Jarzębski. Kraków 1994, s. 188-219. ; 28. K. Stala, Modalność Schulzowskiej metafory. „Kresy” 1993, nr 14, s. 57-71. ; 29. K. Stala, On the Margins of Reality. The Paradoxes of Representation in Bruno Schulz’s Fiction. Stockholm 1993. ; 30. K. Stala, Przestrzeń metafizyki, przestrzeń języka. Schulzowskie „mateczniki" sensu. „Pamiętnik Literacki” 1983, z. 1, s. 81-104. ; 31. P. Wróblewski, Stylistyczna funkcja określeń barw w prozie Brunona Schulza. „Przegląd Humanistyczny” 1978, nr 7/8, s. 57-73. ; 32. W. Wyskiel, Inna twarz Hioba. Problematyka alienacyjna w dziele Brunona Schulza. Kraków 1980.

Issue:

2

Start page:

199

End page:

213

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:68142 ; 0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Object collections:

Last modified:

Aug 27, 2020

In our library since:

Jan 30, 2019

Number of object content hits:

88

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/85417

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information