Obiekt

Tytuł: Literackie fugi : "Preludio e fughe" Umberta Saby i "Todesfuge" Paula Celana

Twórca:

Hejmej, Andrzej

Data wydania/powstania:

1999

Typ zasobu:

Text

Inny tytuł:

Pamiętnik Literacki: Z. 2 (1999)

Wydawca:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

Streszcz. ang. ; Zadanie finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Działalność upowszechniająca naukę 2018-2019: "Pamiętnik Literacki" – zwiększenie potencjału naukowego, poziomu umiędzynarodowienia i stopnia oddziaływania pisma przez efektywne upowszechnianie w Internecie

Bibliografia:

1. R. Abernathy, Fuga samogłoskowa u Błoka. Przekład z angielskiego. „Pamiętnik Literacki” 1962, z. 4, s. 481-506. ; 2. R. Ausländer, Der Regenbogen. Gedichte 1939. ; 3. J.-L. Backès, Musique et littérature: essai de poétique comparée. Paris 1994. ; 4. J. Błoński, Ut musica poësis? „Twórczość” 1980, nr 9, s. 110-122. ; 5. C. S. Brown, Music and Literature: A Comparison of the Arts. Athens, The University of Georgia Press 1948. ; 6. W. Brydak, O muzyczności. „Dialog” 1978, nr 1, s. 86-95. ; 7. W. Butzlaff, Paul Celan: „Todesfuge”. „Der Deutschunterricht” 1960, nr 12. ; 8. P. Celan, Mohn und Gedächtnis. Stuttgart 1952. ; 9. P. Celan, Wiersze. Wybrał, przeł. i posłowie F. Przybylak. Kraków 1988. ; 10. F. Claudon, Littérature et musique. „Revue de littérature comparée” 1987, nr 3. ; 11. J.-L. Cupers, Aldous Huxley et la musique: A la manière de Jean-Sébastien. Bruxelles 1985. ; 12. J.-L. Cupers, Euterpe et Harpocrate ou le défi littéraire de la musique: Aspects méthodologiques de l'approche musico-littéraire. Bruxelles 1988. ; 13. S. Dąbrowski, „Muzyka w literaturze". (Próba przeglądu zagadnień). „Poezja” 1980, nr 3, s. 19-32. ; 14. C. Duckworth, Table ronde. Transposition: musique et parole, traduction et représentation. „Sud” 1984, nr 50/51. ; 15. F. Escal, Contrepoints: musique et littérature. Paris 1990. ; 16. J. Firges, Die Gestaltungsschichten in der Lyrik Paul Celans ausgehend vom Wortmaterial. Köln 1959. ; 17. J. Firges, Paul Celan—citation et date. W zb.: Réécritures: Heine, Kafka, Celan, Müller: Essais sur l'intertextualité dans la littérature allemande du II ème siècle. Red. Ch. Klein. Grenoble 1989. ; 18. H. Fricke, Sentimentalität, Plagiat und übergroße Schönheit? Über das Mißverständnis „Todesfuge". „Arcadia” 1997, z. 1. ; 19. Κ. I. Gałczyński, Niobe. Wstęp J. Kierst. Kraków 1958. ; 20. G. Genette, Romances sans paroles. „Revue des Sciences Humaines” 1987, nr 205. ; 21. M. Głowiński, Literackość muzyki—muzyczność literatury. W zb.: Pogranicza i korespondencje sztuk. Red. T. Cieślikowska i J. Sławiński. Wrocław 1980, s. 65-81. ; 22. M. Głowiński, Muzyka w powieści. „Teksty” 1980, nr 2, s. 98-114. ; 23. M. Głowiński, T. Kostkiewiczowa, A. Okopień-Sławińska, J. Sławiński, Słownik terminów literackich. Wrocław 1989. ; 24. K. Górski, Muzyka w opisie literackim. „Życie i Myśl” 1952, nr 1/6, s. 91-109. ; 25. S. Grochowiak, Agresty. Warszawa 1963. ; 26. J. Iwaszkiewicz, Pejzaże sentymentalne. Warszawa 1926. ; 27. H. Kenner, „Four Quartets”. W: The Invisible Poet: T. S. Eliot. London 1965. ; 28. A. Kittner, Erinnerungen an den jungen Paul Celan. W: Texte zum frühen Celan. Bukarester Celan-Kolloquium 1981. „Zeitschrift für Kulturaustausch”, 1982. ; 29. L. Kolago, Forma jako ekspresja. O „Fudze śmierci” Paula Celana. „Miesięcznik Literacki” 1986, nr 10/11, s. 109-116. ; 30. L. Kolago, Musikalische Formen und Strukturen in der deutschsprachigen Literatur des 20. Jahrhunderts. Warszawa 1994. ; 31. T. Kuryś, Anakruza. W zb.: Sylabotonizm. Red. Z. Kopczyńska, M. R. Mayenowa. Wrocław 1957, s. 166-171. ; 32. C. Lévi-Strauss, Mythologiques. T. 1: Le Cru et le cuit. Paris 1964. ; 33. M. Lojkine-Morelec, T. S. Eliot: Essai sur la genèse d ’une écriture. Paris 1985. ; 34. T. Makowiecki, Muzyka w twórczości Wyspiańskiego. Toruń 1955. ; 35. J.-Ch. Margotton, Formes musicales en littérature. W: Littérature et arts dans la culture de langue allemande: sur les rapports entre la littérature et les arts (musique et peinture). Théorie et choix de textes avec commentaires. Lyon 1995. ; 36. O. Messiaen, Technika mojego języka muzycznego. Przeł. J. Świder. „Res Facta” 1973, t. 7. ; 37. J. Opalski, Chopin i Szymanowski w literaturze dwudziestolecia międzywojennego. Kraków 1980. ; 38. J. Opalski, O sposobach istnienia utworu muzycznego w dziele literackim. W zb.: Pogranicza i korespondencje sztuk. Red. T. Cieślikowska i J. Sławiński. Wrocław 1980, s. 49-64. ; 39. M. Pagnini, La music alit à dei „Four Quartets" di T. S. Eliot. „Belfagor” 1958, nr 4. ; 40. J. Paszek, Iwaszkiewicz i Joyce. (O dwóch próbach literackiej fugi). „Twórczość” 1983, nr 2, s. 82-91. ; 41. H. Petri, Literatur und Musik: Form-und Strukturparallelen. Göttingen 1964. ; 42. I. Piette, Littérature et musique: Contribution à une orientation théorique (1970—1985). Namur 1987. ; 43. M. Podraza-Kwiatkowska, O muzycznej i niemuzycznej koncepcji poezji. „Teksty” 1980, nr 2, s. 81-97. ; 44. J. Prokop, Stanisław Grochowiak: „Fuga". W zb.: Liryka polska. Interpretacje. Red. J. Prokop, J. Sławiński. Kraków 1966, s. 426-433. ; 45. B. Rajan, The Unity of the „Quartets”. W zb.: T. S. Eliot: A Study of his Writings by Several Hands. Red. B. Rajan. London 1949. ; 46. Th. R. Rees, The Technique of T. S. Eliot: A Study of the Orchestration of Meaning in Eliot’s Poetry. The Hague/Paris 1974. ; 47. K. H. Rostworowski, Wybór dramatów. Oprac. J. Popiel. BN I 281. Wrocław 1992. ; 48. T. Różewicz, Płaskorzeźba. Wrocław 1991. ; 49. U. Saba, II Canzoniere. Lausanne 1988. ; 50. U. Saba, Preludio e Fughe. (1928—1929). Verona 1961. ; 51. U. Saba, Śpiewnik. (Wybór poezji). Wybrał, przeł. i posłowie M. Baterowicz. Kraków—Wrocław 1983. ; 52. P. Seidensticker, Paul Celan: „Todesfuge". „Der Deutschunterricht” 1960, nr 12. ; 53. J. Skarbowski, Literacki koncert polski. Rzeszów 1997. ; 54. J. Skarbowski, Literatura—muzyka. Zbliżenia i dialogi. Warszawa 1981. ; 55. P. Szondi, Lecture de „Strette". Essai sur la poésie de Paul Celan. W zb.: Poésie et poétiques de la modernité. Red. M. Bollack. Lille 1981. ; 56. T. Szulc, Muzyka w dziele literackim. Warszawa 1937. ; 57. W. Szymborska, Wielka liczba. Warszawa 1976. ; 58. J. Tardieu, Théâtre de chambre. Paris 1966. ; 59. I. Weißglas, ER. „Neue Literatur” 2, s. 34. ; 60. U. Weisstein, Verbal Paintings, Fugal Poems. Literary Collages and the Metamorphic Comparatist. „Yearbook of Comparative and General Literature” 1978, nr 27. ; 61. E. Wiegandt, Problem tzw. muzyczności prozy powieściowej XX wieku. W zb.: Pogranicza i korespondencje sztuk. Red. T. Cieślikowska i J. Sławiński. Wrocław 1980, s. 103-114. ; 62. W. Wirpsza, Poezja a muzyka. W zb.: Ruchome granice. Szkice i studia. Red. M. Grześczak. Gdynia 1968, s. 175-186. ; 63. M. Woźniakiewicz-Dziadosz, Kategorie muzyczne w strukturze tekstu narracyjnego. „Pamiętnik Literacki” 1979, z. 4, s. 191-212. ; 64. Cz. Zgorzelski, Elementy „muzyczności" w poezji lirycznej. W zb.: Prace ofiarowane Henrykowi Markiewiczowi. Red. T. Weiss. Kraków 1984, s. 7-23.

Zeszyt:

2

Strona pocz.:

95

Strona końc.:

112

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł naukowy oryginalny

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:68406 ; 0031-0514

Źródło:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, sygn. P.I.30 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol ; eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Dofinansowane ze środków:

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ; Działalność upowszechniająca naukę (DUN)

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

2020-08-27

Data dodania obiektu:

2019-02-12

Liczba wyświetleń treści obiektu:

29

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://rcin.org.pl/publication/85597

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji