Obiekt

Tytuł: Literackie fugi : "Preludio e fughe" Umberta Saby i "Todesfuge" Paula Celana

Twórca:

Hejmej, Andrzej

Data wydania/powstania:

1999

Typ zasobu:

Tekst

Inny tytuł:

Pamiętnik Literacki: Z. 2 (1999)

Wydawca:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

Streszcz. ang. ; Zadanie finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Działalność upowszechniająca naukę 2018-2019: "Pamiętnik Literacki" – zwiększenie potencjału naukowego, poziomu umiędzynarodowienia i stopnia oddziaływania pisma przez efektywne upowszechnianie w Internecie

Bibliografia:

1. R. Abernathy, Fuga samogłoskowa u Błoka. Przekład z angielskiego. „Pamiętnik Literacki” 1962, z. 4, s. 481-506.
2. R. Ausländer, Der Regenbogen. Gedichte 1939.
3. J.-L. Backès, Musique et littérature: essai de poétique comparée. Paris 1994.
4. J. Błoński, Ut musica poësis? „Twórczość” 1980, nr 9, s. 110-122.
5. C. S. Brown, Music and Literature: A Comparison of the Arts. Athens, The University of Georgia Press 1948.
6. W. Brydak, O muzyczności. „Dialog” 1978, nr 1, s. 86-95.
7. W. Butzlaff, Paul Celan: „Todesfuge”. „Der Deutschunterricht” 1960, nr 12.
8. P. Celan, Mohn und Gedächtnis. Stuttgart 1952.
9. P. Celan, Wiersze. Wybrał, przeł. i posłowie F. Przybylak. Kraków 1988.
10. F. Claudon, Littérature et musique. „Revue de littérature comparée” 1987, nr 3.
11. J.-L. Cupers, Aldous Huxley et la musique: A la manière de Jean-Sébastien. Bruxelles 1985.
12. J.-L. Cupers, Euterpe et Harpocrate ou le défi littéraire de la musique: Aspects méthodologiques de l'approche musico-littéraire. Bruxelles 1988.
13. S. Dąbrowski, „Muzyka w literaturze". (Próba przeglądu zagadnień). „Poezja” 1980, nr 3, s. 19-32.
14. C. Duckworth, Table ronde. Transposition: musique et parole, traduction et représentation. „Sud” 1984, nr 50/51.
15. F. Escal, Contrepoints: musique et littérature. Paris 1990.
16. J. Firges, Die Gestaltungsschichten in der Lyrik Paul Celans ausgehend vom Wortmaterial. Köln 1959.
17. J. Firges, Paul Celan—citation et date. W zb.: Réécritures: Heine, Kafka, Celan, Müller: Essais sur l'intertextualité dans la littérature allemande du II ème siècle. Red. Ch. Klein. Grenoble 1989.
18. H. Fricke, Sentimentalität, Plagiat und übergroße Schönheit? Über das Mißverständnis „Todesfuge". „Arcadia” 1997, z. 1.
19. Κ. I. Gałczyński, Niobe. Wstęp J. Kierst. Kraków 1958.
20. G. Genette, Romances sans paroles. „Revue des Sciences Humaines” 1987, nr 205.
21. M. Głowiński, Literackość muzyki—muzyczność literatury. W zb.: Pogranicza i korespondencje sztuk. Red. T. Cieślikowska i J. Sławiński. Wrocław 1980, s. 65-81.
22. M. Głowiński, Muzyka w powieści. „Teksty” 1980, nr 2, s. 98-114.
23. M. Głowiński, T. Kostkiewiczowa, A. Okopień-Sławińska, J. Sławiński, Słownik terminów literackich. Wrocław 1989.
24. K. Górski, Muzyka w opisie literackim. „Życie i Myśl” 1952, nr 1/6, s. 91-109.
25. S. Grochowiak, Agresty. Warszawa 1963.
26. J. Iwaszkiewicz, Pejzaże sentymentalne. Warszawa 1926.
27. H. Kenner, „Four Quartets”. W: The Invisible Poet: T. S. Eliot. London 1965.
28. A. Kittner, Erinnerungen an den jungen Paul Celan. W: Texte zum frühen Celan. Bukarester Celan-Kolloquium 1981. „Zeitschrift für Kulturaustausch”, 1982.
29. L. Kolago, Forma jako ekspresja. O „Fudze śmierci” Paula Celana. „Miesięcznik Literacki” 1986, nr 10/11, s. 109-116.
30. L. Kolago, Musikalische Formen und Strukturen in der deutschsprachigen Literatur des 20. Jahrhunderts. Warszawa 1994.
31. T. Kuryś, Anakruza. W zb.: Sylabotonizm. Red. Z. Kopczyńska, M. R. Mayenowa. Wrocław 1957, s. 166-171.
32. C. Lévi-Strauss, Mythologiques. T. 1: Le Cru et le cuit. Paris 1964.
33. M. Lojkine-Morelec, T. S. Eliot: Essai sur la genèse d ’une écriture. Paris 1985.
34. T. Makowiecki, Muzyka w twórczości Wyspiańskiego. Toruń 1955.
35. J.-Ch. Margotton, Formes musicales en littérature. W: Littérature et arts dans la culture de langue allemande: sur les rapports entre la littérature et les arts (musique et peinture). Théorie et choix de textes avec commentaires. Lyon 1995.
36. O. Messiaen, Technika mojego języka muzycznego. Przeł. J. Świder. „Res Facta” 1973, t. 7.
37. J. Opalski, Chopin i Szymanowski w literaturze dwudziestolecia międzywojennego. Kraków 1980.
38. J. Opalski, O sposobach istnienia utworu muzycznego w dziele literackim. W zb.: Pogranicza i korespondencje sztuk. Red. T. Cieślikowska i J. Sławiński. Wrocław 1980, s. 49-64.
39. M. Pagnini, La music alit à dei „Four Quartets" di T. S. Eliot. „Belfagor” 1958, nr 4.
40. J. Paszek, Iwaszkiewicz i Joyce. (O dwóch próbach literackiej fugi). „Twórczość” 1983, nr 2, s. 82-91.
41. H. Petri, Literatur und Musik: Form-und Strukturparallelen. Göttingen 1964.
42. I. Piette, Littérature et musique: Contribution à une orientation théorique (1970—1985). Namur 1987.
43. M. Podraza-Kwiatkowska, O muzycznej i niemuzycznej koncepcji poezji. „Teksty” 1980, nr 2, s. 81-97.
44. J. Prokop, Stanisław Grochowiak: „Fuga". W zb.: Liryka polska. Interpretacje. Red. J. Prokop, J. Sławiński. Kraków 1966, s. 426-433.
45. B. Rajan, The Unity of the „Quartets”. W zb.: T. S. Eliot: A Study of his Writings by Several Hands. Red. B. Rajan. London 1949.
46. Th. R. Rees, The Technique of T. S. Eliot: A Study of the Orchestration of Meaning in Eliot’s Poetry. The Hague/Paris 1974.
47. K. H. Rostworowski, Wybór dramatów. Oprac. J. Popiel. BN I 281. Wrocław 1992.
48. T. Różewicz, Płaskorzeźba. Wrocław 1991.
49. U. Saba, II Canzoniere. Lausanne 1988.
50. U. Saba, Preludio e Fughe. (1928—1929). Verona 1961.
51. U. Saba, Śpiewnik. (Wybór poezji). Wybrał, przeł. i posłowie M. Baterowicz. Kraków—Wrocław 1983.
52. P. Seidensticker, Paul Celan: „Todesfuge". „Der Deutschunterricht” 1960, nr 12.
53. J. Skarbowski, Literacki koncert polski. Rzeszów 1997.
54. J. Skarbowski, Literatura—muzyka. Zbliżenia i dialogi. Warszawa 1981.
55. P. Szondi, Lecture de „Strette". Essai sur la poésie de Paul Celan. W zb.: Poésie et poétiques de la modernité. Red. M. Bollack. Lille 1981.
56. T. Szulc, Muzyka w dziele literackim. Warszawa 1937.
57. W. Szymborska, Wielka liczba. Warszawa 1976.
58. J. Tardieu, Théâtre de chambre. Paris 1966.
59. I. Weißglas, ER. „Neue Literatur” 2, s. 34.
60. U. Weisstein, Verbal Paintings, Fugal Poems. Literary Collages and the Metamorphic Comparatist. „Yearbook of Comparative and General Literature” 1978, nr 27.
61. E. Wiegandt, Problem tzw. muzyczności prozy powieściowej XX wieku. W zb.: Pogranicza i korespondencje sztuk. Red. T. Cieślikowska i J. Sławiński. Wrocław 1980, s. 103-114.
62. W. Wirpsza, Poezja a muzyka. W zb.: Ruchome granice. Szkice i studia. Red. M. Grześczak. Gdynia 1968, s. 175-186.
63. M. Woźniakiewicz-Dziadosz, Kategorie muzyczne w strukturze tekstu narracyjnego. „Pamiętnik Literacki” 1979, z. 4, s. 191-212.
64. Cz. Zgorzelski, Elementy „muzyczności" w poezji lirycznej. W zb.: Prace ofiarowane Henrykowi Markiewiczowi. Red. T. Weiss. Kraków 1984, s. 7-23.

Zeszyt:

2

Strona pocz.:

95

Strona końc.:

112

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł naukowy oryginalny

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:68406 ; 0031-0514

Źródło:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, sygn. P.I.30 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol ; eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Dofinansowane ze środków:

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ; Działalność upowszechniająca naukę (DUN)

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

2020-10-02

Data dodania obiektu:

2019-02-12

Liczba wyświetleń treści obiektu:

40

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://rcin.org.pl/publication/85597

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji