Obiekt

Tytuł: Polskie przekłady "Fausta" Johanna Wolfganga Goethego : studium porównawcze

Twórca:

Ćwiklak, Kornelia

Data wydania/powstania:

1999

Typ zasobu:

Artykuł naukowy oryginalny

Inny tytuł:

Pamiętnik Literacki: Z. 2 (1999)

Wydawca:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

Streszcz. ang. ; Zadanie finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Działalność upowszechniająca naukę 2018-2019: "Pamiętnik Literacki" – zwiększenie potencjału naukowego, poziomu umiędzynarodowienia i stopnia oddziaływania pisma przez efektywne upowszechnianie w Internecie

Bibliografia:

1. E. Balcerzan, Kręgi wtajemniczenia. Kraków 1982.
2. E. Balcerzan, Oprócz głosu. Warszawa 1971.
3. E. Balcerzan, Przekład jako cytat. W zb.: Miejsca wspólne. Szkice o komunikacji literackiej i artystycznej. Red. E. Balcerzan, S. Wysłouch. Warszawa 1985, s. 136-159.
4. Z. Bieńkowski, Brak koncepcji, niestety. „Twórczość” 1963, nr 4, s. 107-109.
5. J. S. Buras, Bibliographie deutscher Literatur in polnischer Übersetzung. Wiesbaden 1996.
6. G. Fołtyn, Polnische Goethe-Bibliographie (1945—1976). „Acta Universitatis Wratislaviensis. Germanica Wratislaviensia” 1978, nr 34(431), s. 261-312.
7. J. W. Goethe, Faust. Przeł. F. Konpka. Warszawa 1977.
8. N. Honsza, Nowe tłumaczenie Fausta. „Odra” 1979, nr 2, s. 100-101.
9. J. Iwaszkiewicz, „Faust". „Życie Warszawy” 1963, nr 23.
10. F. Konopka, Uwagi tłumacza o pracy nad przekładem "Faustem” Goethego. W zb.: Pisarze polscy o sztuce przekładu: 1440—1974: antologia. Oprac. E. Balcerzan. Poznań 1977, s. 347-352.
11. J. Koprowski, Faust po polsku. „Kultura” 1988, nr 4, s. 11.
12. J. Koprowski, Nowy przekład Fausta. „Nowe Książki” 1979, nr 8, s. 20-21.
13. A. Legeżyńska, Tłumacz, czyli „drugi autor". W zb.: Miejsca wspólne. Szkice o komunikacji literackiej i artystycznej. Red. E. Balcerzan, S. Wysłouch. Warszawa 1985, s. 160-181.
14. K. Lipiński, Diabelska sprawa (O najnowszym przekładzie "Fausta" Goethego). „Pismo Literacko-Artystyczne” 1988, nr 6 s. 103-113.
15. K. Lipiński, Goethes „Faust" als Übersetzungsvorlage. Kraków 1990.
16. K. Lipiński, Goethes „Faust" als Übersetzungsvorlage; Bóg, Szatan, Człowiek. Rzeszów 1993.
17. Z. Najder, Conrad w przekładach Anieli Zagórskiej. W zb.: Przekład artystyczny: o sztuce tłumaczenia księga druga: praca zbiorowa. Red. S. Pollak. Wrocław 1975, s. 197-210.
18. S. Pollak, Granica swobód. W zb.: Przekład artystyczny: o sztuce tłumaczenia księga druga: praca zbiorowa. Red. S. Pollak. Wrocław 1975, s. 271-284.
19. A. Popovic, Rola odbiorcy w procesie przekładu literackiego. Przekł. J. Sławiński. W zb.: Problemy socjologii literatury. Red. J. Sławiński. Wrocław 1971, s. 205-219.
20. A. Popovic, Teoria przekładu w systemie nauki o literaturze. Przekł. M. Papierz. W zb.: Konteksty nauki o literaturze. Red. M. Czermińska. Wrocław 1973, s. 107-126.
21. K. Reiss, Möglichkeiten und Grenzen der Übersetzungskritik. München 1971.
22. E. Szary-Matywiecka, O czytaniu i przekładzie. W zb.: Wielojęzyczność literatury i problemy przekładu artystycznego. Red., wstęp E. Balcerzan. Wrocław 1984, s. 9-28.
23. Z. Wawrzyniak, Faust Artura Sandauera. „Polityka” 1988, nr 38, s. 4.
24. J. Ziomek, Przekład—rozumienie—interpretacja. W: Powinowactwa literatury. Studia i szkice. Warszawa 1980.

Zeszyt:

2

Strona pocz.:

153

Strona końc.:

176

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:68409 ; 0031-0514

Źródło:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, sygn. P.I.30 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol ; eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Dofinansowane ze środków:

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ; Działalność upowszechniająca naukę (DUN)

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

2019-10-04

Data dodania obiektu:

2019-02-12

Liczba wyświetleń treści obiektu:

53

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://rcin.org.pl/publication/85601

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

Obiekty

Podobne

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji