Obiekt

Tytuł: Poza konwencją : poszukiwania artystyczne w prozie Leopolda Buczkowskiego

Twórca:

Buryła, Sławomir

Data wydania/powstania:

1999

Typ zasobu:

Tekst

Inny tytuł:

Pamiętnik Literacki: Z. 3 (1999)

Wydawca:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

Streszcz. ang. ; Zadanie finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Działalność upowszechniająca naukę 2018-2019: "Pamiętnik Literacki" – zwiększenie potencjału naukowego, poziomu umiędzynarodowienia i stopnia oddziaływania pisma przez efektywne upowszechnianie w Internecie

Bibliografia:

1. Th. W. Adorno, Teoria estetyczna. Przeł. K. Krzemieniowa. Warszawa 1994.
2. Z. Bauman, Etyka ponowoczesna. Przeł. J. Bauman, J. Tokarska-Bakir. Warszawa 1996.
3. Z. Bauman, Wieloznaczność nowoczesna, nowoczesność wieloznaczna. Przeł. J. Bauman. Przekł. przejrzał Z. Bauman. Warszawa 1995.
4. T. Błażejewski, Przemoc świata. Pisarstwo Leopolda Buczkowskiego. Łódź 1991.
5. J. Błoński, „Ty spiszesz wszystko". „Przegląd Kulturalny” 1958, nr 22, s. 4.
6. L. Buczkowski, Czarny potok. Warszawa 1986.
7. L. Buczkowski, Dorycki krużganek. Wyd. 3. Kraków 1977.
8. L. Buczkowski, Dziennik [fragm.:] Zeszyt I: Grząski sad. „Ex Libris” 1994, nr 57, s. 2-8.
9. L. Buczkowski, Pierwsza świetność. Wyd. 2. Kraków 1978.
10. L. Buczkowski, Powstanie na Żoliborzu. „Regiony” 1992, z. 3/4, s. 2-18.
11. L. Buczkowski, Proza żywa. Bydgoszcz 1986.
12. L. Buczkowski, „Starałem się być wszędzie". Rozm. przepr. P. Roguski. „Regiony” 1975, nr 3, s. 28-35.
13. L. Buczkowski, Tygiel. Rozmowa z Leopoldem Buczkowskim. W: Z. Taranienko, Rozmowy z pisarzami. Warszawa 1986, s. 163-194.
14. L. Buczkowski, Wszystko jest dialogiem. Warszawa 1984.
15. L. Buczkowski, Z. Trziszką, Żywe dialogi. Bydgoszcz 1989.
16. S. Buryła, „Oni byli estetyczni i dyskutowali na niby". O podobieństwach między prozą Tadeusza Borowskiego i Leopolda Buczkowskiego. „Akcent” 1999, nr 1, s. 78-88.
17. S. Вuryła, Proza Leopolda Buczkowskiego—niepokoje i obawy krytyków. „Ruch Literacki” 1999, nr 1, s. 31-50.
18. P. Dybel, Historia zwielokrotniona. „Kultura” (Warszawa) 1979, nr 2, s. 5.
19. M. Janion, Otwarcie depozytów. Z prof. Marią Janion rozmawia Sławomir Buryła. W: M. Janion, Płacz generała. Eseje o wojnie. Warszawa 1998.
20. M. Jędraszewski, Wobec Innego. Relacje międzypodmiotowe w filozofii Emmanuela Lévinasa. Poznań 1990.
21. E. Kasperski, Leopold Buczkowski—Kres Kresów. W zb.: Kresy w literaturze: twórcy dwudziestowieczni. Red. E. Czaplejewicz, E. Kasperski. Warszawa 1996, s. 188-239.
22. L. Kołakowski, Etyka bez kodeksu. „Twórczość” 1962, nr 7, s. 64-86.
23. M. Kratochwil, List Mariana Kratochwila do Marii Buczkowskiej. „Regiony” 1992, nr 3/4, s. 33-35.
24. E. Lévinas, Całość i nieskończoność. Przeł. M. Kowalska. Warszawa 1998.
25. E. Lévinas, O Bogu, który nawiedza myśl. Przeł. M. Kowalska. Kraków 1994.
26. E. Lévinas, Trudna wolność. Przeł. A. Kuryś. Gdynia 1991.
27. W. Maciąg, Opinie i wróżby. Kraków 1963.
28. J. Pieszczachowicz, Kręgi ciemności. „Miesięcznik Literacki” 1968, nr 9, s. 51-56.
29. J. Stempowski, Kaprysy kosmiczne i ich konsekwencje literackie. Trzy powieści Leopolda Buczkowskiego. W: Szkice literackie. Wybór i oprac. J. Timoszewicz. T. 2. Warszawa 1988.
30. J. Stempowski, Listy Jerzego Stempowskiego do Leopolda Buczkowskiego. „Regiony” 1992, nr 3/4, s. 23-26.
31. S. Sterna-Wachowiak, Notatki do dzieła. „Twórczość” 1980, nr 1, s. 116-119.
32. S. Sterna-Wachowiak, „Poszukiwanie pola kuli". Wokół prozy Leopolda Buczkowskiego. „Odra” 1985, nr 10, s. 39-45.
33. J. Strzelecki, Próby świadectwa. W: Ślady tożsamości. Warszawa 1989.
34. Z. Trziszka, Leopold Buczkowski. Warszawa 1987.
35. Z. Trziszka, O dzienniku Leopolda Buczkowskiego. Z Zygmuntem Trziszką rozmawia Sławomir Buryła. "Kresy" 1997, nr 4(32), s. 211-216.
36. Z. Trziszka, Zmagania z diabłem—powieścią. W: Mój pisarz. Warszawa 1979.
37. A. Wiedemann, Miejsce i rola muzyki w twórczości Leopolda Buczkowskiego. „Teksty Drugie” 1997, nr 1/2, s. 233-244.
38. K. Wyka, Książki o wsi. W: Pogranicze powieści. Wyd. 2, poszerz. Warszawa 1974.

Zeszyt:

3

Strona pocz.:

71

Strona końc.:

93

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł naukowy oryginalny

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:68465 ; 0031-0514

Źródło:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, sygn. P.I.30 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol ; eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Dofinansowane ze środków:

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ; Działalność upowszechniająca naukę (DUN)

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

2020-10-02

Data dodania obiektu:

2019-02-13

Liczba wyświetleń treści obiektu:

21

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://rcin.org.pl/publication/85639

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji