Obiekt

Tytuł: Remarks on the sign of the swastika on pottery from Ożańsk site 5

Twórca:

Marek, Edyta Anna

Data wydania/powstania:

2017

Typ zasobu:

Artykuł

Inny tytuł:

Archaeologia Polona Vol. 55 (2017)

Wydawca:

Institute of Archaeology and Ethnology Polish Academy of Sciences

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

il. ; 24 cm

Abstrakt:

The author discusses examples of the swastika on ceramic vessels from an early Slavic village excavated at site 5 in Ożańsk, Jarosław region in Poland and presents several parallels, on ceramics as well as other artifacts coming from different parts of the world, different times and cultures, thus showing the popularity of the ornament and its wide range of symbolic connotations. The swastika was initially associated with light, prosperity and good. It was incorporated as a motif on objects connected with Christianity, where it could have taken on a new meaning: the cross of Christ seen as a symbol of the Christians themselves

Bibliografia:

Budda, F. 2000. Swastyka w dziejach cywilizacji,Toruń
Bugaj, E. and Makiewicz, T. 1995. Ornamentyka figuralna na naczyniach glinianych okresu przedrzymskiego i rzymskiego w Polsce, Przegląd Archeologiczny 43: 87–122
Eberhard, W. 1996. Symbole chińskie. Słownik. Obrazkowy język Chińczyków, Kraków
Gąssowska, E. 1967. Uwagi o chronologii i typologii wczesnośredniowiecznej ceramiki z Sandomierszczyzny, Światowit 28: 147–175
Gajewski, L. 1957. Sprawozdanie z badań terenowych w rejonie Igołomia-Wschód w 1955 r., Sprawozdania Archeologiczne 3: 57–74
Kotowicz, P.N. 2006. Uwagi o znaleziskach kiścieni wczesnośredniowiecznych na obszarze Polski, Acta Militaria Mediaevalia II: 51–66
Nosek, S. 1950. Kultura amfor kulistych na Lubelszczyźnie, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska (Sectio F) 3: 55–158
Paliga, S. and Teodor, E.S. 2009. Lingvistica și arheologia slavilor timpurii. O altă vedere de la Dunărea de jos, Târgovişte
Rosen-Przeworska, J. 1980. O brakteatach trochę inaczej, Archeologia Polski 25 (1–2): 203–216
Skrzypek, I. 2005. Z badań wykopaliskowych i inwentaryzacyjnych w Nowym Krakowie, gm. Darłowo, stan. 1, Folia Praehistorica Posnaniensia XIII/XIV: 231–244
Suchodolski, S. 1998. Spór o początki mennictwa w Czechach i w Polsce, Wiadomości Numizmatyczne R. XLII (pdf-version): www.denary.com.pl/pdf/1.pdf from 3.12.2014
Werczyński, D. and Rodak, S. 2012. Wczesnośredniowieczna ceramika z grodziska w Gniewkowie, pow. świdnicki, Śląskie Sprawozdania Archeologiczne LIV: 185–206
Wilson, T. 1896. The swastika, the earliest known symbol, and its migrations; with observations on the Migration of certain industries in prehistoric times, Washington
Zasuń, A. 2011. Swastyka – kilka refleksji na temat symbolu, Prace naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Seria: Res Politicae. IV: 235–252
www.dydaktyka.fizyka.umk.pl/Wystawy_archiwum/z_omegi/naturemid.html from 26.11.2014
www.coinindia.com/galleries-parata-rajas.html from 1.12.2014
Google Earth from 5.12.2014

Czasopismo/Seria/cykl:

Archaeologia Polona

Tom:

55

Strona pocz.:

5

Strona końc.:

16

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:66286 ; 0066-5924

Źródło:

IAiE PAN, sygn. P 357 ; IAiE PAN, sygn. P 358 ; IAiE PAN, sygn. P 356 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Archeologii i Etnologii PAN

Obiekty

Podobne

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji