Object

Title: Myśl moralna Seneki w polskiej poezji XVIII wieku

Creator:

Kostkiewiczowa, Teresa

Date issued/created:

2000

Resource type:

Tekst

Subtitle:

Pamiętnik Literacki: Z. 1 (2000)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

References:

1. J. M. André, Diderot lecteur de Sénèque. W zb.: Présence de Sénèque. Éd. R. Chevallier. Paris 1991.
2. C. Backvis, Orientacja stoicka a recepcja Lipsjusza w dawnej Polsce. Tł. M. Dramińska-Joczowa. W: C. Backvis, Renesans i barok w Polsce. Studia o kulturze. Wybór i oprac. H. Dziechcińska, E. J. Głębicka. Warszawa 1993.
3. B. Baczko, Filozofia francuskiego oświecenia [wstęp]. W zb.: Filozofia francuskiego oświecenia. Wybór, wstęp, przypisy B. Baczko. Warszawa 1961, s. 5-71.
4. L. Bernacki, Materiały do życiorysu i twórczości Ignacego Krasickiego. Cz. 2. „Pamiętnik Literacki” 1933, z. 2, s. 262-291.
5. W. Bogusławski, Cud mniemany, czyli Krakowiacy i Górale. Oprac. S. Pietraszka. Wrocław 1954.
6. F. Bohomolec, Małżeństwo z kalendarza. W: Komedie na teatrum. Oprac. i wstęp J. Kott. Warszawa 1960.
7. J. Chouillet, La Présence de J.-J. Rousseau après sa mort dans les écrits de Diderot. „Les Cahiers de Varsovie” 1982, nr 10.
8. D. Diderot, Essai sur la vie et les écrits de Sénèque pour servir d’introduction à la lecture de ses ouvrages. Paris 1779.
9. H. Dziechcińska, O staropolskich dziennikach podróży. Warszawa 1991.
10. T. Eustachiewicz, Dzieje sentencyj Seneki w porenesansowej literaturze polskiej. „Pamiętnik Literacki” 1925/1926, s. 373-391.
11. T. Eustachiewicz, Seneka w Polsce. „Eos” 1913.
12. T. Eustachiewicz, Seneki „Dobrodziejstwa" w przeróbce Górnickiego. „Eos” 1914.
13. Ch. Grell, Le Dix-huitième siècle et l’antiquité en France 1680-1789. T. 1. Oxford 1995.
14. S. Graciotti, Liryczny świat Krasickiego. W: Od renesansu do oświecenia. T. 2. Warszawa 1991.
15. H. Hinz, Filozofia. Hasło w: Słownik literatury polskiego oświecenia. Pod red. T. Kostkiewiczowej. Wrocław 1977, s. 140-148.
16. H. Hinz, Filozofia polskiego oświecenia. Wstęp w: Polska myśl filozoficzna. Oświecenie, romantyzm. Wybór, wstęp, przypisy H. Hinz, A. Sikora. Warszawa 1964, s. 7-54.
17. Inwentarz biblioteki Ignacego Krasickiego z 1810 r. Oprac. S. Graciolli, J. Rudnicka. Wrocław 1973.
18. F. Karpiński, Dzieła wierszem i prozą. Wydał F. K. Dmochowski. T. 1. Warszawa 1806.
19. M. Karpowicz, Neostoicyzm w Warszawie. W: Sekretne treści warszawskich zabytków. Warszawa 1976.
20. T. Klaniczay, Probleme der Spätrenaissance (Stoizismus und Manierismus). W zb.: Renaissance und Humanismus in Mittel- und Osteuropa. T. 2. Berlin 1962.
21. F. D. Kniaźnin, Dzieła. Wydał F. S. Dmochowski. T. 1. Warszawa 1828-1829.
22. T. Kostkiewiczowa, Człowiek i walka namiętności. Alegoria i personifikacja jako środki przedstawiania działań ludzkich. W: Horyzonty wyobraźni. O języku poezji czasów oświecenia. Warszawa 1984.
23. T. Kostkiewiczowa, Studia o Krasickim. Warszawa 1997.
24. I. Krasicki, Dzieła. Edycja nowa i zupełna. Przez F. K. Dmochowskiego. T. 6—10. Warszawa 1803-1804.
25. I. Krasicki, Dzieła wybrane. Oprac. Z. Goliński. T. 1-2. Warszawa 1989.
26. I. Krasicki, Pan Podstoli, Wstęp i oprac. K. Stasiewicz. Olsztyn 1994.
27. A. Krokiewicz, Stoicyzm. „Meander” 1978.
28. Z. Leśnodorski, Świat starożytny w twórczości Ignacego Krasickiego. W zb.: Księga referatów Zjazdu Naukowego im. Ignacego Krasickiego. Lwów 1936.
29. Z. Libera, Réflexions sur l’antiquité dans l’oeuvre de Krasicki. W zb.: L'Eredità classica in Italia e Polonia nel Settecento. A cura di J. Hübner-Wojciechowska. Wrocław 1992.
30. A. MacIntyre, Dziedzictwo cnoty. Studium z teorii moralności. Przeł., wstęp, przypisy A. Chmielewski. Warszawa 1996.
31. A. Mączak, Peregrynacje. Wojaże. Turystyka. Warszawa 1984.
32. [J. O. de La Mettrie], Traité de la vie heureuse par Sénèque avec un discours du traducteur sur le même sujet. Potsdam 1748.
33. A. Naruszewicz, Dzieła. T. 1-3. Warszawa 1778.
34. H. Niehues-Pröbsting, The Modern Reception of Cynicism: Diogenes in the Enlightenment. W zb.: The Cynics. The Cynic Movement in Antiquity and Its Legacy. Ed. R. Bracht Branham, N. O. Goulet-Caze. Berkeley-Los Angeles-London 1996.
35. M. Ossowska, Zarys aksjologii stoickiej. W: O człowieku, moralności i nauce. Warszawa 1983.
36. B. Otwinowska, Humanistyczna koncepcja „otium" w Polsce na tle tradycji europejskiej. W zb.: Studia porównawcze o literaturze staropolskiej. Red. T. Michałowska, J. Śląski. Wrocław 1980, s. 169-186.
37. J. Pelc, Jan Kochanowski. Szczyt renesansu w literaturze polskiej. Warszawa 1980.
38. D. Pilchowski, Przedmowa w: L. A. Seneka, O łaskawości księgi troje. Przekładania D. Pilchowskiego. Wilno 1775.
39. R. Przybylski, Kilka myśli o oświeceniu. „Ogród” 1992, nr 2, s. 68-73.
40. G. Raubo, Barokowy świat człowieka. Refleksja antropologiczna w twórczości Stanisława Herakliusza Lubomirskiego. Poznań 1997.
41. J. G. Rosso, Diderot et le portrait. Pise 1998.
42. L. A. Seneka, Listy do Luciliusza. Przekładania D. Pilchowskiego. T. 1-4. Wilno 1789.
43. L. A. Seneka, O dobrodziejstwach ksiąg siedmioro. Przekładania Ł. Górnickiego. Wilno 1772.
44. L. A. Seneka, O krótkości życia, O życiu szczęśliwym, O Opatrzności, O pokoju duszy, O stałości mądrego, ksiąg pięcioro. Przekładania D. Pilchowskiego. Wilno 1771.
45. K. Stawecka, Rzymskie wzory poezji Kochanowskiego jako przykład twórczego naśladownictwa. W zb.: Jan Kochanowski i epoka renesansu: w 450 rocznicę urodzin Poety 1530-1980. Red. T. Michałowska. Warszawa 1984, s. 106-123.
46. Świat poprawiać - zuchwałe rzemiosło. Oprac. T. Kostkiewiczowa, Z. Goliński. Warszawa 1981.
47. W. Włoch, Polska elegia patriotyczna w epoce rozbiorów. Kraków 1916.
48. S. Wyszomirski, Pojęcie „arete” w etyce Stoi starszej i średniej. Toruń 1997.
49. F. Zabłocki, Doktor z musu. W: Teatr Franciszka Zabłockiego. Oprac. J. Pawłowiczowa. T. 1. Wrocław 1994.
50. Zebranie rytmów przez wierszopisów żyjących lub wieku naszego zeszłych pisanych. T. 5: Zbiór rytmów polskich Józefa Epifaniusza Minasowicza. Cz. 4. Warszawa 1756.

Issue:

1

Start page:

81

End page:

111

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:70274 ; 0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Oct 2, 2020

In our library since:

Apr 16, 2019

Number of object content hits:

41

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/86006

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information