Obiekt

Tytuł: Rozstanie z formą : o "Fragmentach z notatnika" i "Fragmentach wspomnień" Andrzeja Bobkowskiego

Twórca:

Ćwikliński, Krzysztof

Data wydania/powstania:

2000

Typ zasobu:

Artykuł naukowy oryginalny

Inny tytuł:

Pamiętnik Literacki: Z. 4 (2000)

Wydawca:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

Streszcz. ang. ; Zadanie finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Działalność upowszechniająca naukę 2018-2019: "Pamiętnik Literacki" – zwiększenie potencjału naukowego, poziomu umiędzynarodowienia i stopnia oddziaływania pisma przez efektywne upowszechnianie w Internecie

Bibliografia:

1. Balast serdeczny. London 1946. ; 2. J. Błoński, Bezładne rozważania starego krytyka, który zastanawia się, jak napisałby historię prozy polskiej w latach istnienia Polski Ludowej. „Teksty Drugie” 1990, nr 1, s. 5-24. ; 3. A. Bobkowski, Coco de Oro. Szkice i opowiadania. Lublin 1998. ; 4. A. Bobkowski, Fragmenty wspomnień. „Wiadomości” 1962, nr 32/33, s. 1. ; 5. A. Bobkowski, Fragmenty wspomnień. Do druku przygot. K. Ćwikliński. „Odra” 1992, nr 6, s. 24-27. ; 6. A. Bobkowski, List Andrzeja Bobkowskiego do Kazimierza Wierzyńskiego. "Dekada Literacka" 1993, nr 15, s. 3. ; 7. A. Bobkowski, Listy do Andrzeja Chciuka. „Wiadomości” 1962, nr 32/33, s. 4. ; 8. A. Bobkowski, Listy do Szymona Konarskiego. „Wiadomości” 1962, nr 32/33, s. 4. ; 9. A. Bobkowski, Listy Andrzeja Bobkowskiego do Tymona Terleckiego. "Kresy" 1992, nr 12, s. 87-99. ; 10. A. Bobkowski, O Osterwie i „Reducie”. Wstęp: "Wspomnienie, którego nie było" K. Ćwikliński. „Przegląd Artystyczno-Literacki” 1993, nr 9/10, s. 14-16. ; 11. A. Bobkowski, Opowiadania i szkice. Koncepcję wydania i notę edytorską oprac. P. Kądziela. Warszawa 1994. ; 12. A. Bobkowski, Szkice piórkiem. (Francja 1940-1944). Cz. 1-2. Paryż 1957. ; 13. A. Bobkowski, Wielki Akwizytor. „Kultura” 1958, nr 12, s. 3-7. ; 14. A. Bobkowski, Zmierzch. „Kultura” 1962, nr 6, s. 42-60. ; 15. T. Burek, Bruliony wielkich tematów. „Twórczość” 1970, nr 3, s. 99-103. ; 16. T. Burek, Jaka historia literatury jest nam dzisiaj potrzebna? W: Żadnych marzeń. London 1987. ; 17. A. Chciuk, O Andrzeju Bobkowskim i jego listach. „Wiadomości” 1962, nr 32/33, s. 3. ; 18. A. Cieński, Pamiętniki i autobiografie światowe. Wrocław 1992. ; 19. M. Czermińska, Pomiędzy listem a powieścią. „Teksty” 1975, nr 4, s. 28-49. ; 20. K. Ćwikliński, Bobkowscy. „Odra” 1994, nr 7/8, s. 36-39. ; 21. K. Ćwikliński, Portret pisarza we wnętrzu. „Kresy” 1991, nr 7, s. 99-111. ; 22. K. Ćwikliński, Zapomniany generał. Henryk Karol Korab-Bobkowski (1879-1945). Cz. 4. „Nowości” 1994, nr 2. ; 23. M. Danilewicz Zielińska, Szkice o literaturze emigracyjnej. Wrocław 1992. ; 24. J.- L. Galay, Problemy dzieła fragmentarycznego: Valéry. Przeł. A. Labuda. „Pamiętnik Literacki” 1978, z. 4, s. 365-396. ; 25. J. Giedroyc, A. Bobkowski, Listy 1946-1961. Wybrał, oprac. i wstęp J. Zieliński. Warszawa 1997. ; 26. H. Gosk, Kraina taka... (Funkcjonalizacja materii autobiograficznej w zapisie literackim). „Ruch Literacki” 1993, z. 6, s. 707-715. ; 27. G. Gusdorf, Warunki i ograniczenia autobiografii. Przeł. J. Barczyński. „Pamiętnik Literacki” 1979, z. 1, s. 261-278. ; 28. Z. Hertz, Listy do Czesława Miłosza 1952-1979. Wybór i oprac. R. Gorczyńska. Paryż 1992. ; 29. W. Hilsbecher, Fragment o fragmencie. W: Tragizm, absurd i paradoks. Eseje. Wybór i wstęp S. Lichański. Przeł. S. Błaut. Warszawa 1972. ; 30. I. Hradyska [I. Chmielowcowa], Talent odłożony na później. „Wiadomości” 1962, nr 32/33, s. 3. ; 31. Kraj lat dziecinnych. Antologia. Red. M. Grydzewski, K. Pruszyński. London 1942. ; 32. A. Malraux, Przemijanie a literatura. Przeł. A. Tatarkiewicz. Warszawa 1982. ; 33. F. H. Mautner, Maksymy, sentencje, fragmenty, aforyzmy. Przeł. M. Łukasiewicz. „Pamiętnik Literacki” 1978, z. 4, s. 297-307. ; 34. M. de Montaigne, O przyjaźni. W: Próby. Przeł. T. Żeleński (Boy). Cytaty łacińskie i greckie przeł. T. Sinko, E. Cięglewicz. Oprac., wstęp i komentarz Z. Gierczyński. Wyd. 2. Ks. 1. Warszawa 1985. ; 35. Novalis, Poetycyzmy. W: Uczniowie z Sais. Proza filozoficzna - studia - fragmenty. Wybrał, przeł., wstęp i przypisy J.Prokopiuk. Warszawa 1984. ; 36. R. Nycz, Współczesne sylwy wobec literackości. W zb.: Problemy teorii literatury. Wybór H. Markiewicz. Seria 3: Prace z lat 1975-1984. Wrocław 1988, s. 278-304. ; 37. A. Radzyniak, O fragmencie i fragmentaryczności „Szumów, zlepów, ciągów" Mirona Białoszewskiego. „Acta Universitatis Nicolai Copernici”, Filologia Polska, 1994, t. 43, s. 67-89. ; 38. L. A. Renza, Wyobraźnia stawia veto: teoria autobiografii. Przeł. M. Orkan-Łęcki. „Pamiętnik Literacki” 1979, z. 1, s. 279-306. ; 39. F. Schlegel, Fragmenty z „Athenaeum". W zb.: Manifesty romantyzmu. 1790-1830. Anglia, Niemcy, Francja. Wybór tekstów i oprac. A. Kowalczykowa. Warszawa 1975, s. 141-149. ; 40. Z. Szmydtowa, Poetyka gawędy. W: Studia i portrety. Warszawa 1969. ; 41. M. Szyszkowska, Twórcze niepokoje codzienności. Łódź 1985. ; 42. T. Terlecki, Andrzej Bobkowski. „Wiadomości” (Londyn) 1962, nr 32/33, s. 1-2. ; 43. J. Trzynadlowski, Struktura relacji pamiętnikarskiej. W zb.: Księga pamiątkowa ku czci Stanisława Pigonia. Wydana staraniem Komisji Historycznoliterackiej Krakowskiego Oddziału Polskiej Akademii Nauk. Komitet redakcyjny: Z. Czerny, H. Markiewicz, J. Nowakowski, M. Romankówna, K. Wyka. Kraków 1961, s. 577-583. ; 44. Wspomnienia i wspominki. London 1945. ; 45. J. Zieliński, Wielki Spokój. „Teksty Drugie” 1991, nr 1/2, s. 96-108.

Zeszyt:

4

Strona pocz.:

105

Strona końc.:

124

Format:

application/octet-stream

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:71190 ; 0031-0514

Źródło:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, sygn. P.I.30 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol ; eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Dofinansowane ze środków:

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ; Działalność upowszechniająca naukę (DUN)

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

2019-05-16

Data dodania obiektu:

2019-05-16

Liczba wyświetleń treści obiektu:

31

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://rcin.org.pl/publication/86144

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji