Object

Title: Bolesław Hadaczek, Kresy w literaturze polskiej XX wieku : szkice. Szczecin 1993 ; Antologia polskiej literatury kresowej XX wieku. Wybór tekstów, wstęp i objaśnienia Bolesław Hadaczek. Szczecin 1995 ; Bolesław Hadaczek, Kresy w literaturze polskiej : studia i szkice. Gorzów Wlkp. 1999

Creator:

Jarzębowski, Zbigniew

Date issued/created:

2002

Resource type:

Tekst

Subtitle:

Pamiętnik Literacki: Z. 2 (2002)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

References:

1. D. Вeauvois, Mit „Kresów Wschodnich”, czyli jak mu położyć kres. W zb.: Polska myśl polityczna XIX i XX wieku. T. 9. Red. W. Wrzesiński. Wrocław 1994.
2. Z. Bieńkowski, Przyszłość przeszłości. Eseje. Wrocław 1996.
3. J. А. Сhoroszy, Huculszczyzna w literaturze polskiej. Wrocław 1991.
4. E. Сzaplejewicz, E. Kasperski, Literatura i różnorodność. Kresy i pogranicza. Warszawa 1996.
5. K. Dybciak, Panorama Kresów. „Rzeczpospolita” 1995, nr 203, (dodat: Plus Minus 1995, nr 35), s. 14.
6. E. Feliksiak, „Maria” Malczewskiego. Duch dawnej Polski w stepowym teatrze świata. Białystok 1997.
7. P. Franków, Literatura kresowa w pracach naukowych prof, dra hab. Bolesława Hadaczka. „Gazeta Lwowska” 1998, nr 11.
8. H. Gosk, Kresy w antologii. „Przegląd Humanistyczny” 1996, nr 1, s. 237-238.
9. K. Górski, Divide et impera. Białystok 1995.
10. М. Inglot, Polska kultura literacka Lwowa lat 1939-1941. Ze Lwowa i o Lwowie. Lata sowieckiej okupacji w poezji polskiej. Antologia utworów poetyckich w wyborze. Wrocław 1995.
11. I. Iwasiów, Kresy w twórczości Włodzimierza Odojewskiego. Próba feministyczna. Szczecin 1994.
12. E. Kasperski, Kresy, pogranicza i mity. O metodologii badań nad literaturą kresową. W: E. Czaplejewicz, E. Kasperski, Literatura i różnorodność. Kresy i pogranicza. Warszawa 1996, s. 106-120.
13. J. Kolbuszewski, Kresy. Wrocław 1995.
14. Kresy-Syberia-literatura. Doświadczenia dialogu i uniwersalizmu. Red. E. Czaplejewicz, E. Kasperski. Warszawa 1995.
15. Kresy w literaturze. Twórcy dwudziestowieczni. Red. E. Czaplejewicz, E. Kasperski. Warszawa 1996.
16. W. Krupowies, Literatura Kresów. „Magazyn Wileński” 1996, nr 3.
17. Literatura-język-kultura. Red. Cz. Kłak, M. Wyka. T. 4. Rzeszów 1995.
18. W. Mуkytiuk, Do Ukrainy z lubowju... „Dzwin” (Lwów) 1994, nr 4.
19. O dialogu kultur wspólnot kresowych. Red. S. Uliasz. Rzeszów 1998.
20. Ł. Oleski, Rec: B. Hadaczek, Kresy w literaturze polskiej XX wieku. Szkice. Szczecin 1993. "Szkice Legnickie" 1994, t. 15, s. 225-227.
21. J. S. Ossowski, Rec: J. Hernik Spalińska, Wileńskie środy literackie (1927-1939). Warszawa 1998. „Pamiętnik Literacki” 2001, z. 2, s. 193-218.
22. W. Pyczek, Ocalić Kresy. „Nowe Książki” 2000, nr 1, s. 36-37.
23. J. Sawicka, Wołyń poetycki w przestrzeni kresowej. Warszawa 1999.
24. L. Szaruga, Antologia polskiej literatury kresowej. „Kultura” (Paryż) 1995, nr 12, s. 107-110.
25. L. Szaruga, Scalanie literatury kresowej. „Kultura” (Paryż) 1993, nr 10, s. 191-194.
26. Świat Vincenza. Studia o życiu i twórczości Stanisława Vincenza (1888-1971). Red. J. A. Choroszy, J. Kolbuszewski. Wrocław 1992.
27. S. Uliasz, Literatura Kresów-kresy literatury. Fenomen Kresów Wschodnich w literaturze Dwudziestolecia międzywojennego. Rzeszów 1994.
28. J. Uliasz, Powrót kresów w literaturze. „Akcent” 1994, nr 2, s. 13-17.
29. Wilno i Kresy Północno-Wschodnie. Red. E. Feliksiak. T. 1—4. Białystok 1996.
30. Wilno i Wileńszczyzna jako krajobraz i środowisko wielu kultur. Red. E. Feliksiak. T. 1-4. Białystok 1992.

Issue:

2

Start page:

230

End page:

237

Detailed Resource Type:

Review

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:121838 ; 0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Oct 2, 2020

In our library since:

Apr 27, 2020

Number of object content hits:

12

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/86306

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information