Obiekt

Tytuł: Najświętsza Panna "Kwietnia" w Soplicowie

Twórca:

Litwornia, Andrzej

Data wydania/powstania:

2002

Typ zasobu:

Text

Inny tytuł:

Pamiętnik Literacki: Z. 3 (2002)

Wydawca:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

Streszcz. ang. ; Zadanie finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Działalność upowszechniająca naukę 2018-2019: "Pamiętnik Literacki" – zwiększenie potencjału naukowego, poziomu umiędzynarodowienia i stopnia oddziaływania pisma przez efektywne upowszechnianie w Internecie

Bibliografia:

1. Acta Sanctorum. Octobris. T. 4. Antverpiae 1780. ; 2. A. A. Bajor, Mickiewicza młodości kraje. Przewodnik po Nowogródczyźnie i Wilnie. Wilno 1998. ; 3. Ćeska stredoveka lyrika. K vydani pripravil J. Lehar. Praha 1990. ; 4. L. Charbonneau-Lassay, Il giardino del Cristo ferito. Roma 1995. ; 5. P. Chmielowski, Komentarz w: A. Mickiewicz, Pan Tadeusz. Warszawa 1906. ; 6. J. Drews, Methodus peregrinationis menstruae Marianae ad imagines Deiparae Virginis perditiones Regni Poloniae et M. Ducatus Lituaniae miraculis celebriorespro publicis privatisque necessitatibus sine fatigatione, fructuose tamen instituendae proposita [...]. Vilnae 1684. ; 7. B. Dundulis, Napoléon et la Lithuanie en 1812. Paris 1940. ; 8. M. S. Duńczewski, Kalendarz polski i ruski na rok Pański 1759. ; 9. Dzieje dobroczynności krajowej i zagranicznej z wiadomościami ku wydoskonaleniu jej służącymi. Wilno 1822. ; 10. A. U. Fic, Jezus Chrystus. T. 1. Poznań 1951. ; 11. M. Gębarowicz, Mater Misericordiae.- Pokrow.- Pokrowa w sztuce i legendzie środkowowschodniej Europy. Wrocław 1986. ; 12. K. Górski, Komentarz w: A. Mickiewicz, Pan Tadeusz. Lwów 1931. ; 13. R. Jakobson, O cestach k ćeske poesii goticke. „Żivot” 1936. ; 14. M. Janion, Życie pośmiertne Konrada Wallenroda. Warszawa 1990. ; 15. A. Kaléda, B. Kalédiené, M. Niedzviecka, Lietuviu-lenku kalbu żodynas. Vilnius 1991. ; 16. M. Kałamajska-Saeed, Kolno, Grajewo i okolice. „Katalog Zabytków Sztuki w Polsce”. Seria nowa, t. 9, z. 3. ; 17. M. Korolko, Leksykon kultury religijnej w Polsce. Miejsca — obrządy — wspólnoty. (Z przydatkiem literackich wypisów). Warszawa 1999. ; 18. W. Kozłowski, Nabożeństwo w Soplicowie. W zb.: Adam Mickiewicz. Księga w stulecie zgonu. Londyn 1956. ; 19. M. Kukiel, Wojna 1812 roku. T. 1-2. Kraków 1937. ; 20. W. N. Łazariew, Istorija wizantijskoj żywopisi. T. 2. Moskwa 1986. ; 21. J. L. Łunkiewicz, Wykład obrzędów i relijnych obyczajów rzymskokatolickiego Kościoła, ze względu na ich duchowne znaczenie zebrany i ułożony. Wilno 1851. ; 22. L. Marinelli, O „zagadce" Najświętszej Panny Kwietnej. Przyczynek do Mickiewiczowskiej „mariologii". „Pamiętnik Literacki” 2000, z. 3, s. 201-208. ; 23. Matka Miłosierdzia z Ostrej Bramy. 1927-2 lipca-1977. W 50 rocznicę koronacji obrazu Matki Boskiej Ostrobramskiej. Santa Severa (Roma) 1977. ; 24. R. Mazurkiewicz, Matka Boska Kwietna. O średniowiecznej pieśni maryjnej „Kwiatek czysty, smutnego sierca ucieszenie...” „Pamiętnik Literacki” 1998, z. 4, s. 149-164. ; 25. A. Mickiewicz, Dzieła. Wyd. Jubileuszowe. T. 1. Warszawa 1955. ; 26. A. Mickiewicz, Pan Tadeusz. Wyd. J. Kallenbach, J. Łoś. Lwów 1921. ; 27. A. Nicolas, E. Dąbrowski, Życie Maryi Matki Bożej. Poznań-Warszawa-Lublin 1964. ; 28. Nowa księga przysłów i wyrażeń przysłowiowych polskich. Oprac, zespół red. pod kier. J. Krzyżanowskiego. T. 2. Warszawa 1970. ; 29. W. Nowakowski, O cudownych obrazach w Polsce Przenajświętszej Matki Bożej. Kraków 1902. ; 30. S. Pigoń, Czas akcji w „Panu Tadeuszu”. W: S. Pigoń, Poprzez stulecia. Studia z dziejów literatury i kultury. Wybór i oprac. J. Maślanka. Wyd. 2. Warszawa 1985. ; 31. S. Pigoń, Komentarz w: A. Mickiewicz, Pan Tadeusz. Historia szlachecka z roku 1811 i 1812, we dwunastu księgach wierszem. Wyd. 5, zm. BN I 83. Wrocław 1967. ; 32. Podręczna encyklopedia kościelna. Red. Z. Chełmicki. T. 27/28. Warszawa 1912. ; 33. R. Pollacz, Heroina chrześciańska, rozmaitością modlitw i strzelistymi aktami nieoszacowanych Łaski Boskiej skarbów i niebieskiego Królestwa nabywająca [...]. Częstochowa 1794. ; 34. P. H. Pruszcz, Morze łaski Bożej, które Pan Bóg w Koronie Polskiej po różnych miejscach przy obrazach Chrystusa Pana i Matki Jego Przenaświętszej na serca ludzi pobożnych i w potrzebach ratunku żądających z głębokości miłosierdzia swego nieprzebranego co dzień obficie wylewa. Kraków 1662. ; 35. J. Rostafiński, Wpływ przeżyć chłopięcych Mickiewicza na obrazy ostatnich dwu ksiąg „Pana Tadeusza" oraz [...]. Kraków 1922. ; 36. M. K. Sarbiewski, „Liryki” oraz "Droga rzymska” i fragment „Lechiady”. Przeł. T. Karyłowski. Oprac. M. Korolko, J. Okoń. Warszawa 1980. ; 37. J. Siedlecka, Troki i okolice. Przewodnik turystyczny. Warszawa 1997. ; 38. Słownik języka Adama Mickiewicza. Red. K. Górski, S. Hrabec. T. 3. Wrocław 1968. ; 39. Słownik języka polskiego [...] do podręcznego użytku. Wypracowany przez A. Zdanowicza [i in.]. Cz. 1. Wilno 1861. ; 40. W. Syrokomla, Wycieczki po Litwie w promieniach od Wilna. T. 1. Wilno 1858. ; 41. J. Tretiak, Cześć Mickiewicza dla Najświętszej Panny. „Pamiętnik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza” 1898, t. 6. ; 42. Voyage pittoresque et militaire de Willenberg en Prusse jusqu’à Moscou, fait en 1812. Pris sur terrain méme et litographié par Albert Adam. Munich 1827. ; 43. Z dawna Polski Tyś Królową. Koronowane wizerunki Matki Bożej 1717-1990, oprac. S. M. Grażyna od Wszechpośrednictwa M. B., S. M. Gizela od Niepokalanego Serca Maryi, R. Szymczak, Szymanów 1990. ; 44. W. Zahorski, Troki i zamek trocki. Wilno 1902. ; 45. Cz. Zgorzelski, Matka Boska w poezji Adama Mickiewicza. W zb.: Niepokalana. Kult Matki Bożej na ziemiach polskich w XIX wieku. Red. B. Pylak, Cz. Krakowiak. Lublin 1988, s. 153-169.

Zeszyt:

3

Strona pocz.:

203

Strona końc.:

220

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł naukowy oryginalny

Format:

application/octet-stream

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:122194 ; 0031-0514

Źródło:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, sygn. P.I.30 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol ; eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Dofinansowane ze środków:

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ; Działalność upowszechniająca naukę (DUN)

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

2020-08-27

Data dodania obiektu:

2020-04-28

Liczba wyświetleń treści obiektu:

6

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://rcin.org.pl/publication/86377

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji