Object

Title: Najświętsza Panna "Kwietnia" w Soplicowie

Creator:

Litwornia, Andrzej

Date issued/created:

2002

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Pamiętnik Literacki: Z. 3 (2002)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

References:

1. Acta Sanctorum. Octobris. T. 4. Antverpiae 1780.
2. A. A. Bajor, Mickiewicza młodości kraje. Przewodnik po Nowogródczyźnie i Wilnie. Wilno 1998.
3. Ćeska stredoveka lyrika. K vydani pripravil J. Lehar. Praha 1990.
4. L. Charbonneau-Lassay, Il giardino del Cristo ferito. Roma 1995.
5. P. Chmielowski, Komentarz w: A. Mickiewicz, Pan Tadeusz. Warszawa 1906.
6. J. Drews, Methodus peregrinationis menstruae Marianae ad imagines Deiparae Virginis perditiones Regni Poloniae et M. Ducatus Lituaniae miraculis celebriorespro publicis privatisque necessitatibus sine fatigatione, fructuose tamen instituendae proposita [...]. Vilnae 1684.
7. B. Dundulis, Napoléon et la Lithuanie en 1812. Paris 1940.
8. M. S. Duńczewski, Kalendarz polski i ruski na rok Pański 1759.
9. Dzieje dobroczynności krajowej i zagranicznej z wiadomościami ku wydoskonaleniu jej służącymi. Wilno 1822.
10. A. U. Fic, Jezus Chrystus. T. 1. Poznań 1951.
11. M. Gębarowicz, Mater Misericordiae.- Pokrow.- Pokrowa w sztuce i legendzie środkowowschodniej Europy. Wrocław 1986.
12. K. Górski, Komentarz w: A. Mickiewicz, Pan Tadeusz. Lwów 1931.
13. R. Jakobson, O cestach k ćeske poesii goticke. „Żivot” 1936.
14. M. Janion, Życie pośmiertne Konrada Wallenroda. Warszawa 1990.
15. A. Kaléda, B. Kalédiené, M. Niedzviecka, Lietuviu-lenku kalbu żodynas. Vilnius 1991.
16. M. Kałamajska-Saeed, Kolno, Grajewo i okolice. „Katalog Zabytków Sztuki w Polsce”. Seria nowa, t. 9, z. 3.
17. M. Korolko, Leksykon kultury religijnej w Polsce. Miejsca — obrządy — wspólnoty. (Z przydatkiem literackich wypisów). Warszawa 1999.
18. W. Kozłowski, Nabożeństwo w Soplicowie. W zb.: Adam Mickiewicz. Księga w stulecie zgonu. Londyn 1956.
19. M. Kukiel, Wojna 1812 roku. T. 1-2. Kraków 1937.
20. W. N. Łazariew, Istorija wizantijskoj żywopisi. T. 2. Moskwa 1986.
21. J. L. Łunkiewicz, Wykład obrzędów i relijnych obyczajów rzymskokatolickiego Kościoła, ze względu na ich duchowne znaczenie zebrany i ułożony. Wilno 1851.
22. L. Marinelli, O „zagadce" Najświętszej Panny Kwietnej. Przyczynek do Mickiewiczowskiej „mariologii". „Pamiętnik Literacki” 2000, z. 3, s. 201-208.
23. Matka Miłosierdzia z Ostrej Bramy. 1927-2 lipca-1977. W 50 rocznicę koronacji obrazu Matki Boskiej Ostrobramskiej. Santa Severa (Roma) 1977.
24. R. Mazurkiewicz, Matka Boska Kwietna. O średniowiecznej pieśni maryjnej „Kwiatek czysty, smutnego sierca ucieszenie...” „Pamiętnik Literacki” 1998, z. 4, s. 149-164.
25. A. Mickiewicz, Dzieła. Wyd. Jubileuszowe. T. 1. Warszawa 1955.
26. A. Mickiewicz, Pan Tadeusz. Wyd. J. Kallenbach, J. Łoś. Lwów 1921.
27. A. Nicolas, E. Dąbrowski, Życie Maryi Matki Bożej. Poznań-Warszawa-Lublin 1964.
28. Nowa księga przysłów i wyrażeń przysłowiowych polskich. Oprac, zespół red. pod kier. J. Krzyżanowskiego. T. 2. Warszawa 1970.
29. W. Nowakowski, O cudownych obrazach w Polsce Przenajświętszej Matki Bożej. Kraków 1902.
30. S. Pigoń, Czas akcji w „Panu Tadeuszu”. W: S. Pigoń, Poprzez stulecia. Studia z dziejów literatury i kultury. Wybór i oprac. J. Maślanka. Wyd. 2. Warszawa 1985.
31. S. Pigoń, Komentarz w: A. Mickiewicz, Pan Tadeusz. Historia szlachecka z roku 1811 i 1812, we dwunastu księgach wierszem. Wyd. 5, zm. BN I 83. Wrocław 1967.
32. Podręczna encyklopedia kościelna. Red. Z. Chełmicki. T. 27/28. Warszawa 1912.
33. R. Pollacz, Heroina chrześciańska, rozmaitością modlitw i strzelistymi aktami nieoszacowanych Łaski Boskiej skarbów i niebieskiego Królestwa nabywająca [...]. Częstochowa 1794.
34. P. H. Pruszcz, Morze łaski Bożej, które Pan Bóg w Koronie Polskiej po różnych miejscach przy obrazach Chrystusa Pana i Matki Jego Przenaświętszej na serca ludzi pobożnych i w potrzebach ratunku żądających z głębokości miłosierdzia swego nieprzebranego co dzień obficie wylewa. Kraków 1662.
35. J. Rostafiński, Wpływ przeżyć chłopięcych Mickiewicza na obrazy ostatnich dwu ksiąg „Pana Tadeusza" oraz [...]. Kraków 1922.
36. M. K. Sarbiewski, „Liryki” oraz "Droga rzymska” i fragment „Lechiady”. Przeł. T. Karyłowski. Oprac. M. Korolko, J. Okoń. Warszawa 1980.
37. J. Siedlecka, Troki i okolice. Przewodnik turystyczny. Warszawa 1997.
38. Słownik języka Adama Mickiewicza. Red. K. Górski, S. Hrabec. T. 3. Wrocław 1968.
39. Słownik języka polskiego [...] do podręcznego użytku. Wypracowany przez A. Zdanowicza [i in.]. Cz. 1. Wilno 1861.
40. W. Syrokomla, Wycieczki po Litwie w promieniach od Wilna. T. 1. Wilno 1858.
41. J. Tretiak, Cześć Mickiewicza dla Najświętszej Panny. „Pamiętnik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza” 1898, t. 6.
42. Voyage pittoresque et militaire de Willenberg en Prusse jusqu’à Moscou, fait en 1812. Pris sur terrain méme et litographié par Albert Adam. Munich 1827.
43. Z dawna Polski Tyś Królową. Koronowane wizerunki Matki Bożej 1717-1990, oprac. S. M. Grażyna od Wszechpośrednictwa M. B., S. M. Gizela od Niepokalanego Serca Maryi, R. Szymczak, Szymanów 1990.
44. W. Zahorski, Troki i zamek trocki. Wilno 1902.
45. Cz. Zgorzelski, Matka Boska w poezji Adama Mickiewicza. W zb.: Niepokalana. Kult Matki Bożej na ziemiach polskich w XIX wieku. Red. B. Pylak, Cz. Krakowiak. Lublin 1988, s. 153-169.

Issue:

3

Start page:

203

End page:

220

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:122194 ; 0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Object collections:

Last modified:

Apr 28, 2020

In our library since:

Apr 28, 2020

Number of object content hits:

2

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/86377

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

This page uses 'cookies'. More information