Object

Title: Elżbieta Skibińska, Przekład a kultura : elementy kulturowe we francuskich tłumczeniach „Pana Tadeusza”. Wrocław 1999

Creator:

Warchoł, Jadwiga

Date issued/created:

2002

Resource type:

Text

Subtitle:

Pamiętnik Literacki: Z. 3 (2002)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

References:

1. Adam Mickiewicz aux yeux des Français. Textes réunis, établis et présentés, l’introduction, commentaires et notes par Z. Mitosek. Préfaces L. Guillon, D. Beauvois. Warszawa-Paris 1992.
2. Adam Mickiewicz w oczach Francuzów. Wybór, oprac., wstęp Z. Mitosek. Przeł. R. Forycki. Warszawa 1999.
3. E. Balcerzan, Poetyka przekładu artystycznego. „Nurt” 1968, nr 8, s. 23-26.
4. S. Barańczak, Ocalone w tłumaczeniu. Szkice o warsztacie tłumacza poezji, z dołączeniem małej antologii przekładów. Poznań 1992.
5. P. Bensimon, Présentation. W zb.: Retraduire. Paris 1990.
6. W. Borowy, Boy jako tłumacz. Warszawa 1922.
7. R. Bourgeois, Auto-commentaire à la traduction de „Pan Tadeusz" de Mickiewicz. W zb.: Z problematyki współczesnych przekładów twórczości Mickiewicza na język i obce. Materiały ze spotkania tłumaczy Mickiewicza, zorganizowanego przez Komisję Filologiczną PTPN w dniu 30 maja 1995 w Śmielowie. Red. J. Świdziński. Poznań 1999, s. 31-56.
8. P. Cazin, Introduction w: A. Mickiewicz, Pan Tadeusz. Traduction, introduction, notes par ... Preface L. Barthou. Paris 1934.
9. F. Claudon, Encyklopedia romantyzmu. Malarstwo, rzeźba, architektura, literatura, muzyka. Przeł. H. Kęszycka. Warszawa 1992.
10. M. Janion, Do Europy tak - ale razem z naszymi umarłymi. Warszawa 2000.
11. Język-stereotyp-przekład. Red. E. Skibińska, M. Cieński. Wrocław 2002.
12. M. Krysztofiak, Przekład literacki a translatologia. Poznań 1999.
13. A. W. Labuda, „Pan Tadeusz” we francuskiej tradycji przekładowej. „Pamiętnik Literacki” 1993, z. 3/4, s. 63-74.
14. A. Legeżyńska, Tłumacz i jego kompetencje autorskie. Na materiale powojennych tłumaczeń z A. Puszkina, W. Majakowskiego, I. Krylowa, A. Błoka. Warszawa 1999.
15. R. Lewicki, Egzotyzacja. Hasło w: Mała encyklopedia przekładoznawstwa. Oprac. J. Brzozowski [i in.]. Red. U. Dąmbska-Prokop. Częstochowa 2000.
16. Mała encyklopedia przekładoznawstwa. Oprac. J. Brzozowski [i in.]. Red. U. Dąmbska-Prokop. Częstochowa 2000.
17. Między oryginałem a przekładem. Red. J. J. Konieczna-Twardzikowa. T. 1-2. Kraków 1995-1996.
18. Cz. Miłosz, Préface w: A. Mickiewicz, Pan Tadeusz ou La dernière expédition judiciaire en Lituanie. Scènes de la vie nobiliaire des années 1811 et 1812 en douze chants. Traduit du polonais par R. Bourgeois. Montricher (Suisse) 1992.
19. O sztuce tłumaczenia. Ks. 1-2. Wrocław 1955-1975.
20. M. Piechota, Epopeja (epos, poemat heroiczny). Hasło w: Słownik literatury polskiej XIX wieku. Red. J. Bachórz, A. Kowalczykowa. Wrocław 1991, s. 236-240.
21. M. Piechota, Od tytułu do „Epilogu". Studia i szkice o „Panu Tadeuszu". Katowice 2000.
22. M. Piechota, „Pan Tadeusz" i „Król Duch” - dwie koncepcje romantycznej epopei. Kielce 1995.
23. „Pieśni ogromnych dwanaście... ” Studia i szkice o „Panu Tadeuszu”. Red. M. Piechota. Wstęp I. Opacki. Katowice 2000.
24. A. Pisarska, T. Tomaszkiewiczowa, Współczesne tendencje przekładoznawcze. Poznań 1996.
25. Pisarze polscy o sztuce przekładu. 1440-1974. Antologia. Wybór, wstęp i komentarze E. Balcerzan. Poznań 1977.
26. R. Pollak, „Goffred” Tassa-Kochanowskiego. Poznań 1922.
27. Przekład artystyczny. Red. P. Fast. T. 1-5. Katowice 1991-1993.
28. E. Skibińska, Czy „justaucorps" może zastąpić żupan, a „boulettes” zrazy. O nazwach ubiorów i potraw we francuskich przekładach „Pana Tadeusza". „Pamiętnik Literacki” 1996, z. 1, s. 157-192.
29. E. Sławkowa, J. Warchoł, Tłumaczenie jako głos w dialogu kultur. W zb.: Adam Mickiewicz i kultura światowa. Materiały Międzynarodowej Konferencji Naukowej. Red. J. Bachórz [i in.]. Grodno 1998.
30. E. Sławkowa, J. Warchoł, Współczesne przekłady utworów Mickiewicza (studia kulturowo-literackie). „Studia o Przekładzie” t. 11. Katowice 2000.
31. M. Snell-Hornby, Translation Studies. An Integrated Approach. Amsterdam 1988.
click here to follow the link
32. „Studia o Przekładzie”. Red. P. Fast. T. 1-11. Katowice 1995-2000.
33. Z. Szmydtowa, Mickiewicz jako tłumacz z literatur europejskich. Warszawa 1955.
34. Z. Szmydtowa, Rousseau-Mickiewicz. I inne studia. Warszawa 1961.
35. E. Tabakowska, O przekładzie na przykładzie. Rozprawa tłumacza z „Europą” Normana Daviesa. Kraków 1999.
36. W. Tarnawski, O polskich przekładach dramatów Szekspira. Kraków 1914.
37. Traduction comme moyen de communication interculturelle: question de socio-pragmatique du discours interculturel. Red. E. Skibińska. [Romanica Wratislaviensia 44]. Wrocław 1997.
38. A. Waśko, Powrót do „centrum polszczyzny". O przestrzeni symbolicznej w „Panu Tadeuszu". „Pamiętnik Literacki” 1987, z. 1, s. 99-125.
39. A. Waśko, Romantyczny sarmatyzm. Tradycja szlachecka w literaturze polskiej lat 1831-1863. Wyd. 2. Kraków 2001.
40. Wielojęzyczność literatury i problemy przekładu artystycznego. Red. E. Balcerzan. Wrocław 1984.
41. P. Wilczek, Angielskie przekłady "Trenów" Jana Kochanowskiego. W zb.: Przekład artystyczny. Red. P. Fast. T. 3: Tłumaczenia literatury polskiej na języki obce. Katowice 1992, s. 31-45.
42. O. Wojtasiewicz, Wstęp do teorii tłumaczenia. Wrocław 1957.
43. J. Ziomek, Staff i Kochanowski. Próba zastosowania teorii informacji w badaniach nad przekładem. Poznań 1965.

Issue:

3

Start page:

249

End page:

258

Detailed Resource Type:

Review

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:122200 ; 0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Oct 2, 2020

In our library since:

Apr 28, 2020

Number of object content hits:

38

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/86382

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information